Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv interakcí jednotlivých funkčních skupin herbivorů na čertkus luční. 2011/2012 2012/2013 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 06.03.2012 06.03.2012 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Příčiny omezení reprodukční úspěšnosti rostlin nedostatkem pylu a zdrojů 2021/2022 2021/2022 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 09.11.2021 09.11.2021 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Pohyb a orientace opylovačů na malých prostorových škálách 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 28.11.2017 30.11.2017 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Efektivita opylovačů při přenosu pylu a možnosti rostlin ji ovlivnit 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 17.11.2019 17.11.2019 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Jak závisí reprodukční úspěch různých druhů rostlin na druhové příslušnosti a početnosti jejich sousedů? 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Louka smysly opylovače - jaké jsou reálné možnosti rostlin vyniknout v pestrosti louky a zlepšit svůj reprodukční úspěch? 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   16.06.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Dopady velkoplošných sečí na populační biologii rostlin 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv mikroklimatických podmínek na aktivitu opylovačů 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 28.11.2019 30.11.2019 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vývoj populací a reprodukčního úspěchu druhu Succisa pratensis na krajinné škále 2022/2023 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 10.01.2023 10.01.2023 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Odpověď populační dynamiky upolínu nejvyššího na cílený ochranářský management 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Upolíny – Kdy se vyplatí rostlině hrát si s ohněm a živit svého vlastního opylovače/predátora semen? 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv mikroklimatu na opylování entomogamních rostlin. 2020/2021 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 04.12.2020 08.01.2021 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv architektury a prostorového rozmístění květenství na chování opylovačů 2021/2022 diplomová práce N-BOTAGE RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 18.11.2021 18.11.2021 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Variabilita v přenosu pylu na tělech opylovačů 2022/2023 disertační práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 18.10.2022 18.10.2022 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ekologické nároky druhů - Pestřenky (Syrphidae) v krajině - didaktická hra 2012/2013 2012/2013 závěrečná práce CŽV RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 02.09.2013 02.09.2013 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv mikroklimatických podmínek na opylení Vaccinium myrtillus 2019/2020 2021/2022 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 28.11.2019 28.11.2019 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Efektivita přenosu pylu vybranými funkčními skupinami opylovačů a možnost rostlin ji ovlivňovat 2020/2021 2021/2022 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 04.12.2020 04.12.2020 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Changes in pollinator behaviour under different plant spatial aggregation 2018/2019 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. Mgr. Jakub Štenc 29.11.2018 30.11.2018 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Upolíny – Kdy se vyplatí rostlině hrát si s ohněm a živit svého vlastního opylovače/predátora semen? 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Klonální růst a generativní rozmnožování rostlin v proměnlivém prostředí 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role heterogenity mirostanovišť a jejich sukcese v populační dynamice rostlin 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Efekt zkušeností a květních vlastností na projev preferencí a věrnosti u Eristalis tenax 2021/2022 2022/2023 diplomová práce N-BOTAGE RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 16.11.2021 16.11.2021 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ability to Discriminate Floral Morphotypes by Hoverflies 2019/2020 2022/2023 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 30.11.2019 30.11.2019 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Sukcese v malém – Louka jako zmenšenina deštného pralesa 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Jaké vlastnosti květů přitahují opylovače? 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   02.05.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Demografie a reprodukční biologie klonálních rostlin 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Jak závisí reprodukční úspěch různých druhů rostlin na druhové příslušnosti a početnosti jejich sousedů? 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Klonální růst a generativní rozmnožování rostlin v proměnlivém prostředí 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Stochastic and deterministic factors influencing pollen carryover effectiveness 2020/2021 disertační práce 4XBOT RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 14.10.2020 14.10.2020 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv biotických interakcí na populační biologii Sanguisorba officinalis 2018/2019 2020/2021 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 29.11.2018 30.11.2018 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Věrnost opylovače jako výslednice jeho kognitivních schopností a květní morfologie 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Opylování v lese – stochastický proces, nebo tvrdá konkurence? 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Opylování v lese – stochastický proces, nebo tvrdá konkurence? 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv intensity obhospodařování zemědělské půdy na diverzitu a abundanci opylovačů 2021/2022 2021/2022 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 09.11.2021 19.11.2021 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Přenos pylu jako funkce prostorového uspořádání rostlin a vlastností opylovačů 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. Mgr. Jakub Štenc 28.11.2017 28.11.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Dispersal of pollinator-transmitted anther smut pathogen and its impact on populations of the long-lived perennial Dianthus carthusianorum 2017/2018 2022/2023 disertační práce D-BOTA RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 12.10.2017 12.10.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Fenologie opylování – jak moc se musí sejít kvetení rostliny s výskytem opylovače? 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Jak souvisí spektrum opylovačů rostliny s její životní strategií 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   16.06.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vlivy různých režimů obhospodařování na populační biologii lučních rostlin 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   07.02.2019 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Mikroklimatické podmínky a opylování rostlin 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role intensivně obhospodařovaných luk v zachování biodiversity opylovačů 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Fenologie opylování – jak moc se musí sejít kvetení rostliny s výskytem opylovače? 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Mikroklimatické podmínky a opylování rostlin 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Opylování v urbánních ekosystémech 2020/2021 2021/2022 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 12.11.2020 05.12.2020 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Preference hlavních skupin opylovačů k funkčním vlastnostem květů 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 12.11.2020 06.12.2020 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role intensivně obhospodařovaných luk v zachování biodiversity opylovačů 2016/2017 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 12.10.2016 29.11.2016 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Dopady velkoplošných sečí na populační biologii rostlin 2019/2020 diplomová práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.   12.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Opylování v lesních ekosystémech 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 15.11.2018 16.11.2018 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role hmyzí herbivorie v populačním cyklu rostlin na příkladu čeledi Lycaenidae 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 15.11.2017 15.11.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv density a funkčních vlastností květů na kvantitu a kvalitu opylení 2018/2019 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. skrytý 09.04.2019 30.11.2019 Katedra botaniky (31-120) PřF
Výsledky 1-50 z 52 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK