Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Struktura samomalých modulů 2011/2012 diplomová práce MSTR doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.   10.09.2010 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Extremální vlastnosti grafů 2010/2011 diplomová práce IDMA prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.   30.09.2010 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Brzdná síla v klasické elektrodynamice 2010/2011 bakalářská práce FOF Mgr. David Kofroň, Ph.D.   30.09.2010 Ne Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Kvark-gluonová struktura protonu 2010/2011 bakalářská práce FOF prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.   01.10.2010 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.   24.09.2015 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Brewer-Dobsonova cirkulace a stáří vzduchu 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.   29.08.2018 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Rtg difrakce s vysokým rozlišením na krátkoperiodických supermřížkách SiGe/Ge 2010/2011 diplomová práce FKSM prof. RNDr. Václav Holý, CSc.   18.02.2011 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Struktura funkčních makromolekulárních systémů a jejich interakce s polymery 2011/2012 disertační práce 4F4 RNDr. Jindřich Hašek, DrSc.   15.03.2011 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Properties of large discrete objects 2010/2011 disertační práce 4I4 prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.   01.04.2011 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Kalibrace mikrodilatometrické cely 2012/2013 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.   20.02.2012 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studies of diffractive jet production in pp interactions at LHC 2010/2011 disertační práce 4F9 RNDr. Alice Valkárová, DrSc.   19.04.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Interakce intenzivního spektra prostorově lokalizované dolně hybridní vlny s plazmatem 2011/2012 diplomová práce FPIP doc. Ing. Ladislav Krlín, DrSc.   01.06.2011 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Asociativní odtržení elektronu při reakcích záporných iontů H- a O- s molekulami CO a H2 2013/2014 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.   21.06.2011 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Jaderná magnetická rezonance ve vrstvách yttrito-železitých granátů 2018/2019 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.   24.04.2016 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 2017/2018 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   22.09.2013 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Řešení úlohy div u = f v oblastech s nekompaktní hranicí 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.   17.09.2014 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Měření drah částic pomocí vnitřního detektoru ATLAS 2011/2012 diplomová práce FJF doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   03.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Velké urychlovače částic 2011/2012 bakalářská práce FMUZV doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   03.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Aplikace elektromagnetické teorie k navrhování a zjišťování geometrických parametrů difrakčních mřížek 2011/2012 bakalářská práce FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   03.10.2011 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Roční chod módů proměnlivosti atmosférické cirkulace 2011/2012 diplomová práce FMK doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.   04.10.2011 Ne Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Programový balík pro práci s přibližnými funkcemi v systému MATHEMATICA(tm) 2015/2016 bakalářská práce MOM RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy 2011/2012 diplomová práce FKSM, FTF RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   12.10.2011 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Fyzika top kvarku na D0 2011/2012 bakalářská práce FOF RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.   26.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Automatic refactoring of dynamic languages 2011/2012 diplomová práce I, II, ISS Mgr. David Hauzar, Ph.D.   10.01.2012 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Nanostrukturované vrstvy plasmových polymerů 2012/2013 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   14.03.2012 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Simulace procesů spojených s fotoionizací vody a DNA 2012/2013 disertační práce 4F4 prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc.   23.03.2012 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Simulace interakcí iontů s biomolekulami ve vodných roztocích 2012/2013 disertační práce 4F4 prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc.   23.03.2012 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Vazebná místa, aktivace, inhibice a modulace nikotinových acetylcholinových receptorů 2012/2013 disertační práce 4F4 RNDr. Jan Krůšek, CSc.   23.03.2012 Ne Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (32-FGUAV) MFF
detail Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy 2012/2013 diplomová práce FKSM, FTF RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   27.03.2012 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Rtg difrakce na semipolárních epitaxních vrstvách GaN 2012/2013 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Václav Holý, CSc.   23.04.2012 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Problematika měření měrného tepla v rozpouštecím refrigerátoru 2012/2013 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.   18.05.2012 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium stability záznamu zapsaného laserem do polyanilinové vrstvy 2012/2013 bakalářská práce FOF RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D.   13.09.2012 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Spolehlivá extrakce paralelních vět z paralelních a srovnatelných korpusů 2014/2015 diplomová práce IML doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   17.09.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Vizuální analýza chyb strojového překladu 2014/2015 diplomová práce IML doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.   17.09.2012 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Fotometrie otevřené hvězdokupy 2018/2019 diplomová práce FA doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D.   19.05.2013 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Simulace selektivní párové fotoluminiscence v polovodičích 2012/2013 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Roman Grill, CSc.   19.09.2012 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium dynamiky molekul CO2 absorbovaných v nanoporézním prostředí metalo-organické sítě 2017/2018 projekt FAF, FOF doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.   04.05.2018 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Adaptivní metody pro rovnice konvekce-difúze 2017/2018 diplomová práce MNVM doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.   01.10.2014 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Aplikace elektromagnetické teorie k navrhování a zjišťování geometrických parametrů difrakčních mřížek 2015/2016 bakalářská práce FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2012 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Mikromagnetická teorie dynamických excitací spinových vortexů v magnetických nanodiscích 2015/2016 diplomová práce FKSM, FMPMFT, FOOE, FTF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2012 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analytické řešení difrakce na planárních periodických strukturách 2015/2016 diplomová práce FKSM, FMPMFT, FOOE, FTF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2012 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Prstencové galaxie - 3D/CALIFA spektroskopie a modelování 2016/2017 diplomová práce FA RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.   01.11.2013 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Slupkové galaxie - detekce a analýza spekter slupek 2016/2017 diplomová práce FA RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.   01.11.2013 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Nelineární optická spektroskopie elektron-fononové vazby v malých molekulách 2016/2017 disertační práce 4F4 Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.   09.04.2014 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Transport náboje v polovodičových nanostrukturách studovaný pomocí časově rozlišené terahertzové spektroskopie v režimu vysokých elektrických polí 2015/2016 disertační práce 4F13 Mgr. Hynek Němec, Ph.D.   08.03.2013 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Nanášení nanočástic pomocí agregačního klastrového zdroje (GAS) s využitím nízkotlakého plazmatu 2015/2016 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   12.03.2013 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Měření měrného tepla v aparatuře PPMS 2015/2016 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.   28.03.2013 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Vliv hořečnatých iontů na lokální stabilitu dvoušroubovice DNA pomocí jaderné magnetické rezonance 2019/2020 bakalářská práce FAF, FOF, FOFA Mgr. Václav Římal, Ph.D.   26.04.2013 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Study of CP violation in the Belle experiment 2016/2017 diplomová práce FJF doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   30.05.2013 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium dynamiky molekul CO2 absorbovaných v nanoporézním prostředí metalo-organické sítě 2018/2019 diplomová práce FBCHF, FKSM doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.   04.05.2018 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
Výsledky 51-100 z 3941 předchozí 1 2 3 4 5 ... 79 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK