Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Anharmonické jevy ve vibračních spektrech 2018/2019 disertační práce P4F4, P4F4A prof. doc. RNDr. Petr Bouř, CSc.   07.03.2016 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Methods for background subtraction in jet events in proton-proton collisions at the LHC 2018/2019 diplomová práce F, FJF doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.   08.03.2016 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail MAS NMR spektroskopie lokálních struktur v oxidických matricích 2018/2019 disertační práce 4F4 Mgr. Jiří Dědeček, CSc.   08.04.2016 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Afinitní optické biosensory pro lékařskou diagnostiku 2018/2019 disertační práce 4F4 Ing. Tomáš Riedel, Ph.D.   18.04.2016 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Samouspořádané nanosystémy jako diagnostické a theranostické kontrastní látky pro neinvazivní zobrazování v medicíně 2018/2019 disertační práce 4F3 Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.   20.03.2016 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Kinetika zhášení nitroxidových radikálů v závislosti na izotopovém složení rozpouštědla 2017/2018 projekt FAF, FOF Mgr. Václav Římal, Ph.D.   21.04.2016 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium srážek těžkých iontů 2017/2018 projekt F, FJF, FOF doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.   29.04.2016 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Testování polovodičových detektorů pro projekt ATLAS Upgrade 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.   09.05.2016 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium fázových přechodů v modelech s itineratními a lokalizovanými částicemi 2018/2019 bakalářská práce F RNDr. Martin Žonda, Ph.D.   16.05.2016 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Diagnostika nízkoteplotního plazmatu pro fotovoltaické aplikace 2018/2019 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.   02.06.2016 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Srovnání modelů tvorby polymerních sítí 2018/2019 bakalářská práce FOF Ján Šomvársky, CSc.   02.10.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Využití FTIR mikroskopie pro studium biochemických procesů při sladování ječmene 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.   20.09.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Anizotropní bodové procesy 2018/2019 diplomová práce MPMSE RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.   12.09.2017 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Příprava software a zpracování dat z měření dvoukrokových gamma spekter 2017/2018 projekt FOF doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.   20.04.2018 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Čerpání volatility 2018/2019 diplomová práce MFAPM, MPMSE doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.   02.10.2016 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Využití víceúhlové detekce elastického rozptylu světla k analýze koloidního stavu fermentovaných nápojů 2018/2019 bakalářská práce F RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.   03.10.2016 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Modely planetek odvozené z řídké fotometrie a infračervených dat z družice WISE 2018/2019 diplomová práce FA doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.   14.10.2016 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů 2016/2017 projekt FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   25.10.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Termodynamika Scullyho tepelných motorů 2017/2018 projekt FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.   31.10.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Hledání nových drug-target interakcí pomocí faktorizace matic 2018/2019 diplomová práce I, ISDI, ISS Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.   07.11.2016 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Selfabsorbce v Ramanově spektroskopii 2016/2017 projekt FAF, FOF Mgr. Jakub Klener   10.11.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium mikrostruktury ultrajemnozrnných komerčních hořčíkových slitin připravených intenzivní plastickou deformací 2018/2019 diplomová práce FKSM RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.   10.01.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Perzistence v přesně řešitelném modelu náhodné procházky 2018/2019 bakalářská práce FOF, FOFA RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   17.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vibrační spektroskopie farmakologicky významných molekul: QM scan konformačního prostoru Eluxadolinu 2017/2018 projekt FAF, FOF RNDr. Václav Profant, Ph.D.   18.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování membránových proteinů 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.   21.02.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Spinové hybridy pro biomedicínské aplikace 2018/2019 bakalářská práce F, FAF, FOF, FOFA doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.   22.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium fázových přechodů v modelech s itineratními a lokalizovanými částicemi 2018/2019 bakalářská práce F RNDr. Martin Žonda, Ph.D.   23.02.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Teória self-konzistentných náhodných matíc 2018/2019 diplomová práce FJF, FKSM, FMPMF, FTF, MMFT, MNVM, MVM Ing. Richard Korytár, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Magnetismus v nanostrukturovaných systémech na bázi uranu 2018/2019 disertační práce 4F3 doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.   08.03.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Modelové katalyzátory pro operando experimenty 2018/2019 disertační práce 4F5 doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.   22.03.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Stefanův problem 2018/2019 diplomová práce MA, MAA, MAT, MMFT, MMFTA Sebastian Schwarzacher, Dr.   29.03.2017 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Teoretické modelování katalytického mechanizmu enzymů opravy DNA (DNA repair) 2018/2019 disertační práce 4F4 RNDr. Vladimír Sychrovský, Ph.D.   29.03.2017 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Interakce komplexních biomolekulárních systémů s funkčními povrchy 2018/2019 disertační práce 4F4 RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.   05.04.2017 Ne Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Studium interakcí meteorologických podmínek a atmosférické chemie v městském prostředí ve vysokém rozlišení 2018/2019 disertační práce 4F8 Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   20.04.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail 3D modelování elektromagnetických polí ve fyzikálních strukturách 2018/2019 disertační práce 4F6 doc. Ing. Petr Praus, CSc.   28.04.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Transportní vlastnosti epitaxního grafénu na karbidu křemíku 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Numerické modelování rozložení teploty při růstu grafénu 2017/2018 projekt FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   05.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Fotometrie hvězd typu FS CMa 2017/2018 projekt FA Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.   07.06.2017 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Nanočástice oxidu ceru pro biomedicínské aplikace 2018/2019 diplomová práce FPIP doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.   07.07.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail The ATLAS Inner Detector Upgrade 2018/2019 diplomová práce FJF doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   31.08.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Kanova rozšíření 2018/2019 bakalářská práce MAT, MOM doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.   27.09.2017 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Elektronová struktura a katalytické vlastnosti systému Rh/CeOx - vliv morfologie 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.   27.09.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Testování martingalové hypotézy 2018/2019 diplomová práce MFAPM, MPMSE doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.   30.09.2017 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Náhodné mozaiky, modelování a konstrukce. 2018/2019 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.   30.09.2017 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Jak vidět skrz neprůhledné médium pomocí fotoelastického modulátoru 2017/2018 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Základní vlnové pohyby v atmosféře 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Studium povrchových procesů měřením fluktuací tunelového proudu v STM 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   05.10.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Zobrazování dopovaných oxidů rastrovacím tunelovým mikroskopem (STM) 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.   26.10.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Supraproud v nanorozměrných součástkách 2018/2019 bakalářská práce FOFA prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.   31.10.2017 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.   08.11.2017 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
Výsledky 151-200 z 3941 předchozí 1 2 3 4 5 6 7 ... 79 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK