Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv dlouhodobého podávání morfinu na expresi hodinových genů v mozku potkana 2013/2014 disertační práce D-FYZZ doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 28.11.2013 28.11.2013 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Cirkadiánní regulace kardiovaskulárního systému 2020/2021 2021/2022 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 02.11.2020 02.11.2020 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Hodinové geny v cirkadiánním pacemakeru savců 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 03.12.2012 03.12.2012 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Vliv pineálního hormonu melatoninu na produkci inzulínu 2021/2022 2021/2022 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 01.11.2021 01.11.2021 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Exprese a regulace Dexras1 ve strukturách mozku potkana za vývoje. 2015/2016 2016/2017 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 11.11.2015 11.11.2015 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Vliv světla na kognitivní výkon a náladu 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 11.11.2019 11.11.2019 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Cirkadiánní systém a paměť 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 11.11.2015 11.11.2015 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Cirkadiánní systém a karcinom prsu u žen pracujících v nočních směnách 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 15.11.2018 15.11.2018 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Ověření vlivu umělého osvětlení simulujícího přirozenou fotoperiodu a spektrum na parametry cirkadiánních rytmů zdravých dobrovolníků 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. Bc. Kristina Gesztesová 31.10.2021 31.10.2021 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Principy glutamátergní neurotransmise v suprachiasmatických jádrech hypotalamu 2021/2022 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 31.10.2021 31.10.2021 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Vliv aktivace imunitního systému v prenatálním období na vývoj a funkci cirkadiánního systému potkana 2016/2017 disertační práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 21.10.2016 21.10.2016 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Vliv prozánětlivých cytokinů na etiologii depresivní poruchy 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 16.11.2016 16.11.2016 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Cirkadiánní systém a jeho změny u myší s mutací Lurcher 2016/2017 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 15.11.2016 15.11.2016 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Fotoperiodismus a hibernace 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 11.11.2015 11.11.2015 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Vliv endotoxinu lipopolysacharidu na cirkadiánní systém 2012/2013 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 28.11.2012 28.11.2012 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Cirkadiánní hodiny v buňkách imunitního systému 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 15.11.2018 15.11.2018 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Vývoj cirkadiánního systému po systémové potenciaci GABAergního přenosu v časné ontogenezi 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. Bc. Jakub Dušek 16.06.2022 17.06.2022 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Akutní vliv spánkové deprivace na kognitivní a fyzickou způsobilost vojenského personálu; vliv svetla v noci 2022/2023 disertační práce D-FYZZ doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 25.10.2022 25.10.2022 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Cirkadiánní systém a m6A metylace RNA 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 25.10.2021 25.10.2021 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Poruchy cirkadiánních rytmů u bipolárních depresí a jejich spojení s polymorfismem ve vápníkovém kanálu L-typu 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 11.11.2015 11.11.2015 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Vliv endokanabinoidního systému na světelnou synchronizaci cirkadiánního systému potkana 2016/2017 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 15.11.2016 15.11.2016 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Úloha Jak/STAT signální dráhy v cirkadiánním systému 2018/2019 disertační práce D-FYZZ doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 18.10.2018 18.10.2018 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Charakterizace odlišností mezi hlavním pacemakerem a semiautonomními pacemakery v mozku laboratorních hlodavců 2017/2018 disertační práce D-FYZZ doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 18.10.2017 18.10.2017 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Využití PhenoTyperu pro posouzení cirkadiánně regulované účinnosti ketaminu 2022/2023 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 31.10.2022 31.10.2022 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Vliv stálého světla v rané ontogenezi na cirkadiánní systém v dospělosti 2018/2019 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 14.11.2018 14.11.2018 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Vliv odchovu na stálém světle na reaktivitu peritoneálních makrofágů potkana stimulovanou lipopolysacharidem 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 31.10.2021 31.10.2021 Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Cirkadiánní systém v astrocytech 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 02.11.2020 02.11.2020 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Účinek potlačené aktivity enzymu ADAR2 na cirkadiánní systém myši 2020/2021 disertační práce D-FYZZ doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 30.09.2020 07.10.2020 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Cirkadiánní systém sítnice 2013/2014 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 24.11.2008 28.11.2013 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Fyzická a mentální výkonnost ranních a večerních chronotypů v závislosti na denní době 2013/2014 2021/2022 disertační práce D-FYZZ doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 28.11.2013 28.11.2013 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Důsledky desynchronizace cirkadiánního systému stálým světlem 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 15.11.2018 15.11.2018 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Charakteristika nervového systému myší s mutací Lurcher 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 11.11.2015 11.11.2015 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Vzájemná interakce mezi adenosinovou signalizací a cirkadiánním systémem 2022/2023 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 14.11.2022 14.11.2022 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Buněčné signální dráhy zapojené v synchronizaci savčích biologických hodin 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 24.11.2008 23.12.2010 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Exprese enzymů kynureninové a methoxyindolové dráhy v epifýze, játrech a srdci potkana v cirkadiánním profilu a po aplikaci lipopolysacharidu 2019/2020 2020/2021 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 10.11.2019 10.11.2019 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Vyhodnocení biologické účinnosti pilotní instalace biodynamického osvětlení v domě seniorů 2019/2020 2020/2021 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 10.11.2019 10.11.2019 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail The morphology and functional diversity of retinal ganglion cells 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 09.11.2015 09.11.2015 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Chronobiologické markery v diferenciální diagnostice centrálních hypersomnií 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 24.11.2017 24.11.2017 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Cirkadiánní systém v mitochondriích 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. Bc. Johana Šemíková 16.11.2016 16.11.2016 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Poruchy cirkadiánního systému u pacientů se spánkovými poruchami 2018/2019 disertační práce D-FYZZ doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 18.10.2018 18.10.2018 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Circadian clock and malignant transformation 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 14.11.2014 14.11.2014 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Význam melatoninu pro regulaci spánku u lidí se syndromem autismu 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 11.11.2013 28.11.2013 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Cirkadiánní podstata lidského chronotypu 2013/2014 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 28.11.2013 28.11.2013 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Asociace vybraných polymorfismů hodinových genů s fenotypem vyhraněného chronotypu 2019/2020 2020/2021 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 10.11.2019 10.11.2019 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Cirkadiánní regulace hormonů lipidového metabolismu 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 27.11.2012 27.11.2012 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Sledování rytmu melatoninu monozygotních dvojčat jako markeru genetické kontroly cirkadiánní rytmicity 2014/2015 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 06.11.2014 06.11.2014 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Modulace cirkadiánního rytmu v produkci melatoninu člověka navozenými experimentálními světelnými podmínkami 2016/2017 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 16.11.2016 16.11.2016 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Vývoj cirkadiánního systému potkana v podmínkách stálého světla 2019/2020 2020/2021 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 10.11.2019 10.11.2019 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Exprese G-proteinu Dexras1 v suprachiasmatickém jádře potkana. 2011/2012 2013/2014 diplomová práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 23.11.2011 23.11.2011 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Cirkadiánní systém v čichových lalocích 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. skrytý 14.11.2014 14.11.2014 Katedra fyziologie (31-152) PřF
Výsledky 1-50 z 56 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK