Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 89)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev
detail2016/2017 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 1647 Essentials of Legal Writing
detail2016/2017 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - zájmový 2099 Pohybová aktivita seniorů
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - na výkon povolání 2123 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ
detail2016/2017 Katolická teologická fakulta Program CŽV - zájmový 1595 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bibliodrama - metodický kurz
detail2016/2017 Ústřední knihovna Univerzita třetího věku Program CŽV - univerzita třetího věku 2441 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Toulky italskou frontou aneb po stopách našich předků za 1. světové války
detail2016/2017 Lékařská fakulta v Plzni Program CŽV - zájmový 2097 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - kombinovaný
detail2016/2017 Lékařská fakulta v Plzni Studijní oddělení Program CŽV - zájmový 1528 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Teoretické základy Všeobecného lékařství (rok 2016/17)
detail2016/2017 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - univerzita třetího věku 1512 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Geotechnické příčiny poruch na stavbách
detail2016/2017 Lékařská fakulta v Plzni Program CŽV - zájmový 1774 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora.
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra informačních technologií a technické výchovy Program CŽV - na výkon povolání 2454 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie
detail2016/2017 Lékařská fakulta v Plzni Lékařská fakulta v Plzni Program CŽV - univerzita třetího věku 1770 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí.
detail2016/2017 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový 2677 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktuální trendy v ochraně přírody
detail2016/2017 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový 2679 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktuální trendy v ochraně přírody pro studenty PřF UK
detail2016/2017 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - univerzita třetího věku 1518 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mykologie
detail2016/2017 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - univerzita třetího věku 2727 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Knihovna v době internetu
detail2016/2017 Lékařská fakulta v Plzni Studijní oddělení Program CŽV - zájmový 1532 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - elektronický
detail2016/2017 Lékařská fakulta v Plzni Program CŽV - zájmový 1530 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - prezenční
detail2016/2017 Ústřední knihovna Ústřední knihovna Program CŽV - zájmový 2682 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Katalog - přezkoušení účastníků školení pořádaného FF UK
detail2016/2017 Lékařská fakulta v Plzni Studijní oddělení Program CŽV - zájmový 1529 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Teoretické základy Zubního lékařství (rok 2016/17)
detail2016/2017 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - univerzita třetího věku 1521 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Svět buňky
detail2016/2017 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - univerzita třetího věku 1513 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mořská fauna Středomoří
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra informačních technologií a technické výchovy Program CŽV - na výkon povolání 2208 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství odborných předmětů
detail2016/2017 Lékařská fakulta v Plzni Program CŽV - zájmový 1773 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra informačních technologií a technické výchovy Program CŽV - na výkon povolání 2210 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství odborného výcviku
detail2016/2017 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - univerzita třetího věku 1525 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vodní ekosystémy
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra informačních technologií a technické výchovy Program CŽV - na výkon povolání 2209 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství praktického vyučování
detail2016/2017 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - zájmový 867 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na obor Všeobecná sestra
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy Program CŽV - na výkon povolání 1038 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - na výkon povolání 2421 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Program dovedností pro učitele HV - hra na kytaru
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 2021 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina - Basic 1
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Studijní oddělení Program CŽV - na výkon povolání 294 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatury Program CŽV - na výkon povolání 1481 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Doplňující didakrické studium anglického jazyka
detail2016/2017 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky matematiky Program CŽV - univerzita třetího věku 991 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Geometrie a architektura
detail2016/2017 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky matematiky Program CŽV - univerzita třetího věku 23 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zajímavá matematika
detail2016/2017 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra jazykové přípravy Program CŽV - zájmový 2394 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kurzy ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert III
detail2016/2017 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky fyziky Program CŽV - na výkon povolání 1183 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - na výkon povolání 544 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - na výkon povolání 545 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - na výkon povolání 2420 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Program dovedností pro učitele HV - hra na klavír
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 1477 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 303 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
detail2016/2017 Matematicko-fyzikální fakulta Matematický ústav UK Program CŽV - univerzita třetího věku 25 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Práce na počítači
detail2016/2017 Matematicko-fyzikální fakulta Astronomický ústav UK Program CŽV - univerzita třetího věku 2281 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vesmír na internetu II - Fyzika hvězd a vesmíru
detail2016/2017 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky matematiky Program CŽV - univerzita třetího věku 2282 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Pohledy do matematiky 15. a 16. století
detail2016/2017 2. lékařská fakulta Děkanát Program CŽV - univerzita třetího věku 2873 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Význam prevence v medicíně
detail2016/2017 Matematicko-fyzikální fakulta Studijní oddělení Program CŽV - zájmový 2596 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mimořádné studium
detail2016/2017 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky matematiky Program CŽV - na výkon povolání 1184 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Centrum školského managementu Program CŽV - na výkon povolání 1897 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 1841 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina II
detail2016/2017 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 1797 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina I
Výsledky 1-50 z 678 1 2 3 4 5 ... 14 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK