Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Cílené přemisťování fragmentů molekuly vody po povrchu křemíku Si(100) 2×1 pomocí hrotu STM 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium lokální interakce hrotu STM s fragmenty molekuly vody po povrchu křemíku Si(100) 2×1 2010/2011 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   27.05.2010 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Cílené přemisťování fragmentů molekuly vody po povrchu křemíku Si(100) 2×1 pomocí hrotu STM 2008/2009 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   24.09.2008 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Rastrovací tunelová spektroskopie kovových nanostruktur na površích Si 2004/2005 2007/2008 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 19.11.2004 19.11.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM/STS studium vlivu lokální struktury na elektronické vlastnosti bimetalických řetízků na křemíku 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium elektronických vlastností bimetalických atomárních řetízků na povrchu křemíku metodami rastrovací tunelové mikroskopie (STM) a spektroskopie (STS) 2010/2011 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   27.05.2010 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Kovem pasivované křemíkové povrchy pro molekulární elektroniku – studium interakcí molekul s povrchem pomocí tunelového mikroskopu (STM) 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   14.06.2016 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Návrh a realizace jednoduchého přístroje pro měření teploty vzorků 2003/2004 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 21.01.2004 12.12.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Manipulace s jednotlivými atomy a molekulami na povrchu křemíku Si(100) 2×1 2009/2010 projekt FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 09.10.2009 09.11.2009 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Kovem pasivované křemíkové povrchy pro molekulární elektroniku – studium interakcí molekul s povrchem pomocí tunelového mikroskopu (STM) 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   15.05.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku pomocí techniky STM 2005/2006 disertační práce F5 doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 03.05.2005 01.10.2005 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium vlastností bimetalických nanostruktur na površích křemíku metodami STM a STS 2007/2008 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 07.09.2007 05.11.2007 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Epitaxe kovů na površích křemíku 2001/2002 2002/2003 diplomová práce F doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 01.10.2001 21.02.2002 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium elektronických vlastností Sn-In a Sn-Al bimelických atomárních řetízků na povrchu křemíku metodami rastrovací tunelové mikroskopie (STM) a spektroskopie (STS) 2008/2009 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   24.09.2008 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Zobrazení jednotlivých molekul pomocí tunelového mikroskopu (STM)- kovem pasivované křemíkové povrchy pro molekulární elektroniku 2017/2018 projekt doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   17.04.2018 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium elektronických vlastností Sn-In a Sn-Al bimelických atomárních řetízků na povrchu křemíku metodami rastrovací tunelové mikroskopie (STM) a spektroskopie (STS) 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Lokální charakterizace a modifikace organických nanostruktur na površích křemíku pomocí hrotu STM 2018/2019 disertační práce 4F5 doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   07.03.2017 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Zviditelnění jednotlivých adsorbovaných organických molekul pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu (STM) 2016/2017 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   22.05.2014 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Kovem pasivované křemíkové povrchy pro molekulární elektroniku – studium interakcí molekul s povrchem pomocí tunelového mikroskopu (STM) 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   25.06.2015 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM/STS studium vlivu lokální struktury na elektronické vlastnosti bimetalických řetízků na křemíku 2008/2009 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   24.09.2008 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Návrh, realizace a testování sublimačního zdroje molekul s integrovaným měřením depozičního toku 2015/2016 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   30.09.2013 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Experimenty s VECTOR-SKOPEM 1996/1997 disertační práce F12 doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 01.10.1996 01.10.1996 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Study of Heteroepitaxial Growth on Si(111)-(7x7) Surface 2001/2002 2004/2005 disertační práce F5 doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 01.10.2001 01.10.2001 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium adsorpce organických molekul na površích křemíku pomocí STM 2010/2011 disertační práce 4F5 doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 26.04.2010 09.12.2010 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Návrh, realizace a testování sublimačního zdroje molekul s integrovaným měřením depozičního toku 2017/2018 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   25.06.2015 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail "Studium počátečních fází nukleace tenkých vrstev na oriento vaných površích pomocí rastrovací tunelové mikroskopie" Vedoucí DP:RNDr.Pavel Sobotík,CSc.,KEVF/31.10.95 1996/1997 diplomová práce F doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 31.10.1995 31.10.1995 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Návrh, realizace a testování sublimačního zdroje molekul s integrovaným měřením depozičního toku 2016/2017 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   22.05.2014 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Uspořádané molekulární vrstvy pro molekulární elektroniku a fotovoltaiku 2018/2019 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   14.06.2016 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium adsorbce atomů kovu na površích Si metodou rastrovací tunelové mikroskopie (STM) 2003/2004 2004/2005 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 24.09.2004 24.09.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail "Studium nukleace kovových vrstev pomocí STM". RNDr. Pavel Sobotík, CSc. 1998/1999 diplomová práce F doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 12.10.1998 19.02.1999 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Charakterizace jednotlivých adsorbovaných organických molekul na površích křemíku pomocí STM 2015/2016 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   30.09.2013 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Mapování lokální hustoty stavů lineárních kovových řetízků na povrchu Si(100)-(2×1) metodou STM/STS 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 05.10.2006 10.11.2006 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Zvýšení kontrastu zobrazeni nanostruktur v STM měřením derivace profilu povrchu pomocí lock-in techniky 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 27.09.2012 12.10.2012 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium heteroepitaxe Ag na Si 1999/2000 diplomová práce F doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. skrytý 12.11.1999 11.02.2000 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
Výsledky 1-34 z 34 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK