Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Množiny kladného dosahu a jejich průniky 2018/2019 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.   16.09.2013 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail SERS senzorika biologicky významných molekul 2018/2019 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.   19.01.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Thin nanocomposite films and their interaction with low temperature plasma 2016/2017 disertační práce 4F4 doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D.   07.10.2013 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Makroskopické modely pohybu chodců 2016/2017 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.   10.10.2013 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Modeling functions in analyser for dynamic languages 2016/2017 diplomová práce I, II, ISS Mgr. David Hauzar, Ph.D.   05.11.2013 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Stochastické modelování dynamiky elektrických obvodů obsahujících Josephsonův spoj 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   19.02.2014 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Novel materials for hydrogen storage 2017/2018 disertační práce 4F3 doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.   26.02.2015 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Organické materiály pro molekulární elektroniku 2016/2017 disertační práce 4F3, 4F4 RNDr. Petr Toman, Ph.D.   18.03.2014 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Prostorová struktura enzymů pro lékařské a biotechnologické aplikace 2016/2017 disertační práce 4F4 Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.   01.04.2014 Ne Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Scalable Parallel and Distributed Methods of Big Data Processing 2018/2019 disertační práce 4I2 RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.   10.04.2018 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Teoretické studium nábojových stavů v nanostrukturách 2016/2017 disertační práce F3 doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.   05.05.2014 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Variace obsahu helia ve slunečním větru z dvoubodových pozorování 2016/2017 bakalářská práce FAF, FOF prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.   29.09.2014 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Metody sledování pohybu oka 2016/2017 bakalářská práce I, IAI, IOI, IP, IPSS Mgr. Petr Baudiš   19.05.2014 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Mapování oblasti autonomním dronem 2017/2018 diplomová práce IUI, IUIA prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.   12.08.2014 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Částicové kompozity - simulace vztahu napětí a deformace pomocí metody konečných prvků 2016/2017 bakalářská práce FOF Ján Šomvársky, CSc.   15.08.2014 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev scintilačních materiálů 2018/2019 diplomová práce FKSM, FOOE doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.   30.09.2016 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Chemická difúze v polovodičích 2016/2017 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Roman Grill, CSc.   28.09.2014 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Srovnání předpovědi počasí z yr.no a ČHMÚ 2017/2018 projekt FMK doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   14.10.2014 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Předpověď počasí s modelem WRF a její prezentace na webu 2017/2018 projekt FMK doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   14.10.2014 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Srovnání skupinových simulací regionálních modelů pro současné klima v Evropě 2017/2018 projekt FMK doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   14.10.2014 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Distributed Data Management in DIRAC system 2017/2018 bakalářská práce IPSS RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.   15.10.2014 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Integrálně-geometrická míra 2018/2019 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.   17.10.2014 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Automatic refactoring for dynamic languages 2017/2018 diplomová práce I, II, ISS RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.   05.11.2014 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Harmonicka analyza v konecne charakteristice 2017/2018 diplomová práce MSTR doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.   06.11.2014 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Advanced Linked Data Fragments in Web of Data 2017/2018 diplomová práce ISS Mgr. Jan Michelfeit   20.11.2014 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Sbírka úloh na optimální regulace 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.   17.12.2014 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Příprava a charakterizace jednodimenzionálních struktur ZnO 2017/2018 disertační práce 4F13 Ing. Jan Grym, Ph.D.   25.03.2015 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Doba života mionu 2017/2018 bakalářská práce FAF, FMU2ZV, FOF Ing. Vít Vorobel, Ph.D.   03.04.2015 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků biologicky významných molekul 2019/2020 disertační práce P4F4 RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.   08.04.2019 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Spektroskopie kationtů přechodových kovů v alumosilikátových matricích 2017/2018 disertační práce 4F4 Mgr. Jiří Dědeček, CSc.   15.04.2015 Ne Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) MFF
detail Studium mobility v supramolekulárních polymerních systémech pro medicínské aplikace moderními spektroskopickými metodami 2016/2017 disertační práce 4F4 Mgr. Sergey Filippov, Phd.   15.04.2015 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Vývoj QM/QM metod pro přesný popis komplexních systémů 2018/2019 disertační práce 4F4 Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.   19.03.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Kvantová teorie fotosyntetického přenos excitační energie v ustáleném režimu 2018/2019 disertační práce 4F4 Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.   20.03.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Conformational Variability of the Principal Building Blocks of Proteins Studied by the Advanced Quantum Chemical Methods 2015/2016 disertační práce 4F4 doc. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc.   23.04.2015 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Univerzální vlastnosti zobecněného Ehrenfestova modelu 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.   04.07.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Optimalizace tvaru rozptylového členu pro kalibrační komoru UHV etalonu 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Martin Jeřáb, Ph.D.   01.06.2016 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail KK-Fredoholmovy operátory v symplektické geometrii 2017/2018 disertační práce M2, 4M2, 4M2A doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.   23.06.2015 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Srovnání modelů tvorby polymerních sítí 2018/2019 diplomová práce FKSM Ján Šomvársky, CSc.   02.10.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Memory demand optimization of fixpoint algorithm for PHP analysis 2017/2018 diplomová práce I RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.   27.08.2015 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Přenos excitační energie v modifikovaném fluorografenu 2017/2018 diplomová práce FBCHF, FOOE, FTF Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.   23.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Růst epitaxního grafénu na SiC a charakterizace růstového prostředí 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Kunc, Ph.D.   24.09.2015 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vliv náhlých stratosférických oteplení na množství ozonu 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Odhady objemů úrovňových množin. 2018/2019 diplomová práce MPMSE doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.   01.10.2015 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vizualizace standardních černoděrových prostoročasů 2018/2019 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.   05.10.2015 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Metoda elektrické impedanční tomografie 2017/2018 projekt FAF, FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   06.10.2015 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Testování polovodičových detektorů rtg a gama záření 2017/2018 projekt FAF, FOF doc. Ing. Eduard Belas, CSc.   18.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Minimální pokrytí párů trojicemi 2018/2019 bakalářská práce FMUZV, MOM, MZUDZV Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.   14.10.2015 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Zobrazení zachovávající PH vlastnost 2018/2019 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.   19.10.2015 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Milan Dopita, Ph.D.   04.11.2016 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Quantum-jump approach to open quantum systems 2016/2017 projekt FOF RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.   09.11.2015 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
Výsledky 101-150 z 3941 předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 79 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK