Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Regionální rozdíly mezi školami (kde jsou aktivní školy, ostrůvky alternativních/aktivních škol) 2019/2020 bakalářská práce PVP, SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   01.02.2014 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Proč vypadá vzdělávací politika tak, jak vypadá? Analýza procesu tvorby vybraného opatření vzdělávací politiky 2017/2018 bakalářská práce PVP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   08.03.2017 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Jak se učitel stává waldorfským učitelem? 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 05.06.2014 05.06.2014 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Koordinátor inkluze na základní škole 2018/2019 2019/2020 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 28.05.2019 28.05.2019 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Tresty na školách a interakce mezi rodiči a školou 2014/2015 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. Bc. Andrea Patrná 19.06.2015 19.06.2015 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Vztahy mezi rodiči žáků a pedagogickým sborem základní školy 2017/2018 2019/2020 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 15.06.2018 15.06.2018 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Národní soustava povolání - vznik a implementace programu 2014/2015 2015/2016 diplomová práce VERASP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 21.09.2015 21.09.2015 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Příčiny dlouhého pobytu dětí v ústavní výchově 2009/2010 2010/2011 diplomová práce VERASPK Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 13.01.2011 13.01.2011 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Učitelské organizace jako veřejněpolitičtí aktéři 2019/2020 bakalářská práce BP_SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 08.02.2020 23.09.2020 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Předškolní vzdělávání - spolupráce rodičů a pedagogů 2017/2018 bakalářská práce PVP, SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   13.05.2013 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Jak se ne/mluví o vzdělávání – vybrané ooblasti 2019/2020 diplomová práce VERASP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   13.05.2013 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Zavádění dvojjazyčných místních názvů jako veřejně politický proces (případová studie) 2012/2013 2014/2015 diplomová práce VERASPK Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 06.06.2013 06.06.2013 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Postava učitele v českých filmech natočených po roce 1989 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 08.04.2013 12.06.2013 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran 2015/2016 2017/2018 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 14.06.2016 14.06.2016 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Vývoj odborného a veřejněpolitického diskursu ve vybraných dokumentech protidrogové politiky ČR 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 27.01.2011 12.05.2011 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem v ČR perspektivou HCD 2019/2020 2021/2022 diplomová práce VERASP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 23.09.2020 23.09.2020 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Školní družiny, práce vychovatelek a jejich role ve výchově a vzdělávání dětí 2018/2019 2019/2020 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 07.05.2019 07.05.2019 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Vzdělávací politika na úrovni krajů 2018/2019 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 05.02.2019 05.02.2019 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Vzdělávací politika v programech politických stran 2016/2017 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 02.08.2019 02.08.2019 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Analýza čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie veřejnými vysokými školami v České republice 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 11.06.2012 11.06.2012 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Neformální vzdělávání dětí: Jak rodina ovlivňuje výběr kroužků 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 31.05.2017 31.05.2017 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Vliv pandemie covid-19 na přechod ze základního do středního vzdělávání 2021/2022 bakalářská práce BP_PVP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 23.06.2022 23.06.2022 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Rodiče jako aktér vzdělávací politiky: Rodičovské strategie ovlivňování vzdělávací dráhy dětí v Praze 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 05.06.2009 05.06.2009 Katedra sociologie (23-KS) FSV
detail Drop-out začínajících učitelů 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 12.06.2017 12.06.2017 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Komparace české a slovenské maturitní zkoušky od rozdělení republik v roce 1993 2019/2020 bakalářská práce BP_PVP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 14.07.2020 14.07.2020 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Rámcová analýza institucionální péče o děti mladší tří let 2017/2018 2018/2019 diplomová práce VERASP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 31.05.2018 31.05.2018 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Experti na vzdělávací politiku v České republice 2016/2017 2018/2019 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 15.06.2017 15.06.2017 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Přístup vysokých škol ke studentům se vzdělanostním znevýhodněním 2014/2015 2016/2017 diplomová práce VERASP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 05.06.2015 05.06.2015 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Jazyk veřejně-politických dokumentů (fog index, frekvenční analýza, obsahová analýza vybraného typu dokumentů – např. evaluačních zpráv, srovnání strategických dokumentů v různých rezortech) 2017/2018 bakalářská práce PVP, SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   01.02.2014 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Aktéři vzdělávací politiky a vztahy mezi nimi (rodiče, učitelé, ředitelé, zřizovatelé...) 2017/2018 bakalářská práce PVP, SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   08.03.2017 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Role nezickových organizací v českém vzdělávacím systému (případové studie - EDUin, Učitel Naživo, komunitní školy..) 2017/2018 bakalářská práce PVP, SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   02.05.2018 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Cíle českého regionálního školství 2011/2012 diplomová práce VERASP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 20.06.2012 20.06.2012 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Alternativní vzdělávání: očima rodičů vzdělávajících doma 2020/2021 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 20.07.2021 20.07.2021 Katedra sociologie (23-KS) FSV
detail Vnímání distanční výuky v době první a druhé vlny pandemie: pohled učitelů základních škol z regionálního hlediska 2020/2021 2021/2022 bakalářská práce BP_PVP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 01.08.2022 01.08.2022 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Success, dropout and problem delimination in the Czech higher education policy 2012/2013 2014/2015 diplomová práce VERASP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 06.06.2013 06.06.2013 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Jak se ne/mluví o vzdělávání – vybrané oblasti 2017/2018 bakalářská práce PVP, SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   13.05.2013 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Regionální rozdíly mezi školami (kde jsou aktivní školy, ostrůvky alternativních/aktivních škol) 2019/2020 diplomová práce VERASP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   01.02.2014 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Vzdělávací politika v programech politických stran 2017/2018 bakalářská práce PVP, SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   02.05.2018 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Učitelé jako cílová populace politik 2017/2018 bakalářská práce PVP, SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   02.05.2018 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Obraz učitelů v médiích 2019/2020 bakalářská práce BP_PVP, BP_SOSP, PVP, SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   08.02.2020 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Hodnocení žáků při distanční výuce v době pandemie COVID- 19 2020/2021 2021/2022 bakalářská práce BP_SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 02.09.2021 02.09.2021 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Vnímání distanční výuky v době první a druhé vlny pandemie: pohled učitelů základních škol z regionálního hlediska 2020/2021 bakalářská práce BP_PVP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 05.07.2021 05.07.2021 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Poslání neziskových organizací zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti mládeže 2019/2020 2020/2021 bakalářská práce BP_SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 03.07.2020 03.07.2020 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Segregace romských žáků na základních školách: případová studie 2018/2019 2020/2021 bakalářská práce PVP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 31.05.2019 31.05.2019 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Vztah základních škol a neziskových organizací při procesu neformálního vzdělávání 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce SOSP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 08.10.2013 08.10.2013 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Vzdělávací politika v programech politických stran 2016/2017 2019/2020 bakalářská práce PVP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 29.09.2019 29.09.2019 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Problematika záškoláctví na základních školách v Ústí nad Labem 2011/2012 diplomová práce VERASPK Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 08.06.2012 08.06.2012 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Výběr vzdělávacího zařízení z pohledu rodičů dětí docházejících do lesních školek 2014/2015 2015/2016 diplomová práce VERASP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 03.02.2015 03.02.2015 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Digitalizace vzdělávání na veřejných gymnáziích v Praze v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19 2019/2020 2022/2023 bakalářská práce PVP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. skrytý 16.09.2022 16.09.2022 Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
detail Aktéři vzdělávací politiky (rodiče, studenti, učitelé, ředitelé, obce, zaměstnavatelé...) a jejich role ve specifické oblasti politiky, postoje k specifckému problému... 2019/2020 diplomová práce VERASP Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.   08.04.2013 Ne Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) FSV
Výsledky 1-50 z 100 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK