Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Investigation of defects in thin metallic films 2015/2016 2015/2016 rigorózní práce FKSM prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 25.07.2016 25.07.2016 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Modelování spekter dob života pozitronia pro distribuce velikostí volných objemů v pevných látkách 2017/2018 projekt prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 04.03.2018 10.05.2018 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium interakce uhlíku s vakancemi v ocelích 2018/2019 bakalářská práce F prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   27.06.2013 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Využití pozitronia pro studium rozdělení volných objemů v ionomerech 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce FOF prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 12.09.2008 24.09.2008 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium mikrostruktury ultrajemnozrnných kovových materiálů metodou pozitronové anihilace 2009/2010 2010/2011 diplomová práce FKSM prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 24.10.2009 12.11.2009 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium volných objemů v Nafionu pomocí pozitronia 2014/2015 2015/2016 bakalářská práce FAF prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 30.09.2014 07.10.2014 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium defektů v kvazikrystalech metodou pozitronové anihilační spektroskopie 2009/2010 2010/2011 diplomová práce FKSM prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 22.09.2009 12.11.2009 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium defektů v tenkých kovových vrstvách 2012/2013 2013/2014 diplomová práce FKSM prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 27.09.2012 07.11.2012 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Vodíkem indukované defekty v titanu 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce FOF prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 11.10.2013 02.10.2014 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Investigation of vacancies in Fe-Al alloys 2010/2011 2014/2015 disertační práce 4F3 prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 17.02.2011 26.09.2011 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Study of hydrogen interaction with defects in thin metallic films 2014/2015 2017/2018 disertační práce 4F3 prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 24.03.2014 26.09.2014 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Mikrostrukturní mechanismus přirozeného stárnutí a raných stadií precipitace ve slitinách Al-Mg-Si a Mg-RE 2019/2020 disertační práce P4F3 prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   12.04.2019 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Přirozené stárnutí a rané pricipitační stadia v Al a Mg slitinách 2018/2019 disertační práce 4F3 prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   04.04.2018 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Výzkum mikrostruktury nových slitin s vysokou entropií 2017/2018 disertační práce 4F3 prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 22.03.2017 20.09.2017 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium vakancí v Fe-Al slitinách pomocí pozitronové anihilační spektroskopie 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce FOF prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 12.09.2008 24.09.2008 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Komplexy vodíku s defekty v titanu 2016/2017 projekt prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 12.05.2016 19.05.2016 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Výzkum precipitačních jevů v sytému Mg-Tb pomocí anihilace pozitronů 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce FOF prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 26.06.2010 10.11.2010 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Přirozené stárnutí a raná stadia precipitace ve sitinách Al-Mg-Si 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 30.09.2017 30.09.2017 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Plastická deformace tenkých vrstev Pd dopovaných vodíkem 2018/2019 bakalářská práce F prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   24.09.2013 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium defektů v pevných látkách metodou pozitronové anihilace při nízkých teplotách 2018/2019 diplomová práce FKSM prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   24.09.2015 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Digitální spektrometr pro koincidenční měření 2D spekter anihilačních fotonů 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce FOF prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 12.09.2008 24.09.2008 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium teplotní stability Mg-slitin zpevněných kvazikrystalickou fází 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce FOF prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 25.09.2014 23.10.2014 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Optimalizace moderace, fokusace a vedení svazku pomalých pozitronů 2009/2010 disertační práce 4F3 prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 21.04.2009 12.11.2009 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Výzkum raných stadií precipitace v Al-Sn a Al-In slitinách 2018/2019 bakalářská práce F prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   20.10.2016 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Studium defektů ve slitinách na bázi Fe3Al metodou pozitronové anihilační spektroskopie 2009/2010 2010/2011 diplomová práce FKSM prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 22.09.2009 12.11.2009 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Investigation of defects in quasicrystals 2010/2011 2014/2015 disertační práce 4F3 prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 17.02.2011 26.09.2011 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Výzkum interakce vodíku s vakacemi, dislokacemi a hranicemi zrn v Ti 2015/2016 2016/2017 diplomová práce FKSM prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 21.10.2015 30.10.2015 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Využití pozitronia na studium rozdělení velikostí nanoskopických volných objemů v černých kovech 2019/2020 disertační práce P4F3 prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   12.04.2019 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Struktura a teplotní stabilita ultrajemnozrných kovových materiálů připravených silnou plastickou deformací 2018/2019 disertační práce 4F3 prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   10.03.2014 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Investigation of defects in quasicrystals 2017/2018 2017/2018 rigorózní práce 4F3 prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 15.11.2017 15.11.2017 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Mikrostruktura a teplotní stabilita ultra jemnozrnných Mg-Zn-Y slitin 2015/2016 2016/2017 diplomová práce FKSM prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. Mgr. Tomáš Vlasák 15.02.2016 15.02.2016 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Charakterizace vodíkem indukovaných vakancí v titanu 2013/2014 projekt prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 07.11.2013 25.01.2014 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Výzkum interakce vodíku s vakancemi, dislokacemi a hranicemi zrn v titanu 2015/2016 projekt prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. skrytý 11.11.2015 15.11.2015 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Optimalizace a testování svazku pomalých pozitronů 2018/2019 diplomová práce prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   03.10.2014 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
Výsledky 1-34 z 34 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK