Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 90)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd Katedra žurnalistiky Program CŽV - zájmový 1168 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Žurnalistika NMgr. prez.
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd Katedra žurnalistiky Program CŽV - zájmový 526 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Žurnalistika Bc. prez.
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Sporty v přírodě Program CŽV - zájmový 3478 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zlepšete svůj lezecký výkon a naplánujte si trénink
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd neurčeno Program CŽV - univerzita třetího věku 3622 Země mezi Ruskem a Západem: sanitární kordon nebo tranzitní brána do Ruska?
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav světových dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3716 Země a lidé: Britské ostrovy v dějinách - 2. ročník - 2. termín
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav světových dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3681 Země a lidé: Britské ostrovy v dějinách - 2. ročník - 1. termín
detail2017/2018 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - univerzita třetího věku 167 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zdravý životní styl člověka
detail2017/2018 Právnická fakulta Oddělení pro zahraniční styky Mezinárodně uznávaný kurz 4241 Zdravotnické právo
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy Program CŽV - zájmový 3758 Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 4180 Zákoník práce - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3851 Základy veřejné správy
detail2017/2018 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - zájmový 4138 Základy medicíny
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - univerzita třetího věku 189 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy katolické teologie
detail2017/2018 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky matematiky Program CŽV - univerzita třetího věku 3489 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zajímavá matematika
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd neurčeno Program CŽV - univerzita třetího věku 3640 Zahraniční dokumentární film - filmová odpovědnost za svět
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Program CŽV - univerzita třetího věku 3718 Zábava, hospodaření i zdraví na síti aneb senior a internet v digitálním věku
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav filosofie a religionistiky Program CŽV - zájmový 4359 Workshop pro uchazeče o studium na ÚFaR
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 1905 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu
detail2017/2018 Husitská teologická fakulta HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3609 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vzdělávací exkurze U3V - zimní semestr - Krajem osudů Martina Luthera
detail2017/2018 Husitská teologická fakulta HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3608 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vzdělávací exkurze U3V - letní semestr
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Biomedicínská laboratoř Program CŽV - zájmový 3296 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Výživa a výživové poradenství pro veřejnost
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Biomedicínská laboratoř Program CŽV - zájmový 3297 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Výživa a výživové poradenství
detail2017/2018 2. lékařská fakulta Děkanát Program CŽV - univerzita třetího věku 2873 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Význam prevence v medicíně
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Atletika Program CŽV - zájmový 1911 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Využití balančních pomůcek v silové přípravě
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 3582 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií
detail2017/2018 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky matematiky Program CŽV - na výkon povolání 3945 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Výuka matematiky s podporou dynamického software
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Albertov Program CŽV - zájmový 3847 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Výuka češtiny jako cizího jazyka přes Skype
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Program CŽV - na výkon povolání 2518 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Výtvarná výchova (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ)
detail2017/2018 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový VSPED Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vysokoškolská pedagogika
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Program CŽV - na výkon povolání 312 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vychovatelství
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav východoevropských studií Program CŽV - univerzita třetího věku 3717 Východoslovanský a baltský hrdinský epos
detail2017/2018 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - univerzita třetího věku 168 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vybrané kapitoly z filosofie a etiky
detail2017/2018 Ústřední knihovna Univerzita třetího věku Program CŽV - univerzita třetího věku 3094 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vybrané kapitoly z dějin divadla
detail2017/2018 Ústřední knihovna Univerzita třetího věku Program CŽV - univerzita třetího věku 3095 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vybrané kapitoly z dějin divadla
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav světových dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3715 Vybrané kapitoly světových dějin - 2. ročník - 2. termín
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav světových dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3680 Vybrané kapitoly světových dějin - 2. ročník - 1. termín
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra fundamentální a dogmatické teologie Program CŽV - zájmový 2743 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vybraná témata systematické teologie I.
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Centrum CŽV a služeb Program CŽV - na výkon povolání 3414 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Centrum CŽV a služeb Program CŽV - na výkon povolání 180 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B"
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie Program CŽV - zájmový 2519 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Všeobecná teologická etika
detail2017/2018 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - univerzita třetího věku 1525 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vodní ekosystémy
detail2017/2018 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - univerzita třetího věku 1524 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Voda v ČR - úvod do hydrologie
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav českých dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3714 Vítejte v první republice! - 1. ročník
detail2017/2018 Matematicko-fyzikální fakulta Astronomický ústav UK Program CŽV - univerzita třetího věku 3492 Vesmír na internetu III
detail2017/2018 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 3920 Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravoních sluřeb
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Program CŽV - zájmový 2515 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Veřejná a sociální politika NMgr. komb.
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Program CŽV - zájmový 796 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Veřejná a sociální politika NMgr. prez.
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav řeckých a latinských studií Program CŽV - univerzita třetího věku 3679 Velké postavy antického světa 3b - Řím - 2. ročník
detail2017/2018 Fakulta tělesné výchovy a sportu Centrum CŽV a služeb Program CŽV - na výkon povolání 180 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B"
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd neurčeno Program CŽV - univerzita třetího věku 3620 Války v bývalé Jugoslávii: vybrané aspekty kolektivního násilí
Výsledky 1-50 z 649 1 2 3 4 5 ... 13 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK