Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Příprava a charakterizace nových antiferomagnetických polovodičů 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.   20.03.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Nanoskopie rozptýleného světla na molekulách 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF Mgr. Marek Piliarik, Ph.D.   12.12.2017 Ne Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Material picker: Rozpoznání materiálů v obrazech pomocí hlubokého učení 2018/2019 diplomová práce FMPMF, I, II, IPFL, IPGVPH, IPGVPHA, ISDI, ISDIA, ISS, ISSAA, IUI, IUIA, MVM doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   15.03.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Inteligentní vyhledávání v databázích 3D objektů pomocí neuronových sítí 2018/2019 bakalářská práce I, IOI, IOIA, IPSS doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   16.03.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Spinové hybridy pro biomedicínu 2018/2019 disertační práce 4F13, 4F13A doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   20.03.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium modelových povrchů s atomárně dispergovanou Pt 2019/2020 disertační práce P4F5, P4F5A doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.   21.02.2019 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Škálovatelná a přesná analýza původu dat ve složitých softwarových systémech 2018/2019 disertační práce 4I2 RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.   06.04.2018 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Multifyzikální modelování chování konstruktů z gelů metodou konečných prvků 2019/2020 disertační práce P4F4, P4F4A Ján Šomvársky, CSc.   07.03.2019 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Přesné metody pro výpočty vlastností molekulárních krystalů 2018/2019 disertační práce 4F4, 4F4A Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.   09.04.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Postiradiační reakce biomolekul 2018/2019 disertační práce P4F4, P4F4A Mgr. Jaroslav Kočišek, Ph.D.   10.04.2018 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Teorie modelů a extrémální kombinatorika 2018/2019 disertační práce 4I4 Mgr. Jan Hubička, Ph.D.   11.04.2018 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Studium struktury epitaxních vrstev a supermřížek komplexních oxidů pomocí metod rozptylu rtg. záření 2018/2019 disertační práce 4F13, 4F3 RNDr. Milan Dopita, Ph.D.   11.04.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Separace barev v 3D tisku 2018/2019 diplomová práce FMOD, FMPMF, FMPMFT, FOOE, I, IDMO, II, IPGVPH, IPGVPHA, ISDI, ISDIA, ISS, ISSAA, IUI, IUIA, MMFT, MMFTA, MMIT, MMITA, MNVM, MNVMA, MVFT, MVM doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.   13.04.2018 Ne Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Nitridové polovodičové struktury pro využití v luminiscenčních a scintilačních aplikacích, návrh, příprava a charakterizace struktur 2018/2019 disertační práce 4F3 Ing. Alice Hospodková, Ph.D.   16.04.2018 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Rotační číslo na kružnici 2018/2019 bakalářská práce MOM Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.   19.04.2018 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Nestálosti a strukturální změny v stochastických modelech 2018/2019 disertační práce 4M9 RNDr. Michal Pešta, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Magneto-optika s vysokým prostorovým rozlišením 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.   30.04.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Rozšíření syntaktické analýzy na nemajoritní jazyky a varianty 2018/2019 disertační práce 4I3 RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.   30.04.2018 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Studium slitiny Ti-5553 připravené sintrováním elektrickým proudem 2018/2019 bakalářská práce FOF PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.   05.05.2018 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Coxovy bodové procesy 2018/2019 diplomová práce MPMSE RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.   18.09.2018 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analýza neelastických efektů v nanotransportu: pohled přes rozptylové stavy 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   25.09.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Nelineárnı́ elektrodynamika 2018/2019 bakalářská práce FOF Tayebeh Tahamtan, Dr.   01.10.2018 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Charakterizace anomálií pomocí pravidel získaných z dat 2018/2019 diplomová práce ISDI, ITI, IUI doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.   05.10.2018 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Stavba autokorelátoru pro měření délky laserových pulzů kratších než 10 femtosekund v infračervené spektrální oblasti 2017/2018 projekt FOF RNDr. Martin Kozák, Ph.D.   09.10.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Přenos záření v protoplanetárních discích versus pozorování interferometrem ALMA 2018/2019 diplomová práce FA doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.   24.10.2018 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Elektronová struktura vybraných organokovových komplexů 2017/2018 projekt FAF, FOF, FOFA Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D.   26.10.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Testování maticových iteračních metod pro výpocet elektronových spekter 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.   08.11.2018 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Univerzální objekty ve funkcionální analýze 2018/2019 diplomová práce MA Mgr. Marek Cúth, Ph.D.   31.01.2019 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Vývoj pozůstatků po splynutí hvězd 2019/2020 disertační práce 4F1 Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.   08.02.2019 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Studium dopovaného oxidu wolframu pro použití v katalytických aplikacích 2019/2020 disertační práce P4F5, P4F5A doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.   21.02.2019 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail On Cache-obliviousness and Memory Hierarchies 2018/2019 disertační práce P4I1, 4I1 RNDr. Jiří Fink, Ph.D.   26.02.2019 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Generátor palindromů 2018/2019 bakalářská práce I, IOI RNDr. David Mareček, Ph.D.   27.02.2019 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Struktury planárních organických molekul na površích křemíku modifikovaných kovy 2019/2020 disertační práce P4F5, P4F5A doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   01.03.2019 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Feroelektrické supermřížky a relaxory uchopeny aparátem Ginzburg-Landauova modelu 2019/2020 disertační práce P4F3 Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.   15.03.2019 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vícebarevná mikroskopie s vysokým rozlišením pro 3D analýzu buněčných membrán s přesností do 20 nm 2019/2020 disertační práce P4F4, P4F4A Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D.   03.04.2019 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Funkční polymerní nanodiagnostika pro 31P zobrazování magnetickou rezonancí: Nové paradigma pro kontrastní látky 2019/2020 disertační práce P4F4 Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.   03.04.2019 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail DNA origami metody pro studium radiačního poškození na jednotlivých molekulách DNA 2019/2020 disertační práce P4F4, P4F4A Mgr. Jaroslav Kočišek, Ph.D.   03.04.2019 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Využití stochastického programování v metodách strojového učení 2018/2019 disertační práce P4M9 doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.   04.04.2019 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Feroelektrické modulované a skyrmionové fáze 2019/2020 disertační práce P4F13 Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.   18.04.2019 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Aktivní hluboké učení 2018/2019 disertační práce P4I1 doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.   18.04.2019 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Studium struktury jetů ve srážkách těžkých iontů na experimentu ATLAS 2019/2020 disertační práce P4F9, P4F9A doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.   19.04.2019 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Inverzní modelování zemětřesení pomocí dynamických modelů zdroje 2019/2020 disertační práce P4F7 doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.   23.04.2019 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Nerovnovážná termodynamika hyperbolických systémů 2018/2019 disertační práce P4F11 RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.   26.04.2019 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Témata v polní teorii uzavřených strun 2018/2019 disertační práce P4F9 Mgr. Martin Schnabl, Ph.D.   26.04.2019 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Regularita nelineárních parabolických systémů 2019/2020 disertační práce P4M3, P4M3A, 4M3 Sebastian Schwarzacher, Dr.   29.04.2019 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail The search for new spin-liquid materials – synthesis of kagome magnets through depletion of the pyrochlore lattice. 2019/2020 bakalářská práce FOF Ross Harvey Colman, Dr.   30.04.2019 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Extrakce informací z nestrukturovaných dat 2018/2019 disertační práce P4I3, P4I3A doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   30.04.2019 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Deep Universal Dependencies 2018/2019 disertační práce P4I3 RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.   03.05.2019 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Bodové procesy na sítích 2018/2019 diplomová práce MPMSE prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.   03.05.2019 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Studium dynamiky molekul tekutiny absorbovaných v nanoporézním prostředí metalo-organické sítě 2019/2020 bakalářská práce FAF, FOF, FOFA doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.   13.05.2019 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
Výsledky 201-250 z 3941 předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 79 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK