Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Atomic Force Microscopy a vizualizace rozdílů ve struktuře buněčných stěn mladých a starých kvasinek S. cerevisiae. 2006/2007 2007/2008 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 18.10.2006 28.11.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optimalizace filtru pro fluorescencni mikroskopii kvasinek S. cerevisiae obarvenych calcofluorem. 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 19.10.2006 09.11.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Fluorescenční spektroskopie suspenzí kvasinek barvených calcofluorem. 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 24.09.2010 10.11.2010 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Zdroje kontrastu v optické mikroskopii a názorná výuka geometrické optiky 1999/2000 2002/2003 diplomová práce UMF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 11.10.1999 11.11.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Structural Properties of the H4-H5 loop of the Na+ /K+ ATPase 2002/2003 2005/2006 disertační práce F4 prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 04.06.2002 04.06.2002 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Měření změn transmembránového elektrického pole kvasinek pomocí fluorescenční mikroskopie a elektrochromních sond Vedoucí DP:RNDr.Jaromír Plášek,CSc.,FÚUK/11.11.94 1995/1996 diplomová práce F prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail "Fluorescenční studium struktury a dynamiky H4-H5 smyčky na alfa podjednotce Na,K-ATPázy" doc. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. 1998/1999 diplomová práce F prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 12.10.1998 06.11.1998 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Srovnání vybraných karbocyaninových fluorescenčních sond z hlediska jejich použitelnosti při měření změn membránového potenciálu kvasinek. 2011/2012 2012/2013 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 30.09.2011 03.11.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analýza zotavování membránového potenciálu kvasinek za stresových podmínek vyvolaných protonoforem CCCP 2014/2015 2015/2016 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 08.10.2014 17.10.2014 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium buněčných povrchů a lipidních membrán metodou AFM 2003/2004 disertační práce F4 prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 26.11.2003 26.11.2003 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vliv volby fluorescenční sondy na odhad membránového potenciálu kvasinek 2016/2017 projekt FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 11.04.2017 11.04.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Role povrchového potenciálu v regulaci pH cytosolu a membránového potenciálu kvasinek 2018/2019 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.   09.04.2018 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Fluorometrické stanovení změn membránového potenciálu kvasinek pomocí zobrazovací cytometrie 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.   09.10.2014 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Změny vnitrobuněčného pH kvasinek za stresových podmínek 2013/2014 2014/2015 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 03.04.2014 07.04.2014 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Fluorescenční spektroskopie calcofluoru vázaného na stěny kvasinek 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.   08.10.2014 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Srovnání fluorescenčních sond disC3(3) a diSC3(5) z hlediska jejich použitelnosti při měření změn membránového potenciálu kvasinek. 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 30.09.2011 02.11.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Determination of ATP Binding Site of Na+/K+-ATPase 2000/2001 2003/2004 disertační práce F4 prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 01.10.2000 01.10.2000 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Využití dekonvoluce v digitální fluorescenční mikroskopii kvasinek 2010/2011 2014/2015 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 12.10.2007 10.11.2010 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Měření membránového potenciálu proteolipozomů s ATPázami Vedoucí DP:RNDr.Jaromír Plášek,CSc.,FÚUK/8.11.96 1997/1998 diplomová práce F prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail A Strategic Development Model for the Educator Role of the Biomedical Physics-Engineering Academic in Faculties of Health Science in Europe 2003/2004 2006/2007 disertační práce F12 prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 01.10.2003 01.10.2003 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Application of Biophysical Methods in Functional Studies of Defects of Mitochondrial Energy Transformation 2001/2002 2005/2006 disertační práce F4 prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 01.10.2001 01.10.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Měření intracelulárního pHi kvasinek S. cerevisiae v koloniích na agaru v Petriho miskách. 2018/2019 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.   31.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Kvantitativní analýza akumulace potenciometrické fluorescenční sondy diS-C3(3) v kvasinkách 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 15.10.2009 23.10.2009 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Zobrazování fluorescenčně značených mitochondrií metodou Biplane_FPALM 2011/2012 2012/2013 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 02.11.2011 10.11.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Odezva membránového potenciálu a intracelulárního pH kvasinek na změny extracelulární koncentrace K+ 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 01.10.2013 21.10.2013 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analýza zotavování membránového potenciálu kvasinek za stresových podmínek vyvolaných protonoforem CCCP 2017/2018 2017/2018 rigorózní práce FBCHF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 04.01.2018 04.01.2018 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Změny v energizaci mitochondriální membrány u poruchy OXPHOS enzymů 1999/2000 diplomová práce F prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 10.11.1999 07.02.2000 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail "Monitorování aktivity mitochondrií pomocí kationického fluorescenčního barviva JC-1" 1996/1997 diplomová práce F prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 10.11.1995 10.11.1995 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analýza kvality kvasinkové stěny pomocí spektrální analýzy fluorescence calcofluoru 2017/2018 projekt FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.   11.04.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Měření vnitrobuněčné koncentrace iontů v mikroorganismech 2012/2013 2012/2013 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. Mgr. Adéla Melcrová, Ph.D. 08.11.2012 08.11.2012 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Změny membránového potenciálu kvasinek vyvolané oxidativním stresem Vedoucí DP:RNDr.Jaromír Plášek,CSc.,FÚUK/11.11.94 1995/1996 diplomová práce F prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Měření intracelulárního pHi kvasinek S. cerevisiae v suspenzích a individuálních buňkách 2018/2019 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.   31.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Výsledky 1-32 z 32 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK