Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 89)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev
detail2017/2018 Ústřední knihovna Evropské dokumentační a informační středisko Program CŽV - univerzita třetího věku 2437 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Já - unijní Evropan
detail2017/2018 Ústřední knihovna Evropské dokumentační a informační středisko Program CŽV - univerzita třetího věku 2438 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Já - unijní Evropan
detail2017/2018 Lékařská fakulta v Plzni Ústav sociálního a posudkového lékařství Program CŽV - zájmový 1773 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Poděbrady Program CŽV - zájmový 3793 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktion – Letní škola česko-rakouská – Sommerkolleg
detail2017/2018 Ústřední knihovna Evropské dokumentační a informační středisko Program CŽV - univerzita třetího věku 1086 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví
detail2017/2018 Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Program CŽV - univerzita třetího věku 3698 Aktivní a úspěšné stárnutí
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - univerzita třetího věku 4200 Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - na výkon povolání 326 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktuální problémy výuky ruského jazyka
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd neurčeno Program CŽV - univerzita třetího věku 3612 Americká literatura 1900-1950
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd neurčeno Program CŽV - univerzita třetího věku 3611 Americká literatura 1950-2010
detail2017/2018 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3955 Andragogika a personální řízení
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatury Program CŽV - na výkon povolání 257 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
detail2017/2018 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový CZVEN Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Anglický jazyk (úroveň K1 - K7)
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Centrum distančního vzdělávání Program CŽV - zájmový 3770 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Angličtina online 1 – začátečníci (elementary)
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Centrum distančního vzdělávání Program CŽV - zájmový 3771 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Angličtina online 2 – mírně pokročilí (pre-intermediate)
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Centrum distančního vzdělávání Program CŽV - zájmový 3772 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Angličtina online 3 – středně pokročilí (intermediate)
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Centrum distančního vzdělávání Program CŽV - zájmový 3773 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Angličtina online 4 – více pokročilí (upper-intermediate)
detail2017/2018 Ústav jazykové a odborné přípravy Centrum distančního vzdělávání Program CŽV - zájmový 3774 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Angličtina online 5 – FCE (First Certificate in English)
detail2017/2018 Husitská teologická fakulta HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3604 Angličtina pro Univerzitu třetího věku
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav řeckých a latinských studií Program CŽV - univerzita třetího věku 3719 Antická každodennost - Řecko - 1. ročník
detail2017/2018 Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 3655 Antické památky na seznamu dědictví UNESCO
detail2017/2018 Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Program CŽV - zájmový 2409 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aplikovaná ekonomie
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav pro archeologii Program CŽV - univerzita třetího věku 3656 Archeologie a poznávání středověké společnosti
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Program CŽV - zájmový 4024 Autogenní trénink - základní stupeň
detail2017/2018 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový BCPLUS Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bakalář PLUS
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Program CŽV - univerzita třetího věku 3657 Bezpečně a užitečně na síti aneb senior a internet v digitálním věku
detail2017/2018 Fakulta sociálních věd Katedra bezpečnostních studií Program CŽV - zájmový 2134 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bezpečnostní studia NMgr. prez.
detail2017/2018 Evangelická teologická fakulta Katedra Starého zákona Program CŽV - zájmový 4080 Biblická hebrejština I.
detail2017/2018 Evangelická teologická fakulta Katedra Starého zákona Program CŽV - zájmový 4081 Biblická hebrejština II.
detail2017/2018 Evangelická teologická fakulta Katedra Starého zákona Program CŽV - zájmový 4082 Biblická hebrejština III.
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd Program CŽV - zájmový 2452 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bibliodrama 1
detail2017/2018 1. lékařská fakulta Děkanát Program CŽV - univerzita třetího věku 2910 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Biologie člověka
detail2017/2018 1. lékařská fakulta Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Program CŽV - na výkon povolání 3850 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
detail2017/2018 1. lékařská fakulta Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Program CŽV - na výkon povolání 3268 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
detail2017/2018 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - na výkon povolání 3328 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Cesta do hlubin studia chemie - seminář pro středoškolské učitele
detail2017/2018 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a patrologie Program CŽV - zájmový 3331 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Církevní dějiny starověku
detail2017/2018 Filozofická fakulta Ústav pro klasickou archeologii Program CŽV - univerzita třetího věku 3658 Civilizace a národy starověkého Středomoří - 2. ročník
detail2017/2018 Pedagogická fakulta Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Program CŽV - zájmový 3754 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. CLIL jako nástroj komunikace ve výuce cizích jazyků
detail2017/2018 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3966 Co je to film?
detail2017/2018 Filozofická fakulta Katedra sociální práce Program CŽV - univerzita třetího věku 3682 Co nevíme o sociálních problémech I. a II.
detail2017/2018 Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 3660 Co přináší sám život
detail2017/2018 Fakulta humanitních studií Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul Program CŽV - zájmový 1123 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti ("První šance")
detail2017/2018 Fakulta humanitních studií Sekretariát bakalářského studia Program CŽV - zájmový 1209 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. CŽV 12 - Kurz pro neuspěšné studenty UK FHS
detail2017/2018 Fakulta humanitních studií Sekretariát bakalářského studia Program CŽV - zájmový 2092 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. CŽV 15 - Life-long education for students of the Liberal Arts and Humanities
detail2017/2018 Fakulta humanitních studií Studijní oddělení Program CŽV - zájmový 22 06 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. CŽV 16 - Preparatory Course for Applicants for Liberal Arts and Humanities
detail2017/2018 Fakulta humanitních studií Studijní oddělení Program CŽV - zájmový 4125 CŽV 31 - Otevřená studia
detail2017/2018 Fakulta humanitních studií Studijní oddělení Program CŽV - zájmový 27 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. CŽV 4 - Posilování jazykových a odborných kompetencí (POJOK)
detail2017/2018 Fakulta humanitních studií Studijní oddělení Program CŽV - zájmový 4163 CŽV 4U - Posilování jazykových a odborných kompetencí
detail2017/2018 Fakulta humanitních studií Studijní oddělení Program CŽV - zájmový 149 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
detail2017/2018 Fakulta humanitních studií Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích Program CŽV - zájmový CZV7 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. CŽV 7 - Supervizor v sociálních službách
Výsledky 1-50 z 551 1 2 3 4 5 ... 12 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK