Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Interakce stlačitelného proudění s obtékanými tělesy 2007/2008 2009/2010 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 03.10.2007 04.10.2007 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic 2009/2010 2010/2011 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 06.10.2005 10.11.2009 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Optimalizace obtékaných těles 1998/1999 disertační práce F11 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 01.10.1998 01.10.1998 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Modelování proudění v časově závislých oblastech 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 13.10.2006 03.11.2006 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Řešení stlačitelného proudění s malými Machovými čísly 2002/2003 2003/2004 diplomová práce MVM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 01.10.2002 11.11.2002 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Some aspects of the discontinuous Galerkin method for the solution of convection-diffusion problems 2017/2018 2017/2018 rigorózní práce MNVM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 15.02.2018 15.02.2018 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Higher Order Methods for the Solution of Compressible Flows 2004/2005 2007/2008 disertační práce M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení konvektivně difuzních procesů 1995/1996 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 15.03.1994 15.03.1994 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail A posteriorní odhady chyb v metodě konečných prvků 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 26.10.2007 04.11.2008 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerical Simulatin of Flow Induced Vibrations 2005/2006 2008/2009 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 02.05.2005 01.10.2005 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Užití metody hraničních prvků a integrálních rovnic při řešení některých úloh matematické fyziky 1991/1992 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 10.10.1991 10.10.1991 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Interakce stlačitelné tekutiny a obtékaných těles 2006/2007 2006/2007 diplomová práce MMFT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 27.11.2006 27.11.2006 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Analýza nespojité Galerkinovy metody vyššího řádu přesnosti 2004/2005 2005/2006 diplomová práce MVM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 06.10.2004 15.10.2004 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Metoda konečných prvků pro řešení stlačitelného proudění 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 10.10.2006 16.10.2006 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení stlačitelného proudění 2009/2010 2009/2010 rigorózní práce prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 22.02.2010 22.02.2010 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické metody pro řešení problémů stlačitelného proudění 2001/2002 2004/2005 disertační práce M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 01.10.2001 01.10.2001 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Fluid-structure-acoustics interaction 2021/2022 diplomová práce prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.   22.01.2018 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Solution of inverse problem for a flow around an airfoil 2005/2006 2013/2014 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 02.05.2005 01.10.2005 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Adaptivní hp nespojitá Galerkinova metoda pro nestacionární stlačitelné Eulerovy rovnice 2009/2010 2011/2012 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 03.11.2009 15.11.2009 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení stlačitelného proudění 2006/2007 2007/2008 diplomová práce MMFT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 10.10.2006 17.10.2006 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Aproximace singulárních funkcí v metodě konečných prvků 2022/2023 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.   21.09.2020 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerická simulace interakce tekutin a tuhých těles 2004/2005 2005/2006 diplomová práce MVM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 06.10.2004 15.10.2004 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Adaptivní metody pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 06.10.2006 16.10.2006 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Některé aspekty nespojité Galerkinovy metody pro řešení konvektivně-difuzních problémů 2011/2012 2012/2013 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 25.04.2006 08.11.2011 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Nespojitá Galerkinova metoda pro řešení nelineárních konvektivně-difuzních rovnic 2002/2003 2003/2004 diplomová práce MVM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 01.10.2002 11.11.2002 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Metoda konečných prvků pro proudění v časově závislých oblastech 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 13.10.2008 04.11.2008 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Mathematical Analysis and Numerical Computation of Volume-Constrained Evolutionary Problems Involving Free Boundaries 2002/2003 2008/2009 disertační práce M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 03.06.2002 03.06.2002 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail "Implicitní schémata pro numerické řešení stlačit.proudění". KNM, ved. prof.RNDr. M. Feistauer,DrSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 01.11.1995 01.11.1995 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Discontinuous Galerkin method for the solution of boundary-value problems in non-smooth domains 2015/2016 2016/2017 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 23.09.2015 11.03.2016 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail "Algoritmy pro řešení stlačitelného proudění" KNM, ved.: Prof. RNDr. Mil. Feistauer,DrSc. 1996/1997 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 15.11.1994 15.11.1994 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail "Interakce proudící tekutiny a struktur" KNM, prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. 1998/1999 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 12.10.1998 14.11.1998 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Some aspects of the discontinuous Galerkin method for the solution of convection-diffusion problems 2005/2006 2005/2006 diplomová práce MVM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 06.10.2005 16.11.2005 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Discontinuous Galerkin method for nonlinear dynamical problems 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.   23.09.2015 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení Navier-Stokesových rovnic 1992/1993 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 10.10.1992 10.10.1992 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení proudění v časově závislých oblastech s elastickými stěnami 2007/2008 2009/2010 diplomová práce prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 04.10.2007 05.11.2007 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Interakce stlačitelné tekutiny a obtékaných těles 2003/2004 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 01.10.2003 10.11.2003 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail "Model vývoje invalidity v České republice". ext., ved. RNDr. J. Feistauerová,CSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 10.11.1995 10.11.1995 () MFF
detail Numerical analysis of problems in time-dependent domains 2013/2014 2020/2021 disertační práce P4M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 29.04.2013 27.09.2013 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení obtékání leteckého profilu 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 06.10.2005 16.11.2005 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení proudění profilovými mřížemi 2000/2001 2001/2002 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 16.10.2000 08.11.2000 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Nespojitá Galerkinova metoda pro řešení stlačitelného vazkého proudění 2006/2007 2010/2011 disertační práce M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 21.04.2006 17.10.2006 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Implicitní schémata pro numerické řešení stlačitelného proudění. 1999/2000 2002/2003 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 23.02.2000 23.02.2000 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Interakce proudící tekutiny a obtékaných těles 2003/2004 2004/2005 diplomová práce FMOD prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 10.11.2003 13.01.2004 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Řešení parciálních diferenciálních rovnic popisujících příjem minerálních živin kořeny rostlin 2000/2001 2001/2002 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 16.10.2000 08.11.2000 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Fluid-structure interaction of compressible flow 2008/2009 2011/2012 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 11.09.2008 11.09.2008 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Interakce proudící tekutiny a elastického tělesa 2008/2009 2009/2010 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 15.10.2008 04.11.2008 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Analysis of fluid-structure interaction 2010/2011 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 22.04.2010 06.10.2010 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail "Nespojitá Galerkinova metoda pro problémy proudění" 1999/2000 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 11.10.1999 08.11.1999 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Mathematical Modelling of Viscous Incompressible Flow through a Cascade of Profiles 2002/2003 2006/2007 disertační práce M6 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 03.06.2002 03.06.2002 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail "Řešení nelineárních konvektivně-difuzních problémů". KNM, ved.: Prof. RNDr. Mil. Feistauer,DrSc. 1997/1998 diplomová práce MAT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
Výsledky 1-50 z 55 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK