Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra mediálních studií Program CŽV - zájmový 5621 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mediální studia NMgr. dist.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - zájmový 5620 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Teritoriální studia Bc. prez.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra sociologie Program CŽV - zájmový 5619 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Sociologie a sociální politika Bc. prez.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra sociologie Program CŽV - zájmový 5618 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Sociologie - Sociální antropologie Bc. prez.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra sociologie Program CŽV - zájmový 5617 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Sociologie - Studia současných společností Bc. prez.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd neurčeno Program CŽV - zájmový 5616 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Politologie a veřejná politika Bc. prez.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd neurčeno Program CŽV - zájmový 5615 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Politologie a mezinárodní vztahy Bc. prez.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - zájmový 5614 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Teritoriální studia - Soudobé dějiny Bc. dist.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - zájmový 5613 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Teritoriální studia - Teritoriální studia Bc. dist.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra marketingové komunikace a public relations Program CŽV - zájmový 5612 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Komunikační studia - Žurnalistika Bc. prez.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra mediálních studií Program CŽV - zájmový 5611 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Komunikační studia - Mediální studia Bc. prez.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra marketingové komunikace a public relations Program CŽV - zájmový 5610 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR Bc. prez.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - zájmový 5609 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez.
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - zájmový 5597 Základy teologických nauk *
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - zájmový 5596 Pohyb, výchova a zdraví - Jóga a jógová terapie I. - druhý ročník
detail2019/2020 Evangelická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Program CŽV - zájmový 5590 Nemocniční kaplan
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový 5588Z Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - na výkon povolání 5588 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový 5586Z Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - na výkon povolání 5586 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi
detail2019/2020 Lékařská fakulta v Hradci Králové Děkanát Program CŽV - zájmový 5579 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Medikemp 2020
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - zájmový 5558 Psychologie pro každý den
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 5555 Bible v dílech významných osobností výtvarného umění *
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 5554 Velké ženy středověku: kult a umění s nimi spojené *
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 5552 Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů
detail2019/2020 Evangelická teologická fakulta Katedra religionistiky Program CŽV - zájmový 5544 Sekty (religionistický úvod)
detail2019/2020 Evangelická teologická fakulta Katedra církevních dějin Program CŽV - zájmový 5543 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Exkurze protestantskou Prahou
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 5541 Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - zájmový 5534 Školní pedagogicko-psychologické služby: var. A) školní psycholog, var. B) školní speciální pedagog
detail2019/2020 Právnická fakulta Studijní oddělení Program CŽV - univerzita třetího věku 5531 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Spotřebitelské právo 2019/2020
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - na výkon povolání 5529 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Jak na skupinovou výuku (nejen) v hodinách biologie?
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd Program CŽV - zájmový 5528 Katechetický kurz *
detail2019/2020 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Program CŽV - univerzita třetího věku 5526 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kurz lukostřelby
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd Program CŽV - zájmový 5525 Úvod do křesťanského umění *
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 5524 Velcí mistři českého baroka *
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 5523 Evropské umění 19. a 20. století 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 5522 Evropské umění 19. a 20. století 1
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd Program CŽV - zájmový 5521 Manželské právo
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd Program CŽV - zájmový 5519 Liturgická hudba
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd Program CŽV - zájmový 5518 Liturgika 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd Program CŽV - zájmový 5517 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Liturgika 1
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - zájmový 5513 Základy katolické teologie III *
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Sporty v přírodě Program CŽV - na výkon povolání 5507 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Instruktor lyžování zdravotně postižených
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - univerzita třetího věku 5505 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Úvod do bioakustiky
detail2019/2020 Rektorát Univerzity Karlovy Rektorát UK - CCŽV Program CŽV - zájmový 5499 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Program rozvoje manažerských dovedností
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Atletika Program CŽV - zájmový 5454 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Kurz trenéra běhů mimo dráhu a kondičního běhu, běžecký trénink žen
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Program CŽV - univerzita třetího věku 5452 Výtvarné umění a tvorba
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra preprimární a primární pedagogiky Program CŽV - zájmový 5449 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Dvouleté děti v předškolním vzdělávání
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - univerzita třetího věku 5447 Nejčtenější američtí spisovatelé po roce 1945 (II)
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - univerzita třetího věku 5445 Velcí mistři českého baroka *
Výsledky 201-250 z 771 předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK