Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Informatika pro první stupeň - dle nových RVP ZV (distanční interaktivní seminář) (8040)
Základní informace
Informatika pro první stupeň - dle nových RVP ZV (distanční interaktivní seminář)
Kód varianty (CID): 10173
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra softwaru a výuky informatiky [32-KSVI]
distanční
čeština
Kurz poskytne učitelkám a učitelům z prvního stupně základní škol vhled do informatiky v rozsahu, v jakém by měla být vyučována ve 4. a 5. třídách ZŠ po revizích RVP ZV vzdělávací oblasti „Informatika“.

Základním cílem kurzu je vysvětlit podstatu čtyř klíčových okruhů informatiky – „data, informace a modelování“; „algoritmizace a programování“; „informační systémy“; „digitální technologie“. Kurz nabídne účastníkům základní vhled do problematiky, pomůže pochopit vazbu informatiky na látku probíranou v dalších předmětech a dotkne se i tvorby ŠVP. Účastníci získají povědomí o problematice a zmapují své potřeby dalšího rozvoje v speciálním tematicky zaměřeném kurzu.

Podrobnější informace na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/informatika-1-stupen
Absolvent získá vhled do obsahu předmětu Informatika, jak by měl být vyučován na prvním stupni ZŠ podle nejnovější revize RVP.
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod čj. MSMT- 27575/2021-5-951
MŠMT
MSMT-8727/2017-2 ze dne 2. 5. 2017
Informatika pro první stupeň - dle nových RVP ZV (distanční interaktivní seminář)
Bude se jednat o čtyři distanční setkání v páteční odpoledne. Výuka bude vhodně doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s možností online konzultace.
Podrobnější informace a termíny najdete na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/informatika-1-stupen/
15
Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro učitele a pedagogické pracovníky prvního stupně základních škol.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
bakalářské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
Mgr. Lenka Forstová
Středisko informatické sítě a laboratoří
Katedra softwaru a výuky informatiky
online
doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Mgr. Anna Drobná
Mgr. Lenka Forstová
Mgr. Marcela Přibylová
Termín a délka
2023/2024
letní semestr, Únor
16.02.2024
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
4 setkání, 3.5. obhajoba závěrečné práce, 31.5. termín pro splnění povinností
Pátek
16.2.2024
12.4.2024
03.05.2024
Poplatky a financování
2000 Kč / kurz
Přihláška
https://forms.gle/TzZNethSGQwEMudb7
Katedra softwaru a výuky informatiky
Mgr. Lenka Forstová
dvpp@ksvi.mff.cuni.cz
951554209
08.01.2024
15.03.2024
Přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity.
Přihlášku je nutné podat vyplněním elektronického dotazníku na adrese
https://forms.gle/TzZNethSGQwEMudb7
Po přijetí přihlášky vám bude vystavena faktura. Účastník je přijat do kurzu až po jejím uhrazení.
Další informace
https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp//informatika-1-stupen/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK