Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Model APARCH pro finanční časové řady 2023/2024 bakalářská práce MFMP RNDr. Jitka Zichová, Dr.   09.10.2023 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Bayesovská analýza diskrétních finančních dat 2003/2004 2004/2005 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 01.10.2003 01.11.2003 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Testy hypotéz o střední hodnotě s aplikací na ekonomická data 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 29.09.2014 02.10.2014 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Testování jednotkového kořene s aplikací na finanční časové řady 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 16.09.2013 17.09.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Grafické modely v analýze spojitých finančních dat 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 06.10.2005 07.10.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modelovanie kategoriálnych časových radov 2019/2020 2020/2021 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 25.09.2019 06.11.2019 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vyšetřování závislostí v kategoriálních bankovních datech 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 29.09.2014 03.10.2014 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modelování finančních časových řad 2006/2007 2008/2009 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 18.10.2006 18.10.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Nelineární modely pro finanční časové řady a softwarové možnosti jejich zpracování 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 17.09.2012 01.10.2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modely pro nezáporné celočíselné časové řady 2023/2024 bakalářská práce MFMP RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 02.04.2023 18.10.2023 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Lineární a nelineární autoregresní modely pro časové řady z ekonomiky a financí 2015/2016 2017/2018 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 29.09.2015 09.10.2015 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Moderní přístupy k analýze finančních časových řad 2005/2006 2007/2008 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 06.10.2005 13.10.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vybrané problémy a metody při zpracování mnohorozměrných finančních dat 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 24.09.2013 05.11.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Modelování volatility kurzů cenných papírů". KPMS, ved.: RNDr. Jitka Zichová,Dr. 1994/1995 diplomová práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Výnosové křivky 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 05.10.2006 09.10.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Detekcia nelinearity vo finančných časových radoch 2021/2022 2022/2023 diplomová práce MFPP RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 29.09.2021 25.10.2021 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Prahové modely pro finanční časové řady 2013/2014 2014/2015 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 24.09.2013 24.09.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modely časových řad s proměnlivými režimy 2017/2018 2017/2018 rigorózní práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 19.06.2018 19.06.2018 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Asymetrické modelování volatility ve financích 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce MFMP RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 30.09.2022 10.10.2022 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Odhadovanie parametrov v modeloch časových radov 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 25.09.2019 06.11.2019 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Implementace grafických modelů pro finanční analýzu v programu Mathematica 1999/2000 2000/2001 diplomová práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 11.10.1999 12.11.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analýza kategoriálních finančních dat 2001/2002 2002/2003 diplomová práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 01.10.2001 12.11.2001 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Stochastické výnosové míry I.Současná hodnota peněžního toku KPMS, ved.: RNDr. Jitka Zichová,Dr. 1996/1997 diplomová práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modelování sezónních ekonomických řad 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 19.09.2007 25.09.2007 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Sbírka úloh z finanční matematiky 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 22.09.2008 03.10.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Grafické modely v analýze diskrétních finančních dat. 2005/2006 2006/2007 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 06.10.2005 07.10.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail NOTIA-Program pro vedení podvojného účetnictví na počítači. KPMS, ved.: RNDR. Jitka Zichová, Dr. 1998/1999 bakalářská práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Nelineární analýza časových řad a její aplikace ve financích 2004/2005 2005/2006 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Finančně-matematická analýza nájemného v bytových domech 2002/2003 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 11.11.2002 11.11.2002 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Rizikové pojištění k úvěru s jednorázovým pojistným. 1999/2000 1999/2000 bakalářská práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 06.03.2000 06.03.2000 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Ekonometrická analýza finančních dat 2011/2012 2013/2014 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 29.09.2011 17.10.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Bilineární model pro časové řady 2023/2024 bakalářská práce MFMP RNDr. Jitka Zichová, Dr.   09.10.2023 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vybrané metody pro analýzu mnohorozměrných finančních dat 2009/2010 2010/2011 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 12.10.2009 13.10.2009 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad 2009/2010 2011/2012 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 12.10.2009 12.10.2009 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Změny ve stavebním spoření od roku 2004 2003/2004 2003/2004 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 01.10.2003 10.11.2003 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Metody konstrukce výnosových křivek 2003/2004 2004/2005 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 01.10.2003 01.11.2003 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 29.09.2016 03.10.2016 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Aplikace modelů mnohorozměrných časových řad ve finanční analýze 2004/2005 2005/2006 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail KVESTOR-Program pro vedení podvojného účetnictví na počítači KPMS, ved.: RNDr. Jitka Zichová, Dr. 1998/1999 bakalářská práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Regrese a grafické modely pro finanční analýzu 2001/2002 2002/2003 diplomová práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 01.10.2001 12.11.2001 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modely binárnych časových radov 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 24.09.2018 08.10.2018 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vybrané přístupy pro zpracování mnohorozměrných časových řad ve financích 2006/2007 2008/2009 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 26.10.2006 26.10.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Komplexné náhodné veličiny 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce MFMP RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 14.04.2022 19.10.2022 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Identifikace úvěrové politiky banky 2001/2002 2002/2003 bakalářská práce MAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 08.03.2002 08.03.2002 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Mnohorozměrné modelování volatility 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce MFMP RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 19.10.2022 27.10.2022 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách 2014/2015 2014/2015 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. Mgr. Pavol Radič 29.09.2014 21.10.2014 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Střední doba splatnosti a teorie imunizace ve finanční matematice 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 01.03.2004 01.03.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Identifikace modelů finančních časových řad 2013/2014 2015/2016 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 25.09.2013 02.10.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Ekonometrická analýza finančních dat 2013/2014 2013/2014 rigorózní práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 28.07.2014 28.07.2014 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Analýza staveb. spoření z hlediska vnitřní míry výnosnosti" KPMS, ved.: RNDr. Jitka Zichová,Dr. 1995/1996 bakalářská práce MFMAT RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 01.03.1996 01.03.1996 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
Výsledky 1-50 z 120 1 2 3 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK