Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Matematické modelování silných pohybů půdy pro vybrané zemětřesení 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.   15.04.2015 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Studium precipitačních procesů ve slitině na bázi Al-Sc. 2011/2012 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Bohumil Smola, CSc.   01.10.2011 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Automatická konverze dat z japonských seismických sítí K-NET a KiK-NET 2018/2019 projekt FOF doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.   03.10.2017 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Ruzne pristupy k rozkladu tensorovych soucinu representaci Lieovych algeber 2016/2017 diplomová práce MSTR doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.   25.04.2007 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Studium dynamického chování a interakcí během teplotně indukované fázové separace v polymerních roztocích 2013/2014 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Analýza mikrostruktury submikronových samonosných tenkých vrstev 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.   03.02.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Generování plánovacích modelů 2017/2018 diplomová práce IUI, IUIA prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.   09.11.2008 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Studium modelových systémů kov/oxid metodou RHEED a metodami elektronových spektroskopií 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium morfologie a transportu náboje v kompozitních vrstvách 2009/2010 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Generace a studium výbojového plazmatu v proudícím prostředí 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.   27.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Řešené úlohy z mechaniky 2009/2010 bakalářská práce FMUZV, FOF RNDr. Dana Mandíková, CSc.   17.09.2009 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Zdroje vysokoenergetického kosmického záření 2018/2019 diplomová práce FJF RNDr. Dr. Dalibor Nosek   04.10.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Urychlování částic kosmického záření 2018/2019 bakalářská práce FOF RNDr. Dr. Dalibor Nosek   04.10.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium interakce dvou křemenných oscilátorů v kvantové kapalině 2009/2010 diplomová práce FKSM prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.   14.10.2009 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Analýza měrného tepla intermetalických sloučenin v nízkoteplotním oboru 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.   16.03.2010 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium modifikace povrchu křemíku iontovým svazkem pomocí STM 2011/2012 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   27.05.2010 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium interakce uhlíku s vakancemi v ocelích 2018/2019 bakalářská práce F prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.   27.06.2013 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Struktura samomalých modulů 2011/2012 diplomová práce MSTR doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.   10.09.2010 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.   24.09.2015 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Struktura funkčních makromolekulárních systémů a jejich interakce s polymery 2011/2012 disertační práce 4F4 RNDr. Jindřich Hašek, DrSc.   15.03.2011 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Properties of large discrete objects 2010/2011 disertační práce 4I4 prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.   01.04.2011 Ne Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Studies of diffractive jet production in pp interactions at LHC 2010/2011 disertační práce 4F9 RNDr. Alice Valkárová, DrSc.   19.04.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Asociativní odtržení elektronu při reakcích záporných iontů H- a O- s molekulami CO a H2 2013/2014 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.   21.06.2011 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 2017/2018 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   22.09.2013 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Řešení úlohy div u = f v oblastech s nekompaktní hranicí 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.   17.09.2014 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Velké urychlovače částic 2011/2012 bakalářská práce FMUZV doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   03.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Aplikace elektromagnetické teorie k navrhování a zjišťování geometrických parametrů difrakčních mřížek 2011/2012 bakalářská práce FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   03.10.2011 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy 2011/2012 diplomová práce FKSM, FTF RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   12.10.2011 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Fyzika top kvarku na D0 2011/2012 bakalářská práce FOF RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.   26.10.2011 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Automatic refactoring of dynamic languages 2011/2012 diplomová práce I, II, ISS Mgr. David Hauzar, Ph.D.   10.01.2012 Ne Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Nanostrukturované vrstvy plasmových polymerů 2012/2013 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   14.03.2012 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Simulace procesů spojených s fotoionizací vody a DNA 2012/2013 disertační práce 4F4 prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc.   23.03.2012 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Simulace interakcí iontů s biomolekulami ve vodných roztocích 2012/2013 disertační práce 4F4 prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc.   23.03.2012 Ne Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV) MFF
detail Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy 2012/2013 diplomová práce FKSM, FTF RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   27.03.2012 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Studium stability záznamu zapsaného laserem do polyanilinové vrstvy 2012/2013 bakalářská práce FOF RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D.   13.09.2012 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Fotometrie otevřené hvězdokupy 2018/2019 diplomová práce FA doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D.   19.05.2013 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Simulace selektivní párové fotoluminiscence v polovodičích 2012/2013 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Roman Grill, CSc.   19.09.2012 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analytické řešení difrakce na planárních periodických strukturách 2015/2016 diplomová práce FKSM, FMPMFT, FOOE, FTF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   02.10.2012 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium vlastností materiálů připravených metodou "spark plasma sintering" 2018/2019 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Prstencové galaxie - 3D/CALIFA spektroskopie a modelování 2016/2017 diplomová práce FA RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.   01.11.2013 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Slupkové galaxie - detekce a analýza spekter slupek 2016/2017 diplomová práce FA RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.   01.11.2013 Ne Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Transport náboje v polovodičových nanostrukturách studovaný pomocí časově rozlišené terahertzové spektroskopie v režimu vysokých elektrických polí 2015/2016 disertační práce 4F13 Mgr. Hynek Němec, Ph.D.   08.03.2013 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Nanášení nanočástic pomocí agregačního klastrového zdroje (GAS) s využitím nízkotlakého plazmatu 2015/2016 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.   12.03.2013 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Měření měrného tepla v aparatuře PPMS 2015/2016 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.   28.03.2013 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Množiny kladného dosahu a jejich průniky 2018/2019 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.   16.09.2013 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Makroskopické modely pohybu chodců 2016/2017 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.   10.10.2013 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Stochastické modelování dynamiky elektrických obvodů obsahujících Josephsonův spoj 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.   19.02.2014 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Organické materiály pro molekulární elektroniku 2016/2017 disertační práce 4F3, 4F4 RNDr. Petr Toman, Ph.D.   18.03.2014 Ne Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV) MFF
detail Studium nanostrukturovaných tenkých vrstev metodami skenovací sondové mikroskopie a nanoindentace 2016/2017 disertační práce 4F4 doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   07.04.2014 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Variace obsahu helia ve slunečním větru z dvoubodových pozorování 2016/2017 bakalářská práce FAF, FOF prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.   29.09.2014 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
Výsledky 1-50 z 3765 1 2 3 4 5 ... 76 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK