Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Pedagogika, psychologie a didaktika Program CŽV - zájmový 3287 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Diagnostika pohybových předpokladů a výběr sportovních talentů
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - zájmový 4537 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi II
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Centrum CŽV a služeb Program CŽV - na výkon povolání 3739 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Trenérská škola - licence A - specializace lední hokej
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Centrum CŽV a služeb Program CŽV - na výkon povolání 3740 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kurz osobního a kondičního trenéra pro potřeby sportovců a sportovních klubů - 2020
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Pedagogika, psychologie a didaktika Program CŽV - zájmový 376 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - na výkon povolání 3303 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu Program CŽV - zájmový 513 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Úvod do studia Fyzioterapie
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Sporty v přírodě Program CŽV - na výkon povolání 5886 DVPP - Kurz školního lezení na umělých stěnách
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Biomedicínská laboratoř Program CŽV - zájmový 3296 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Výživa a výživové poradenství pro veřejnost
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6014 Marketingové řízení školy
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6013 Efektivní vedení lidí - Leadership
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - na výkon povolání 4520 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Program CŽV - zájmový 5717 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Digitální gramotnost a matematika
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Program CŽV - zájmový 5718 Role učitele ve vyučování matematice Hejného metodou
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6015 Moderní trendy v prezentačních dovednostech
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra francouzského jazyka a literatury Program CŽV - zájmový 481 Rozvoj jazykových a didaktických dovedností pomocí aktuálních audiovizuálních dokumentů
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6020 Tvorba moderních powerpointových prezentací
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra germanistiky Program CŽV - zájmový 5705 Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů II
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - zájmový 6375 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelský stres a syndrom vyhoření - jak se mu vyhnout
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6023 Pedagogický pracovník v roli projektového manažera
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6024 Základy koučinku pro pedagogické pracovníky
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 304 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Školní pedagogicko psychologické služby - Výchovný poradce
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 5444 Pedagogická diagnostika pro učitele
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 5792 Efektivní porady a skupinová setkání ve školním prostředí
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 5431 Práce s datovou schránkou
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Program CŽV - zájmový 5719 Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Aritmetika
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - zájmový 5862 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6019 Time management pro pedagogické pracovníky
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6016 Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 5552 Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 5443 Prevence syndromu vyhoření pro učitele
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Program CŽV - zájmový 5721 Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Geometrie
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 5424 Zvládání konfliktních situací
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra francouzského jazyka a literatury Program CŽV - zájmový 482 Využití nástrojů ICT k rozvoji didaktických dovedností učitele v porozumění a prezentaci audiovizuálních materiálů
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy Program CŽV - zájmový 3759 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Moderní přístupy k plavání dětí mladšího a středního školního věku ve školní a mimoškolní tělesné výchově
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra germanistiky Program CŽV - zájmový 5702 Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů I
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 3085 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatury Program CŽV - na výkon povolání 5706 Doplňující didaktické studium anglického jazyka
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 5428 Management školy – informační technologie
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Program CŽV - zájmový 5722 Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, geometrie
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra biologie a environmentálních studií Program CŽV - univerzita třetího věku 5772 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Chráněná území ČR (Zoologie a botanika v exkurzní praxi)
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - zájmový 5866 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Písnička v MŠ a na 1. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat)
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 5690 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zajímavá místa v Rusku
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie Program CŽV - univerzita třetího věku 3928 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Česká filozofie v evropském kontextu
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra informačních technologií a technické výchovy Program CŽV - na výkon povolání 5147 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství praktického vyučování
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - univerzita třetího věku 5271 Praktický hudební místopis České republiky VI
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy Program CŽV - na výkon povolání 1038 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 4886 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 1905 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Program CŽV - na výkon povolání 314 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)
Výsledky 151-200 z 771 předchozí 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK