Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 89)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - na výkon povolání 3306 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - zájmový 1777 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - zájmový 4120 Prevence poruch pohybového systému - dolní končetina, bederní páteř a pánev
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - zájmový 4141 Prevence poruch pohybového systému - krční páteř, hrudní páteř a horní končetina
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - na výkon povolání 3303 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
detail2017/2018 Ústřední knihovna Ústřední knihovna Program CŽV - zájmový 2685 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Školení knihovního systému Aleph - MVS
detail2017/2018 Ústřední knihovna Ústřední knihovna Program CŽV - zájmový 2686 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Školení knihovního systému Aleph - Výpůjčky
detail2017/2018 Ústřední knihovna Ústřední knihovna Program CŽV - zájmový 3325 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Školení knihovního systému Aleph - Katalog
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav východoevropských studií Program CŽV - univerzita třetího věku 3717 Východoslovanský a baltský hrdinský epos
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav východoevropských studií Program CŽV - univerzita třetího věku 3671 Mezi rudou hvězdou a tryzubem: ukrajinské 20. a 21. století
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav translatologie Program CŽV - univerzita třetího věku 3693 Kapitoly z dějin a současnosti českého překladu
detail2017/2018 Matematicko-fyzikální fakulta Ústav teoretické fyziky Program CŽV - univerzita třetího věku 3485 Fyzika pro nefyziky
detail2017/2018 Lékařská fakulta v Plzni Ústav tělesné výchovy Program CŽV - zájmový ADAPT-P Pořadatel - Seznamovací a sportovní kurz pro budoucí první ročník
detail2017/2018 Lékařská fakulta v Plzni Ústav tělesné výchovy Program CŽV - zájmový ADAPT Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Seznamovací a sportovní kurz pro budoucí první ročník
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav světových dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3715 Vybrané kapitoly světových dějin - 2. ročník - 2. termín
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav světových dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3716 Země a lidé: Britské ostrovy v dějinách - 2. ročník - 2. termín
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav světových dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3681 Země a lidé: Britské ostrovy v dějinách - 2. ročník - 1. termín
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav světových dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3680 Vybrané kapitoly světových dějin - 2. ročník - 1. termín
detail2017/2018 Lékařská fakulta v Plzni Ústav sociálního a posudkového lékařství Program CŽV - zájmový 1774 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora.
detail2017/2018 Lékařská fakulta v Plzni Ústav sociálního a posudkového lékařství Program CŽV - zájmový 1773 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
detail2017/2018 Lékařská fakulta v Plzni Ústav sociálního a posudkového lékařství Program CŽV - univerzita třetího věku 1770 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí.
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav řeckých a latinských studií Program CŽV - univerzita třetího věku 3719 Antická každodennost - Řecko - 1. ročník
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav řeckých a latinských studií Program CŽV - univerzita třetího věku 3679 Velké postavy antického světa 3b - Řím - 2. ročník
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav románských studií Program CŽV - univerzita třetího věku 3688 Svatý stolec a kapitoly z vatikánsko-českých vztahů
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 4209 Písnička v MŠ a na I. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat)
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 4208 Kurz artefiletiky
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 3749 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (metodika práce s hudebně a pěvecky méně rozvinutými dětmi)
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 3746 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kurz prevence šikanování ve školách
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 4210 Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - na výkon povolání 545 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 3766 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - na výkon povolání 544 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 3755 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Hodnocení výuce cizích jazyků
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - univerzita třetího věku 4200 Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 3021 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Jak může inspirovat lesní a venkovní pedagogika: zkušenosti z MŠ Semínko v areálu Toulcova dvora
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 3754 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. CLIL jako nástroj komunikace ve výuce cizích jazyků
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav pro klasickou archeologii Program CŽV - univerzita třetího věku 3658 Civilizace a národy starověkého Středomoří - 2. ročník
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav pro dějiny umění Program CŽV - univerzita třetího věku 3672 Poklady českého a evropského výtvarného umění - 1. ročník
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3851 Základy veřejné správy
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 1920 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Řízení o přestupcích
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 4179 Ochrana osobních údajů
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3241 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Doplňkové studium pro překladatele právnich textů - Část B - ANGLIČTINA
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3823 Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část A - právnické minimum
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3244 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část B - RUŠTINA
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3243 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část B - FRANCOUZŠTINA
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3919 Právo mezinárodních smluv pro právní praxi
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3920 Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravoních sluřeb
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3913 Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v kontextu české legislativní praxe
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3912 Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 2599 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Odpovědnost za přestupky
Výsledky 1-50 z 550 1 2 3 4 5 ... 11 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK