Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Jak závisí reprodukční úspěch různých druhů rostlin na druhové příslušnosti a početnosti jejich sousedů? 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Louka smysly opylovače - jaké jsou reálné možnosti rostlin vyniknout v pestrosti louky a zlepšit svůj reprodukční úspěch? 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   16.06.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Dopady velkoplošných sečí na populační biologii rostlin 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Odpověď populační dynamiky upolínu nejvyššího na cílený ochranářský management 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Upolíny – Kdy se vyplatí rostlině hrát si s ohněm a živit svého vlastního opylovače/predátora semen? 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Upolíny – Kdy se vyplatí rostlině hrát si s ohněm a živit svého vlastního opylovače/predátora semen? 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role heterogenity mirostanovišť a jejich sukcese v populační dynamice rostlin 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Klonální růst a generativní rozmnožování rostlin v proměnlivém prostředí 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Sukcese v malém – Louka jako zmenšenina deštného pralesa 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Jak závisí reprodukční úspěch různých druhů rostlin na druhové příslušnosti a početnosti jejich sousedů? 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Jaké vlastnosti květů přitahují opylovače? 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   02.05.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Klonální růst a generativní rozmnožování rostlin v proměnlivém prostředí 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Demografie a reprodukční biologie klonálních rostlin 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Opylování v lese – stochastický proces, nebo tvrdá konkurence? 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Věrnost opylovače jako výslednice jeho kognitivních schopností a květní morfologie 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Opylování v lese – stochastický proces, nebo tvrdá konkurence? 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Fenologie opylování – jak moc se musí sejít kvetení rostliny s výskytem opylovače? 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role intensivně obhospodařovaných luk v zachování biodiversity opylovačů 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Fenologie opylování – jak moc se musí sejít kvetení rostliny s výskytem opylovače? 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Jak souvisí spektrum opylovačů rostliny s její životní strategií 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   16.06.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vlivy různých režimů obhospodařování na populační biologii lučních rostlin 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Mikroklimatické podmínky a opylování rostlin 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Mikroklimatické podmínky a opylování rostlin 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Dopady velkoplošných sečí na populační biologii rostlin 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role intensivně obhospodařovaných luk v zachování biodiversity opylovačů 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
Výsledky 1-25 z 25 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK