Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Problémová výuka zeměpisu v praxi – úskalí, témata a vzdělávací cíle 2012/2013 2013/2014 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 15.10.2012 21.02.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Miskoncepce a chyby studentů při práci s různými tematickými mapami 2022/2023 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D.   09.10.2018 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Přípravné vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 2015/2016 2017/2018 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 21.12.2015 21.12.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Žáky formulované otázky o mapách 2020/2021 závěrečná práce CŽV RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 27.11.2020 27.11.2020 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Miskoncepce studentů při čtení, analýze a interpretaci vrstevnic 2018/2019 2020/2021 závěrečná práce CŽV RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 13.12.2018 13.12.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Možnosti výuky práce s mapou na základních a středních školách 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 03.12.2011 24.11.2014 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Rozvoj mapových dovedností ve výuce zeměpisu 2016/2017 2018/2019 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 20.09.2015 28.11.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Učitelské strategie rozvoje mapových dovedností ve výuce zeměpisu 2019/2020 disertační práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 08.10.2019 08.10.2019 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Učitelovo osobní pojetí výuky jako zásadní faktor výuky zeměpisu 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 21.10.2016 30.10.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Srovnání systému státních maturit 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 03.12.2011 20.12.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Strategie práce s obecně geografickou mapou jako zdrojem informací 2017/2018 2020/2021 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 14.11.2017 14.11.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vzdělávací potenciál adaptivního učení v geografii na příkladu rozvoje mapových dovedností 2022/2023 disertační práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 03.10.2022 05.10.2022 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Powerful geography - výběr geografického učiva pohledem odborníků z praxe 2023/2024 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 14.10.2022 13.11.2023 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vzdělávací aspekty percepce prostoru 2013/2014 2018/2019 disertační práce 4XOTAZG RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 20.11.2013 12.12.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Experimenting educational interventions in upper secondary schools: exploring the utility of student-generated questions for deep learning and education in Geography 2023/2024 disertační práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 04.10.2023 04.10.2023 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Rozvoj mapových dovedností v učebnicích zeměpisu druhého stupně základních škol 2016/2017 2016/2017 závěrečná práce CŽV RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 19.01.2017 19.01.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Srovnání systému státních maturit 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 12.03.2014 12.03.2014 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Metody rozvoje mapových dovedností českých žáků 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 03.12.2011 23.10.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Systematický rozvoj práce s mapou u žáků 2. stupně základní školy 2022/2023 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 02.12.2022 02.12.2022 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Práce s mapou v závislosti na matematických dovednostech žáků 2016/2017 2018/2019 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 28.11.2016 28.11.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Geografické myšlení žáků při práci s mapou 2021/2022 disertační práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 13.10.2021 13.10.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Problémy začínajících učitelů zeměpisu při přechodu do praxe 2022/2023 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 14.10.2022 04.11.2022 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Učitelovo pojetí rozvoje mapových dovedností žáků 2016/2017 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 28.11.2016 28.11.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Jaký časopis potřebují učitelé zeměpisu? - požadavky učitelů na kvalitní profesní časopis 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 14.10.2022 04.10.2023 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail (Ne)využívání učebnic ve výuce zeměpisu na nižším sekundárním stupni vzdělávání. 2022/2023 2023/2024 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 11.11.2022 11.11.2022 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vliv moderních technologií na výuku zeměpisu 2015/2016 2017/2018 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 24.09.2015 24.11.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Strategie žáků různého věku pro řešení problémových úloh využívajících mapu 2021/2022 disertační práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 13.10.2021 13.10.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Využití Historického atlasu měst ČR ve výuce geografie 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 12.11.2013 14.01.2014 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Dovednosti čtení a analýzy starých a současných map žáků základních škol a gymnázií 2013/2014 2017/2018 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 29.01.2014 29.01.2014 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Rozvoj mapových dovedností v dějepisu, matematice a biologii 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 25.06.2013 25.06.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Mapa jako zdroj studentských otázek 2023/2024 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D.   14.10.2022 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Úspěšnost a strategie studentů při práci s mapou a faktory je ovlivňující 2016/2017 2019/2020 disertační práce 4XOTAZG RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 06.10.2016 10.10.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Prostorové myšlení žáků základní školy 2016/2017 disertační práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 06.10.2016 10.10.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Profesní směřování studentů středních škol a budoucí využitelnost jejich geografických poznatků. 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D.   14.10.2022 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Proces tvorby školního kurikula a přípravy výuky pohledem učitelů z praxe 2023/2024 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D.   14.10.2022 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Otázky generované studenty o různých typech map - starých a aktuálních. 2023/2024 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 09.01.2024 09.01.2024 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Využití aplikace Mapovedovednosti.cz ve výuce zeměpisu 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 11.10.2022 11.10.2022 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Žákovské miskoncepty při práci s mapou 2017/2018 2017/2018 závěrečná práce CŽV RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 25.11.2016 18.04.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Pojetí rozvoje práce s mapou ve výuce u učitelů zeměpisu a studentů učitelství 2018/2019 2020/2021 závěrečná práce CŽV RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 30.11.2018 30.11.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Percepce strategií práce s mapou u studentů sekundárního vzdělávání 2023/2024 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 09.11.2020 14.12.2023 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Rozvoj aktivního občanství žáků prostřednictvím výuky geografie 2021/2022 disertační práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 13.10.2021 13.10.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Postoje mladých Čechů k imigraci před a po "migrační krizi" 2017/2018 2018/2019 závěrečná práce CŽV RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 06.12.2017 06.12.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Principy a limity implementace geografických informačních systémů ve výuce zeměpisu z perspektivy učitelů 2019/2020 disertační práce D-DIDG RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 08.10.2019 08.10.2019 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Využití historických pramenů ve výuce zeměpisu 2022/2023 bakalářská práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D.   24.09.2014 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Distanční výuka zeměpisu na jaře 2020 2020/2021 2020/2021 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 15.04.2021 19.04.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Etické aspekty výuky zeměpisu - Výchova k hodnotám v hodinách středoškolského zeměpisu 2015/2016 2017/2018 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 11.12.2015 11.12.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Strategie rozvoje myšlení ve výuce zeměpisu 2020/2021 závěrečná práce CŽV RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 27.11.2020 27.11.2020 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Výuka tématu Vytváření souvislostí na gymnáziu 2017/2018 2017/2018 závěrečná práce CŽV RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 09.04.2018 18.04.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Umějí čeští žáci pracovat se starými mapami? 2023/2024 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D.   10.11.2015 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Interpretace tematických map 2018/2019 2021/2022 diplomová práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. skrytý 17.12.2018 17.12.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
Výsledky 1-50 z 63 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK