Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev
detail2017/2018 Právnická fakulta Oddělení pro zahraniční styky Mezinárodně uznávaný kurz 4240 Sportovní právo
detail2017/2018 Právnická fakulta Oddělení pro zahraniční styky Mezinárodně uznávaný kurz 3238 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. International Human Rights Law and Protection of Enviroment
detail2017/2018 Právnická fakulta Oddělení pro zahraniční styky Mezinárodně uznávaný kurz 3237 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. The Law and Business in the Czech Republic and Central Europe
detail2017/2018 Právnická fakulta Oddělení pro zahraniční styky Mezinárodně uznávaný kurz 4241 Zdravotnické právo
detail2017/2018 1. lékařská fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 1057 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro studium medicíny - typ A
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra fundamentální a dogmatické teologie Program CŽV - zájmový 1290 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Úvod do křesťanství 2
detail2017/2018 Lékařská fakulta v Plzni Ústav tělesné výchovy Program CŽV - zájmový ADAPT Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Seznamovací a sportovní kurz pro budoucí první ročník
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Krystal Program CŽV - zájmový 3805 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Letní škola angličtiny pro mládež v rozsahu 60 vyučovacích hodin
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Poděbrady Program CŽV - zájmový 3790 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný třísemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na medicínské, veterinární, farmaceutické, ekonomické a technické obory v angličtině v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Krystal Program CŽV - zájmový 3802 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný dvousemestrální program ke studiu navazujících magisterských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na umělecké obory v rozsahu 30 vyučovacích hodin týdně
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Krystal Program CŽV - zájmový 3800 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný dvousemestrální program ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na umělecké obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Krystal Program CŽV - zájmový 3801 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný dvousemestrální program ke studiu navazujících magisterských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na humanitní obory v rozsahu 30 vyučovacích hodin týdně
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Krystal Program CŽV - zájmový 3804 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Letní škola češtiny pro rusky mluvící mládež v rozsahu 60 vyučovacích hodin
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Centrum distančního vzdělávání Program CŽV - zájmový 3772 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Angličtina online 3 – středně pokročilí (intermediate)
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd Program CŽV - zájmový 4070 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Nové didaktické metody náboženské pedagogiky
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko jazykového vzdělávání Program CŽV - zájmový 4127 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kurz francouzského jazyka
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 3746 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kurz prevence šikanování ve školách
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 3749 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (metodika práce s hudebně a pěvecky méně rozvinutými dětmi)
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 4208 Kurz artefiletiky
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 4209 Písnička v MŠ a na I. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat)
detail2017/2018 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový BCPLUS Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bakalář PLUS
detail2017/2018 Lékařská fakulta v Plzni Studijní oddělení Program CŽV - zájmový ZUB.L. Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Teoretické základy Zubního lékařství
detail2017/2018 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový 1DPSPRB Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
detail2017/2018 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - zájmový 867 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na obor Všeobecná sestra
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Biomedicínská laboratoř Program CŽV - zájmový 3296 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Výživa a výživové poradenství pro veřejnost
detail2017/2018 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - zájmový 540 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
detail2017/2018 Filozofická fakulta Jazykové centrum - ruština Program CŽV - zájmový 4325 Překlenovací kurz ruštiny pro začátečníky
detail2017/2018 Filozofická fakulta Jazykové centrum - latina Program CŽV - zájmový 4385 Latina. Intenzivní opakovací kurz
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd Katedra žurnalistiky Program CŽV - zájmový 526 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Žurnalistika Bc. prez.
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3912 Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Albertov Program CŽV - zájmový 3833 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Dvousemestrální kurz češtiny jako cizího jazyka v trvání 10 měsíců v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
detail2017/2018 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - zájmový 4213 Příprava ke studiu oboru psychologie
detail2017/2018 Husitská teologická fakulta ostatní Program CŽV - zájmový 3925 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mimořádné studium
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Biomedicínská laboratoř Program CŽV - zájmový 3297 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Výživa a výživové poradenství
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra fundamentální a dogmatické teologie Program CŽV - zájmový 1159 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Ekumenismus
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie Program CŽV - zájmový 2519 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Všeobecná teologická etika
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 2599 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Odpovědnost za přestupky
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3918 Právo finančního trhu a jeho aplikace v praxi
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav české literatury a komparatistiky Program CŽV - zájmový 3938 Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Sporty v přírodě Program CŽV - zájmový 3478 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zlepšete svůj lezecký výkon a naplánujte si trénink
detail2017/2018 3. lékařská fakulta Ústav anatomie Program CŽV - zájmový 4478 Course of anatomy for osteopaths
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Pedagogika, psychologie a didaktika Program CŽV - zájmový 378 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Pedagogika, psychologie a didaktika Program CŽV - zájmový 376 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí
detail2017/2018 Evangelická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Program CŽV - zájmový 4512 Nemocniční kaplan
detail2017/2018 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - zájmový 540 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd Program CŽV - zájmový 2445 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Novozákonní řečtina 3
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Program CŽV - zájmový 4318 Formativní hodnocení ve výuce
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Program CŽV - zájmový 4319 Škola v období společenských změn
detail2017/2018 Husitská teologická fakulta ostatní Program CŽV - zájmový 4326 Kurz vysokoškolské didaktiky "Didaktické aspekty efektivní výuky na vysoké škole"
detail2017/2018 Filozofická fakulta Jazykové centrum - angličtina Program CŽV - zájmový 4362 Angličtina. Intenzivní opakovací kurz pro doktorandy
Výsledky 1-50 z 678 1 2 3 4 5 ... 14 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK