Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Omezení nadužívání obalů jako cesta ke snížení množství obalového odpadu 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 26.09.2018 25.01.2019 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Biodegradace nových typů lehčených polyuretanů v různých environmentálně relevantních mikrokosmech 2016/2017 diplomová práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 06.10.2016 18.11.2016 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Potenciál pro separovaný sběr použitého kuchyňského oleje v ČR 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 15.11.2017 30.01.2018 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Využití přečištěných odpadních vod pro kapkovou závlahu 2017/2018 diplomová práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 10.11.2017 12.11.2017 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Vliv zavlažování přečištěnou odpadní vodou na vývoj hydrofobity půdy 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 13.11.2019 13.11.2019 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Využití pasívních vzorkovačů při identifikaci reziduí antibiotik v přečištěných odpadních vodách 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 14.11.2017 02.02.2018 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Stanovení biologické rozložitelnosti nových typů lehčených polyurethanů 2013/2014 2015/2016 bakalářská práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 23.07.2014 16.10.2015 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Přepracování fermentačních zbytků z bioplynové stanice na alternativní palivo metodou biosušení 2014/2015 2016/2017 diplomová práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 01.10.2014 13.10.2014 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Biodegradace lehčených polyuretanů v půdě a následná analýza produktů rozkladu 2016/2017 2017/2018 diplomová práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. Mgr. Kateřina Pražanová 06.10.2016 18.11.2016 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Komunitní vermikompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 14.10.2015 14.10.2015 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Biodegradace nového typu polyuretanu při použití různých půdních substrátů 2019/2020 diplomová práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 26.11.2019 26.11.2019 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Charakterizace bakterií schopných produkovat polyhydroxyalkanoáty a jejich využití v sanančních technologiích 2015/2016 diplomová práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 21.05.2014 08.12.2015 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Charakteristika worm tea - kapalného produktu vermikompostování a perspektivy jeho následného využití 2016/2017 2018/2019 diplomová práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 06.10.2016 18.11.2016 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Využití modifikovaného biocharu pro záchyt amoniaku z odpadního vzduchu 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 15.11.2017 30.01.2018 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Biodegradabilní plasty v systému nakládání s odpady 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 02.11.2016 02.11.2016 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Studie nakládání s odpady ve vybraných řetězcích fast food 2012/2013 diplomová práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 28.01.2013 04.02.2014 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Separace mikroplastů z čistírenského kalu pomocí těžkých kapalin 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 18.05.2018 25.01.2019 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Charakteristika enzymu chitináza jako produktu vermikompostování bioodpadu 2018/2019 disertační práce RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. skrytý 17.10.2018 17.10.2018 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
Výsledky 1-18 z 18 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK