Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vybrané teoretické a analytické přístupy demografie k úmrtnosti v nejvyšších věcích: ilustrace na vybraných státech 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 22.11.2011 01.12.2011 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Aplikace demografických metod ve zpracování údajů o klientech penzijní společnosti v době důchodové reformy 2012/2013 2013/2014 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 10.12.2012 10.12.2012 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Průběh demografického přechodu a možné využití demografické dividendy ve vybraných zemích MENA regionu 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 26.04.2013 29.11.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Pohlavně-specifická analýza úmrtnosti v důsledku zhoubných novotvarů v České republice v letech 1994–2013 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 24.10.2014 16.12.2014 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj dětské a mateřské úmrtnosti v Zambii a Zimbabwe v souvislosti s Rozvojovými cíli tisíciletí 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 24.10.2014 15.12.2014 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Mužská nadúmrtnost dle příčin úmrtí ve vybraných státech Evropy v období 2000–2013 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 30.11.2016 17.01.2017 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Věková a pohlavní struktura učitelů základních a středních škol v Česku mezi lety 2006–2016 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. Bc. Radek Hanzlík 16.11.2016 17.01.2017 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Možnosti implementace demografie do výuky na středoškolské úrovni 2017/2018 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 20.12.2017 21.12.2017 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Health expectancy in Europe: analysis of explanatory factors 2017/2018 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 17.12.2017 19.12.2017 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj sezónnosti úmrtnosti podle příčin v Česku, Norsku a Španělsku 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce DG RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 03.11.2008 18.06.2009 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj úmrtnosti v Subsaharské Africe v období 1990–2009 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 11.08.2011 14.08.2011 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Analýza produktů penzijního spoření pod vlivem demografických změn 2010/2011 2012/2013 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 29.11.2010 10.12.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Pohlavně diferenční analýza úmrtnosti podle vybraných příčin smrti v České republice od roku 1994 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 01.10.2013 12.12.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Důchodové pojištění a demografický vývoj v České republice 2012/2013 2014/2015 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 03.12.2012 13.01.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vybrané metodické přístupy k tvorbě regionální populační prognózy: případová studie na úrovni Jihočeského kraje 2015/2016 2016/2017 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 12.11.2015 15.12.2015 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Konvergenční a divergenční trendy úmrtnosti ve státech Latinské Ameriky od 90. let 20. století 2018/2019 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 30.11.2018 14.12.2018 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Sebevražednost u nás a ve světě - nové pohledy a skutečnosti 2010/2011 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 29.01.2010 20.01.2011 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Mortality modeling and forecasting: evaluation and perspectives 2018/2019 disertační práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 15.10.2018 20.10.2018 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Analýza úmrtnosti v důsledku zhoubných novotvarů vyskytujících se významně častěji u mužské části populace 2014/2015 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 24.10.2014 18.12.2014 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vybrané teoretické koncepty vztahující se ke změně úmrtnosti z hlediska příčin smrti v posledních desetiletích: Případová studie pro Česko se zaměřením na rozdíly v pohlaví 2017/2018 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 19.12.2017 20.12.2017 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Business demografie: Využití demografických metod v oblasti trhu 2014/2015 disertační práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 30.09.2014 03.10.2014 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Země Evropské unie z hlediska urbanizace 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce DG RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 03.11.2008 18.06.2009 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj úmrtnosti v Subsaharské Africe v období 1990–2009 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 15.05.2012 22.05.2012 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Japonsko-Mexický typ demografické revoluce – zhodnocení průběhu v Japonsku a Mexiku 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 01.12.2011 21.12.2011 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj úmrtnosti žen v souvislosti s vybranými rizikovými faktory životního stylu v České republice od roku 1995 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 10.12.2013 19.12.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Srovnání vývoje úmrtnosti ve státech střední Evropy a Pobaltí od roku 1970 do současnosti 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 17.12.2015 18.12.2015 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Regionální analýza a prognóza počtu žáků středních škol 2014/2015 2016/2017 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 15.12.2014 15.12.2014 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Dopady genocidy v 90. letech 20. století na rwandskou populaci a její informovanost o plánovaném rodičovství 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 21.12.2016 16.01.2017 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj úmrtnosti dětí a mladých lidí v České republice a zemích EU 2011/2012 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 03.11.2008 09.01.2012 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Současná situace incidence a úmrtnosti v důsledku tuberkulózy ve vybraných afrických státech 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 30.11.2018 17.12.2018 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Srovnávací analýza úmrtnosti na vybrané příčiny úmrtí v Česku, Slovensku, Německu a Rakousku od 90. let 20. století 2015/2016 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 17.12.2015 18.12.2015 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail První a druhý demografický přechod: Vymezení a srovnání obou konceptů na případu rozvinutých zemí 2013/2014 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 18.12.2013 18.12.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Zhodnocení přesnosti aktuálních demografických prognóz České republiky 2016/2017 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.   30.11.2016 Ne Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Metody analýzy sezónnosti demografických jevů 2010/2011 2010/2011 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 04.10.2009 20.12.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vliv screeningových programů karcinomu kolorekta na smrtnost a incidenci tohoto onemocnění v České republice modelovaný pomocí APC přístupu 2011/2012 2011/2012 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 27.03.2012 27.03.2012 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail The Impact of Having Siblings on Early Female Marriage: Evidence from Mali and Sierra Leone 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 10.12.2012 02.01.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Srovnání úmrtnosti na nemoci oběhového systému ve Francii a v České republice v období 1965–1985 a možnosti prezentace výsledků analýzy široké veřejnosti 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 12.12.2013 12.12.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných evropských zemích v letech 1999–2014 2015/2016 2016/2017 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 18.12.2015 18.12.2015 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Komparativní analýza úmrtnosti ve státech USA se zaměřením na aktuální trendy 2018/2019 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 15.11.2018 17.12.2018 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Specifika Argentiny v oblasti infekčních a parazitárních nemocí 2017/2018 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 07.12.2017 22.12.2017 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Podpůrné faktory snižování úmrtnosti: analýza zemí s nejnižší úrovní úmrtnosti 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. Jiří Liška 15.11.2018 20.12.2018 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj epidemie AIDS ve světě a její dopady 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce DS RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 03.11.2008 23.08.2009 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Sebevražednost v České republice, Švédsku a Španělsku 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce DS RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 03.11.2008 17.09.2009 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Úmrtnost na Některé infekční a parazitární nemoci v České republice 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 04.10.2009 19.12.2011 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vliv stárnutí populace na důchodový systém v České republice a Polsku 2010/2011 2012/2013 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 10.12.2010 10.12.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných státech západní Evropy 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 10.12.2012 13.01.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Věk při sňatku v České republice: Trendy a specifika 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 02.12.2013 04.12.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Úmrtnost žen v důsledku vybraných zhoubných novotvarů v kontextu zavádění preventivních programů v České a Slovenské republice od roku 1994 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 30.11.2016 14.12.2016 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Analýza středního školství v Kraji Vysočina v kontextu demografického vývoje 2014/2015 2016/2017 diplomová práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. skrytý 24.10.2014 16.12.2014 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Analýza zvýšené úmrtnosti mladých lidí v důsledku rizikového chování 2015/2016 bakalářská práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. Robert Křesťan 22.12.2015 23.12.2015 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
Výsledky 1-50 z 85 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK