Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Nanovláknové struktury oxidů pro detekci plynů 2009/2010 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Study of cerium oxide thin films for biosensing applications 2015/2016 2020/2021 disertační práce P4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 10.04.2015 15.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium modelových katalytických systémů CeOx-Pd, Sn,AU metodou SRPES 2006/2007 2009/2010 disertační práce F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 02.05.2006 01.10.2006 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium vlivu morfologie tenkovrstvého katalyzátoru na účinnost elektrolyzéru vody s protonově vodivou membránou 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 07.05.2018 10.07.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Low Platinum Content Thin Film Catalysts for Hydrogen Proton Exchange Membrane Fuel Cells 2016/2017 2016/2017 rigorózní práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 18.10.2016 18.10.2016 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Systém pro snímání a vyhodnocování dat rentgenovské fotoelektronové difrakce XPD 2000/2001 2001/2002 diplomová práce F prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 16.10.2000 16.11.2000 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Elektronová litografie v řádkovacím elektronovém mikroskopu 2008/2009 2009/2010 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 24.09.2008 04.11.2008 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Příprava tenkých vrstev NEG a jejich studium metodami SIMS a XPS 2001/2002 2002/2003 diplomová práce F prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 06.02.2002 20.02.2002 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Investigation of new catalysts for polymer membrane fuel cells 2010/2011 2017/2018 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 26.04.2010 09.12.2010 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Thin-film catalysts for proton exchange membrane water electrolyzers and unitized regenerative fuel cells 2013/2014 2017/2018 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 19.03.2013 27.09.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Preparation and Characterization of Novel Oxide Catalysts for Fuel Cell Applications 2008/2009 2012/2013 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 18.09.2008 26.09.2008 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium bimetalických systémů metodami úhlově rozlišené fotoelektronové spektroskopie 2002/2003 2007/2008 disertační práce F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 04.06.2002 04.06.2002 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Nanomanipulace v SEM 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 29.08.2007 02.11.2007 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium reaktivity povrchů v závislosti na jejich struktuře 2003/2004 2003/2004 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 04.04.2004 10.04.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium struktury povrchů metodou elektronové difrakce (LEED) 2003/2004 2004/2005 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 16.10.2003 10.02.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Low Platinum Content Thin Film Catalysts for Hydrogen Proton Exchange Membrane Fuel Cells 2007/2008 2015/2016 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 26.04.2007 12.11.2007 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail High pressure CO and methanol oxidation study over nanopowders Rare Earth Oxides and platinum thin film catalysts 2010/2011 2015/2016 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 26.04.2010 15.02.2011 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Modelování dynamické teorie difrakce pomalých elektronů na povrchových strukturách modelových katalyzátorů a senzorů 2011/2012 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Mgr. Jan Lachnitt 28.04.2011 05.10.2011 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium valenčního pásu přechodových kovů a jejich slitin 2004/2005 2005/2006 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 15.11.2004 15.11.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Palivový mikročlánek na čipu 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 29.08.2007 02.11.2007 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vodíkové palivové články pro mobilní aplikace 2017/2018 bakalářská práce FAF prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 19.03.2018 22.03.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium vlastností tenkých vrstev Sn a SnO2 připravených plazmochemickými metodami 2000/2001 2007/2008 disertační práce F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 01.10.2000 01.10.2000 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Iontové katalyzátory pro životní prostředí 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 27.05.2010 03.11.2010 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium struktury povrchů metodou difrakce pomalých elektronů (LEED) 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 22.12.2005 05.04.2006 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vývoj vodíkových palivových článků 2018/2019 2019/2020 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 22.05.2018 24.09.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium nových anodových materiálů pro metanolové polymerní palivové články 2008/2009 2009/2010 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 24.09.2008 04.11.2008 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Nové materiály pro palivové mikročlánky 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 08.07.2009 07.10.2009 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium struktury bimetalických povrchů metodami elektronové difrakce 2004/2005 disertační práce F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium plynových senzorů Pt-SnOx 2012/2013 2012/2013 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 09.06.2011 01.03.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium lokální struktury binárních povrchů metodou fotoelektronové (XPD) a elektronové difrakce (LEED) 2004/2005 2005/2006 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 15.11.2004 15.11.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Thin-film catalysts for proton exchange membrane water electrolyzers and unitized regenerative fuel cells 2018/2019 2018/2019 rigorózní práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 17.10.2018 17.10.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium a vývoj svazků palivových článků s polymerní membránou 2018/2019 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 13.03.2018 27.09.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Investigation of magnetron sputtered Pt-CeO2 thin film catalyst for fuel cell applications 2008/2009 2012/2013 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 18.09.2008 26.09.2008 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium oxidace oxidu uhelnatého na površích směsných oxidů SnCeOx metodami fotoelektronové spektroskopie a teplotně programované reakce. 2006/2007 2006/2007 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 06.10.2006 16.04.2007 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium růstu, složení a struktury tenkých vrstev nitridů galia a hliníku metodou XPS a RHEED 2001/2002 disertační práce F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 01.10.2001 01.10.2001 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium lokální struktury povrchů binárních modelových katalyzátorů metodami LEED a XPS 2005/2006 disertační práce F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 29.04.2005 01.10.2005 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium tenkovrstvových katalyzátorů pro anody přímých metanolových palivových článků 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 06.11.2015 23.11.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium struktury povrchů metodou fotoelektronové (XPD) a reflexní elektronové difrakce (RHEED) 2002/2003 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 11.11.2002 09.06.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Konstrukce aparatury pro studium adsorpce metodou modulovaných molekulárních svazků: Studium adsorpce CO a O2 1999/2000 disertační práce F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 01.10.1999 01.10.1999 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium aktivace nevypařovaných getrů na bázi Ti, Zr a V metodou SIMS 1999/2000 2006/2007 disertační práce F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 01.10.1999 01.10.1999 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium a vývoj svazků palivových článků s polymerní membránou 2017/2018 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 22.03.2017 20.09.2017 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Chemical reactivity of metal-supported ceria thin films: a density functional study 2009/2010 2013/2014 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 23.09.2009 29.09.2009 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium tenkovrstvových katalyzátorů pro redukci kyslíku na katodách palivových článků s polymerní membránou 2015/2016 2016/2017 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 06.11.2015 19.11.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Měření charakteristik palivových článků 2014/2015 projekt FAF prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 16.05.2014 14.10.2014 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Nové materiály pro palivové mikročlánky 2008/2009 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 24.09.2008 13.11.2008 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium morfologie tenkých vrstev elektronovými spektroskopiemi XPS, AES, ISS 1999/2000 diplomová práce F prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 12.11.1999 11.02.2000 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail "Ab initio" studium rozhraní Cu-Ce-O 2008/2009 2008/2009 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 06.04.2009 06.04.2009 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail "Ab initio" studium oxidace CO na smesnych oxidech Sn-Ce-O 2007/2008 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.   29.08.2007 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail "Ab initio" study of CeOx based systems 2013/2014 disertační práce 4F1 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 30.10.2013 30.10.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium tenkých vrstev pro vodíkové palivové články 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 19.05.2014 06.10.2014 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
Výsledky 1-50 z 57 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK