Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Odezvy sazenic buku lesního na stres suchem sledované pomocí fyziologických a optických indikátorů. 2020/2021 2023/2024 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 03.12.2020 04.01.2021 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Studium odpovědi fazolu obecného na stres suchem s využitím optických vlastností listu. 2019/2020 2021/2022 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 15.11.2019 28.11.2019 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Studium fyziologického stavu smrku ztepilého vystaveného kombinaci abiotických stresorů a napadení lýkožroutem v Krkonošském národním parku. 2022/2023 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 21.12.2022 12.01.2023 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Vliv výsypkových substrátů s obsahem těžkých kovů na fyziologický stav listu s důrazem na obsah fenolických látek. 2010/2011 2011/2012 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 21.08.2009 20.01.2011 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Jak a proč vypovídá hustota průduchů o atmosférické koncentraci CO2? 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 13.10.2010 17.01.2011 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Změny ve struktuře listu vyvolané působením troposférického ozónu. 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 11.11.2016 19.12.2016 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Jak ovlivňují faktory klimatické změny fenologii a fyziologii vybraných druhů dřevin středoevropského lužního lesa? 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 11.11.2020 04.01.2021 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Sekvestrace uhlíku lesními ekosystémy v měnícím se klimatu. 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 13.10.2010 17.01.2011 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Faktory ovlivňující příjem a distribuci uranu v rostlinách 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 10.11.2014 27.01.2015 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Termální obrazová data jako nástroj pro hodnocení chladícího efektu rostlin zelených fasád 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 21.12.2022 12.01.2023 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Změny sacharidového metabolismu vyvolané zvýšenou koncentrací CO2 v prostředí 2012/2013 2015/2016 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 20.08.2009 29.01.2013 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Anatomie rostlin ve výuce na gymnáziích 2013/2014 2011/2012 závěrečná práce CŽV Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 06.05.2014 06.05.2014 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Fyziologické a anatomické reakce vybraných druhů dřevin na zaplavení s důrazem na fázi zotavení po stresu. 2021/2022 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 15.12.2021 18.01.2022 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Fyziologický stav rostlin zelených zdí a fasád v závislosti na mikroklimatu stanoviště 2023/2024 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 12.01.2024 25.01.2024 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Anatomická analýza mezofylu stinného a slunného listu buku lesního pod vlivem zvýšené koncentrace CO2. 2011/2012 2012/2013 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 07.11.2011 23.01.2012 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Sezonní dynamika vybraných anatomických a fyziologických parametrů listu dřevin v lužním lese 2019/2020 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 14.11.2019 08.01.2020 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Vliv abiotických stresových faktorů na stav smrkových porostů v Evropě - využití dálkového průzkumu Země. 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 13.11.2017 14.11.2017 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Hodnocení zdravotního stavu městských stromů s využitím vybraných fyziologických, biochemických a strukturálních parametrů listu. 2019/2020 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 14.11.2019 08.01.2020 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Vztah fyziologických a optických vlastností listu k projevům napadení olše lepkavé (Alnus glutinosa) patogenem Phytophtora × alni 2022/2023 2023/2024 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 11.01.2023 12.01.2023 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Jak může struktura listu ovlivňovat nedestruktivní měření obsahu chlorofylu? 2020/2021 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.   11.11.2020 Ne Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Vliv zvýšené koncentrace CO2 na anatomii listu jehličnanů 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce BBI Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 03.01.2008 03.01.2008 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Vliv dostupnosti vody na strukturu a vybrané fyziologické parametry listu u dřevin. 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 17.10.2018 30.11.2018 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Ultrastruktura chloroplastů smrku ztepilého - heterogenita v rámci jehlice. 2013/2014 2015/2016 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 27.11.2013 28.11.2013 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Využití anatomických, biochemických a fluorescenčních indikátorů stresu pro vyhodnocení reakce na sucho u lokálních ekotypů borovice lesní. 2020/2021 2022/2023 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 04.12.2020 04.01.2021 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Jak anatomická stavba listu podmiňuje jeho optické vlastnosti. 2014/2015 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 10.11.2014 14.11.2017 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Charakterizace odpovědi tabáku na přítomnost uranu v médiu pomocí vybraných strukturálních parametrů a nespecifických indikátorů stresu. 2016/2017 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 19.10.2016 12.01.2017 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Vzťahy medzi rastlinami pri redistribúcii vody na stanovišti 2018/2019 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 17.10.2018 30.11.2018 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Hodnocení fyziologického stavu popínavých rostlin v městském prostředí pomocí termografie 2023/2024 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 12.01.2024 25.01.2024 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Vodivost mezofylu pro CO2 a její závislost na anatomii listu a podmínkách prostředí. 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 30.11.2008 23.01.2012 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Noční transpirace a její význam pro C3 a C4 rostliny 2019/2020 2020/2021 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 14.11.2019 16.12.2019 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Podzimní senescence listoví temperátních a boreálních dřevin v podmínkách měnícího se klimatu 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. Bc. Barbora Kosová 21.12.2022 12.01.2023 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Kvantitativní srovnání ultrastruktury chloroplastů v palisádovém a houbovitém parenchymu listu buku lesního. 2012/2013 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 31.01.2013 31.01.2013 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Fenomén příjmu vody listovím – mechanismy a konsekvence, se zaměřením na temperátní druhy rostlin 2021/2022 2021/2022 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 04.11.2021 18.01.2022 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Study of quantitative parameters of Norway spruce needle structure under the effect of elevated CO₂ concentration and different irradiance 2010/2011 2018/2019 disertační práce 4XFYZRP Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 26.11.2010 17.09.2013 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Porovnání fyziologického stavu mlazin jedle bělokoré na stanovištích s rozdílným mikroklimatem pomocí biochemických a optických parametrů jehlic. 2022/2023 2023/2024 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 04.01.2023 12.01.2023 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Investigating the Impact of Climate Change Factors on Forest Tree Physiological status: An Assessment of Stress Responses and Acclimation Mechanisms Using Leaf Optical Properties. 2023/2024 disertační práce D-EBR Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 03.10.2023 03.10.2023 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Role rostlin v koloběhu uhlíku v probíhající klimatické změně - tvorba badatelských aktivit do výuky. 2023/2024 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 08.01.2024 08.02.2024 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Thorium jako environmentální stresový faktor pro růst rostlin v kontaminovaném prostředí 2014/2015 2015/2016 diplomová práce NANAT Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 30.10.2014 30.10.2014 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Reakce na abiotický stres u rostlin zelených zdí a fasád ve městech mírného pásma 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 21.12.2022 12.01.2023 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Vztah biochemických a fyziologických parametrů listu vybraných druhů trav k jejich kompetiční roli v reliktní krkonošské tundře. 2019/2020 2021/2022 diplomová práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 14.11.2019 08.01.2020 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
detail Tvorba souboru problémových úloh pro výuku fotosyntézy na gymnáziích 2012/2013 2012/2013 závěrečná práce CŽV Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 02.05.2013 02.05.2013 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Fyziologické odpovědi vybraných dřevin na městské prostředí 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. skrytý 14.11.2018 30.11.2018 Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) PřF
Výsledky 1-42 z 42 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK