Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie Program CŽV - na výkon povolání 928 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
detail2019/2020 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - zájmový 867 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Program CŽV - zájmový 797 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Ekonomie a finance NMgr. prez.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Program CŽV - zájmový 796 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Veřejná a sociální politika NMgr. prez.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra mezinárodních vztahu Program CŽV - zájmový 795 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mezinárodní vztahy NMgr. prez.
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra mediálních studií Program CŽV - zájmový 763 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mediální studia NMgr. prez.
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra dějin a didaktiky dějepisu Program CŽV - univerzita třetího věku 675 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Péče o kulturní dědictví v kontextu vzdělávání
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Institut komunikačních studií a žurnalistiky Program CŽV - zájmový 6396 Jak na správný veřejný písemný a ústní projev?
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra marketingové komunikace a public relations Program CŽV - zájmový 6395 Jak napsat životopis a motivační dopis na přijímací zkoušky na VŠ
detail2019/2020 Právnická fakulta Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM Program CŽV - zájmový 6394 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - teorie a praxe
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav translatologie Program CŽV - zájmový 6393 Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny - češtiny): Němčina
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Technické a úpolové sporty Program CŽV - na výkon povolání 6391 Základy osobní bezpečnosti pedagogických pracovníků a možnosti řešení sebeobranných situací
detail2019/2020 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - zájmový 6375 Učitelský stres a syndrom vyhoření - jak se mu vyhnout
detail2019/2020 Lékařská fakulta v Hradci Králové Děkanát Program CŽV - zájmový 6366 Odborná exkurze do Plastinária Guben
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Technické a úpolové sporty Program CŽV - na výkon povolání 6365 Moderní kontaktní tělesná výchova
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6213 Četba a výklad latinských básnických textů
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 6192 Bibliodrama 2
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Technické a úpolové sporty Program CŽV - na výkon povolání 6187 KURZ PARAGLIDINGU
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd Program CŽV - zájmový 6171 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Pastorace nemocných *
detail2019/2020 Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství Program CŽV - na výkon povolání 6148 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
detail2019/2020 Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství Program CŽV - zájmový 6147 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra marketingové komunikace a public relations Program CŽV - zájmový 6140 Jak napsat životopis a motivační dopis na přijímací zkoušky na VŠ
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Technické a úpolové sporty Program CŽV - na výkon povolání 6124 KURZ BIATLONU
detail2019/2020 Fakulta tělesné výchovy a sportu Technické a úpolové sporty Program CŽV - na výkon povolání 6123 KURZ SPORTOVNÍHO PARAŠUTISMU
detail2019/2020 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky matematiky Program CŽV - na výkon povolání 6122 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika
detail2019/2020 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra softwaru a výuky informatiky Program CŽV - na výkon povolání 6121 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika
detail2019/2020 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky fyziky Program CŽV - na výkon povolání 6120 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika
detail2019/2020 1. lékařská fakulta Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze Program CŽV - zájmový 6116 Tutor první pomoci
detail2019/2020 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky fyziky Program CŽV - na výkon povolání 6115 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele
detail2019/2020 Fakulta sociálních věd Katedra marketingové komunikace a public relations Program CŽV - zájmový 6098 Jak napsat životopis a motivační dopis na přijímací zkoušky na VŠ
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6087 Základy heraldiky
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6086 Vybrané kapitoly ze světové literatury 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6085 Úvod do versologie
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6084 Úvod do literární teorie 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6083 Teorie a metodologie kulturních věd 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6082 Světová literatura 19. a 20. století 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6081 Spiritualita a dějiny řeholních řádů 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6080 Řeholní řády a kongregace 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra systematické teologie a filosofie Program CŽV - zájmový 608 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Eschatologie
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6079 Pomocné vědy historické - středověk 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6078 Pohled na starší českou literaturu 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6077 Modernismus a antimodernismus v katolické církvi
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6076 Mimovědecké interpretace historické skutečnosti 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6075 "Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6074 Heraldika a genealogie
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6073 Evropská a česká literatura jako zdroj inspirace uměleckých děl 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6072 Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2
detail2019/2020 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6071 Dějiny dějepisectví
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra PVH a archivního studia Program CŽV - zájmový 6062 Němčina pro archivní a badatelskou praxi
detail2019/2020 Přírodovědecká fakulta Oddělení podpory vědy Program CŽV - zájmový 6061 „JEDY“ KOLEM NÁS - Na co si dát pozor aneb Úvod do toxikologie a xenobiochemie
Výsledky 1-50 z 747 1 2 3 4 5 ... 15 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK