Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Reálné fyzikální experimenty pro výuku na střední škole 2004/2005 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Pokusy z mechaniky pro budoucí učitele fyziky 2019/2020 2020/2021 bakalářská práce FMUZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 23.10.2019 23.10.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka 2004/2005 2010/2011 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Teorie relativity - jak na středoškolské úrovni rozvíjet její pochopení 2013/2014 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 23.04.2014 26.09.2014 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou 2016/2017 2016/2017 rigorózní práce UFRS doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 04.10.2016 04.10.2016 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství II 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce FMU2ZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 12.11.2005 12.11.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou 2007/2008 2015/2016 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 25.04.2007 09.11.2007 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Analýza motivace žáků a studentů k fyzikálnímu vzdělávání 2005/2006 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 27.04.2005 01.10.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Hypertextová a multimediální podpora fyzikálního vzdělávání - FyzWeb 1998/1999 2003/2004 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.10.1998 01.10.1998 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání 2004/2005 2007/2008 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 16.11.2004 16.11.2004 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Elektronická sbírka příkladů k úvodním partiím klasické mechaniky 2002/2003 2002/2003 diplomová práce UMF2 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 05.11.2002 12.11.2002 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Brachistochrona v teorii i pokusech 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce FMUZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 24.10.2017 24.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Geometrická optika na počítači a v realitě vedoucí DP - doc.RNDr. Leoš Dvořák, CSc. - KDF 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 08.11.1997 08.11.1997 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie 2008/2009 2015/2016 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 16.04.2008 10.09.2008 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Strukturovaný elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství 2006/2007 2008/2009 diplomová práce FMUSSS doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.11.2006 01.11.2006 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Práce s grafy ve výuce fyziky 2002/2003 2003/2004 diplomová práce UMF doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 05.11.2002 03.12.2002 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Žáci základních škol a fyzikální měření 2004/2005 2004/2005 diplomová práce FMU2ZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 18.10.2004 18.10.2004 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř - vybrané experimenty v rotujících soustavách 2006/2007 2007/2008 diplomová práce FMUSS doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 06.11.2006 07.04.2008 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Experimenty ve výuce fyziky na školách – představy a realita 2013/2014 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 23.04.2014 26.09.2014 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Výuka fyziky podporovaná prostředky elektronického vzdělávání 2001/2002 2008/2009 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.10.2001 01.10.2001 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Elektrostatické generátory 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce FMUZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 17.10.2011 17.10.2011 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Školní fyzikální experimenty s elektronickou podporou 2001/2002 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.10.2001 01.10.2001 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Školská fyzika a svět kolem nás (mechanika) 1999/2000 2001/2002 diplomová práce UMF doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 11.10.1999 10.11.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou 1999/2000 2001/2002 diplomová práce UMF doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 11.10.1999 10.11.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Problémová výuka fyziky využívající mentory z řad žáků 2021/2022 disertační práce P4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 14.10.2021 14.10.2021 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Interaktivní fyzikální pokusy na nástěnku 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.11.2014 06.11.2014 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Možnosti elementárního výkladu obecné teorie relativity 2012/2013 2013/2014 diplomová práce FMUSSS doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 24.10.2012 25.10.2012 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Jednoduché interaktivní experimenty pro fyzikální vzdělávání 2003/2004 bakalářská práce FMUZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.11.2003 01.11.2003 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Výuka fyziky řízená otázkami 2012/2013 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 26.04.2012 26.09.2012 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Výuka fyziky podporovaná prostředky elektronického vzdělávání 2009/2010 2009/2010 rigorózní práce doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 16.11.2009 16.11.2009 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Interpretace fyzikálních měření a dat žáky a studenty 2005/2006 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 20.04.2005 01.10.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Nová verze systému Famulus pro výukové fyzikální modely 2007/2008 diplomová práce FMU doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 15.10.2007 15.10.2007 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Řešené úlohy z teoretické mechaniky do elektronické sbírky úloh 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 18.10.2010 19.10.2010 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Katalog jednoduchých fyzikálních pokusů (nejen) z internetu 2002/2003 2003/2004 diplomová práce UMF doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 05.11.2002 03.12.2002 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Grafika pro výukové fyzikální modely v perspektivní verzi systému Famulus 2005/2006 2008/2009 diplomová práce FIU doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 12.11.2005 12.11.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Od jednoduchých experimentů k teorii 2002/2003 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.10.2002 01.10.2002 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Strukturování a reprezentace soustav fyzikálních poznatků pro počítačem podporovanou výuku fyziky 2000/2001 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.10.2000 01.10.2000 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Měření se zvukovou kartou 2005/2006 diplomová práce doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání 2003/2004 2010/2011 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 25.11.2003 25.11.2003 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail K jedné speciální optické iluzi ( 2005/2006 bakalářská práce FMU2ZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Quantitative physics tasks 2010/2011 2015/2016 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 11.06.2010 14.10.2010 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Možnosti prezentace základů speciální teorie relativity 2012/2013 2014/2015 diplomová práce FMUSSS doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 06.11.2012 07.11.2012 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Grafy ve výuce fyziky 2004/2005 2008/2009 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř - vybrané experimenty v rotujících soustavách 2008/2009 2009/2010 rigorózní práce doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 10.09.2009 10.09.2009 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Vývoj a realizace studijních textů a dalších materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky v prostředí systému COACH 1993/1994 2000/2001 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 01.10.1993 01.10.1993 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce FMU2ZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 12.11.2005 12.11.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Kyvadlo nejen z pohledu střední školy 2019/2020 2020/2021 diplomová práce FFUM doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 23.05.2019 23.05.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Klasická mechanika na počítači a v realitě vedoucí DP - doc.RNDr.Leoš Dvořák, CSc. - KDF 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 08.11.1997 08.11.1997 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Grafika pro výukové fyzikální modely v perspektivní verzi systému Famulus 2005/2006 2008/2009 diplomová práce FIU doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 12.11.2005 12.11.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Počítačová podpora fyzikálního vzdělávání s aktivizujícími prvky 2006/2007 disertační práce F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 02.05.2006 01.10.2006 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
Výsledky 1-50 z 50 1 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK