Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6023 Pedagogický pracovník v roli projektového manažera
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6022 Využití ICT ve škole
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6021 Vizualizace dat v prezentacích
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6020 Tvorba moderních powerpointových prezentací
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6019 Time management pro pedagogické pracovníky
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6018 Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6017 Sociálně-právní problematika pedagogické praxe
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6016 Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6015 Moderní trendy v prezentačních dovednostech
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6014 Marketingové řízení školy
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6013 Efektivní vedení lidí - Leadership
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Sporty v přírodě Program CŽV - na výkon povolání 5999 INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra sociální práce Program CŽV - zájmový 5998 Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc.
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra pedagogiky Program CŽV - zájmový 5996 Přípravný kurz pro přijímací řízení do Bc. studia pedagogiky
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra sociologie Program CŽV - zájmový 5994 Přípravný kurz pro uchazeče o studium programu Sociologie
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra divadelní vědy Program CŽV - zájmový 5991 K čemu divadlo? Kurz nejen pro zájemce o studium teatrologie
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 5989 Škola jako místo setkávání - konference
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 5988 Studium pro výchovné poradce
detail2019/2020 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Hostivař Program CŽV - zájmový 5987 Intenzivní kurz angličtiny
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Institut komunikačních studií a žurnalistiky Program CŽV - zájmový 5985 Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2020
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - zájmový 5983 Využití prvků zdravotní TV v hodinách tělesné výchovy na 1.stupni ZŠ
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Technické a úpolové sporty Program CŽV - na výkon povolání 5897 Sebeobrana v praxi
detail2019/2020 1. lékařská fakulta Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK v Praze Program CŽV - na výkon povolání 5896 Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů)
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Program CŽV - zájmový 5892 Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový 5889 Zimní Guliverova cesta do země Liliputů – bezobratlí pražských parků, zahrad a lesů
detail2019/2020 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Krystal Program CŽV - zájmový 5888 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný program ke studiu na vysokých školách v angličtině – medicína
detail2019/2020 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha-Krystal Program CŽV - zájmový 5887 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný program ke studiu na vysokých školách v angličtině – medicína
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Sporty v přírodě Program CŽV - na výkon povolání 5886 DVPP - Kurz školního lezení na umělých stěnách
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra mediálních studií Program CŽV - zájmový 5869 Discourse Studies and Method: Using Discourse-Theoretical Analysis and Discursive-Material Analysis
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - zájmový 5868 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - zájmový 5867 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - zájmový 5866 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Písnička v MŠ a na 1. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat)
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - zájmový 5862 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Knihovna-UTK Program CŽV - zájmový 5860 Vyhledávání a práce s literárními prameny
detail2019/2020 Evangelická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Program CŽV - zájmový 5857 Případová supervize
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový 5829Z Pavouci v pražské přírodě v terénní školní výuce
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - na výkon povolání 5829 Pavouci v pražské přírodě v terénní školní výuce
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový 5828Z Savci pražské přírody ve školní výuce
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - na výkon povolání 5828 Savci pražské přírody ve školní výuce
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový 5827Z Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - na výkon povolání 5827 Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce
detail2019/2020 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 5824 Správní řízení - kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky a pro vedoucí úředníky
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav filosofie a religionistiky Program CŽV - na výkon povolání 5820 Filosofie a divadlo ve středoškolské výuce
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra marketingové komunikace a public relations Program CŽV - zájmový 5802 Jak napsat životopis a motivační dopis na přijímací zkoušky na VŠ
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - zájmový 5799 Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 5796 Úvod do biblické hebrejštiny 1
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 5794 Staroslověnský jazyk a písemnictví 1
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 5792 Efektivní porady a skupinová setkání ve školním prostředí
detail2019/2020 Husitská teologická fakulta ostatní Program CŽV - zájmový 5789 Workshop "Inovace výuky vybraných předmětů na HTF a využití e-learningových nástrojů"
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd neurčeno Program CŽV - zájmový 5788 prg.ai
Výsledky 101-150 z 770 předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 16 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK