Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv migrace na geografii volební podpory populisticko-nacionalistických stran: příklad strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 2016/2017 2017/2018 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 14.12.2016 16.01.2017 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Alternativní přístupy ke studiu vztahů migrace a rozvoje 2019/2020 disertační práce 4XREGGP RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 08.10.2019 08.10.2019 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Současná migrace z Afriky do Evropy - prostorové vzorce a možné podmíněnosti 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Metodické přístupy k měření chudoby ve světě 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 11.10.2016 11.01.2018 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Srovnání prostorové distribuce migrantů uvnitř vybraných zemí/metropolí a podmiňující faktory 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Regiony působnosti vybraných pivních značek a faktory určující podobu těchto regionů 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   11.10.2016 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Současná migrace z Afriky do Evropy - prostorové vzorce a možné podmíněnosti 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Geografie volební podpory populistických radikálně pravicových stran 2018/2019 disertační práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 10.10.2018 10.10.2018 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Uprchlická vlna a srovnávací analýza jejích dopadů na výsledky voleb v evropských zemích 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Geografie voleb v Evropě - pravidelnosti v prostorových vzorcích volební podpory vybraných stran napříč vybranými státy 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Faktory ovlivňující prostorové aspekty distribučních strategií pivovarů Královéhradeckého kraje 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 06.12.2017 11.01.2018 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Neoliberalizace zemědělství v rozvojových zemích a její dopady 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 11.10.2016 30.11.2018 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Regionální diferenciace ve vnímání imigrantů a imigrace studenty středních škol a její podmiňující faktory 2015/2016 2017/2018 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 16.12.2015 17.12.2015 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Prostorová distribuce migrantů uvnitř vybrané země/metropole a její podmiňující faktory 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Uprchlická vlna a analýza jejích dopadů na výsledky voleb v evropských zemích 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Geografie voleb v Evropě - pravidelnosti v prostorových vzorcích volební podpory vybraných stran napříč vybranými státy 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace 2015/2016 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 09.12.2015 09.12.2015 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Regiony působnosti vybraných pivních značek a faktory určující podobu těchto regionů 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza třídění komunálních odpadů v obcích mikroregionu Holešovsko 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 15.01.2013 05.02.2013 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Uprchlické vlny včera a dnes: geografická analýza uprchlických proudů ve vybraném makroregionu (či časovém období) po druhé světové válce 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Boom minipivovarů: faktory ovlivňující lokalizaci a úspěšnost nově vznikajících minipivovarů 2017/2018 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 11.10.2016 11.01.2018 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Postoje obyvatel Evropy k imigrantům a imigraci 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Proměny prostorové podpory českých politických stran mezi volbami 2013-17 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail "Noví lidé v nových místech" - proměny geografie migrace od 90. let 20. století 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Úspěšnost integrace žáků-cizinců do škol: srovnání výsledků PISA testů za více zemí 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Proměny geografie průmyslu v důsledku průmyslové revoluce: příklad pivovarnictví v Praze, 1869-1939 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 20.10.2014 16.12.2014 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Zhodnocení plnění Cílů udržitelného rozvoje ve vybraných státech světa 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 27.11.2019 27.11.2019 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Regionální diferenciace vybrané země (popř. srovnání více zemí) a její podmiňující faktory 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Remitence a rozvoj: analýza toků remitencí do rozvojových zemí a jejich dopadů 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Proměny prostorové podpory českých politických stran mezi volbami 2013-17 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Geografie současné uprchlické vlny: Odkud, kam a proč uprchlíci odcházejí? 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. Bc. Ondřej Procházka 11.10.2016 11.01.2018 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Remitence a kvalita dat v rozvojových zemích 2016/2017 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 21.12.2016 16.01.2017 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Regionální diferenciace ve vnímání imigrantů a imigrace studenty středních škol a její podmiňující faktory 2018/2019 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 01.10.2018 01.10.2018 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Výuka migrace na středních školách 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 03.12.2019 03.12.2019 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Srovnání vývoje regionálních rozdílů v zemích EU v období ekonomické krize 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 19.01.2012 31.01.2012 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Postoje k imigrantům (cokoliv, co se pod to vejde) 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Migrace a její dopady na bezpečnost v cílových zemích - mediální či skutečný problém? 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Uprchlické vlny včera a dnes: geografická analýza uprchlických proudů po druhé světové válce 2019/2020 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.   30.09.2019 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Rozvojová a migrační politika jako nástroje soudobé turecké geopolitiky 2016/2017 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. skrytý 23.12.2016 16.01.2017 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
Výsledky 1-39 z 39 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK