Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 89)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev
detail2017/2018 Právnická fakulta Oddělení pro zahraniční styky Mezinárodně uznávaný kurz 4240 Sportovní právo
detail2017/2018 Právnická fakulta Oddělení pro zahraniční styky Mezinárodně uznávaný kurz 3238 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. International Human Rights Law and Protection of Enviroment
detail2017/2018 Právnická fakulta Oddělení pro zahraniční styky Mezinárodně uznávaný kurz 3237 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. The Law and Business in the Czech Republic and Central Europe
detail2017/2018 Právnická fakulta Oddělení pro zahraniční styky Mezinárodně uznávaný kurz 4241 Zdravotnické právo
detail2017/2018 1. lékařská fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 1057 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro studium medicíny - typ A
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra fundamentální a dogmatické teologie Program CŽV - zájmový 1290 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Úvod do křesťanství 2
detail2017/2018 Lékařská fakulta v Hradci Králové Děkanát Program CŽV - zájmový 1019 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz
detail2017/2018 Lékařská fakulta v Plzni Ústav tělesné výchovy Program CŽV - zájmový ADAPT Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Seznamovací a sportovní kurz pro budoucí první ročník
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Krystal Program CŽV - zájmový 3805 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Letní škola angličtiny pro mládež v rozsahu 60 vyučovacích hodin
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Poděbrady Program CŽV - zájmový 3790 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný třísemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na medicínské, veterinární, farmaceutické, ekonomické a technické obory v angličtině v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Krystal Program CŽV - zájmový 3802 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný dvousemestrální program ke studiu navazujících magisterských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na umělecké obory v rozsahu 30 vyučovacích hodin týdně
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Krystal Program CŽV - zájmový 3800 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný dvousemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na umělecké obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Krystal Program CŽV - zájmový 3801 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný dvousemestrální program ke studiu navazujících magisterských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na humanitní obory v rozsahu 30 vyučovacích hodin týdně
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Krystal Program CŽV - zájmový 3804 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Letní škola češtiny pro rusky mluvící mládež v rozsahu 60 vyučovacích hodin
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Centrum distančního vzdělávání Program CŽV - zájmový 3772 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Angličtina online 3 – středně pokročilí (intermediate)
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd Program CŽV - zájmový 4070 Nové didaktické metody náboženské pedagogiky
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko jazykového vzdělávání Program CŽV - zájmový 4127 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kurz francouzského jazyka
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 3746 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kurz prevence šikanování ve školách
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 3749 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (metodika práce s hudebně a pěvecky méně rozvinutými dětmi)
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 4208 Kurz artefiletiky
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 4209 Písnička v MŠ a na I. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat)
detail2017/2018 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový BCPLUS Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bakalář PLUS
detail2017/2018 Lékařská fakulta v Plzni Studijní oddělení Program CŽV - zájmový ZUB.L. Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Teoretické základy Zubního lékařství
detail2017/2018 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový 1DPSPRB Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd Katedra žurnalistiky Program CŽV - zájmový 526 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Žurnalistika Bc. prez.
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3912 Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Albertov Program CŽV - zájmový 3833 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Dvousemestrální kurz češtiny jako cizího jazyka v trvání 10 měsíců v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
detail2017/2018 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 4213 Příprava ke studiu oboru psychologie
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra fundamentální a dogmatické teologie Program CŽV - zájmový 1159 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Ekumenismus
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie Program CŽV - zájmový 2519 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Všeobecná teologická etika
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 2599 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Odpovědnost za přestupky
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3918 Právo finančního trhu a jeho aplikace v praxi
detail2017/2018 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3938 Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika
detail2017/2018 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - zájmový 540 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd Program CŽV - zájmový 2445 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Novozákonní řečtina 3
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3923 Essentials of Legal Writing
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Poděbrady Program CŽV - zájmový 3785 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný dvousemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na technické obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Poděbrady Program CŽV - zájmový 3788 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný dvousemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na ekonomické obory v angličtině v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko jazykového vzdělávání Program CŽV - zájmový 3814 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Letní intenzivní kurz angličtiny
detail2017/2018 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový CZVENK3 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. K3 - Obecný AJ
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 4180 Zákoník práce
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 1295 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd Program CŽV - zájmový 2446 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Novozákonní řečtina 4
detail2017/2018 Lékařská fakulta v Plzni Studijní oddělení Program CŽV - zájmový PRI_PRE Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - prezenční
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd Program CŽV - zájmový 2449 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Úvod do novozákonní řečtiny 1
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - zájmový 3900 Německá a středoevropská studia NMgr. prez
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3947 Etický kodex ( tvorba, prosazení a aktualizace)
detail2017/2018 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový ENK5CH Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. K5 - Odborný AJ pro Chemii
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 4083 Společné územní a stavební řízení a jeho alternativy po novele stavebního zákona
detail2017/2018 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - zájmový 4138 Základy medicíny
Výsledky 1-50 z 551 1 2 3 4 5 ... 12 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK