Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Strukturní stabilita RNA vlásenek významných pro regulaci genové exprese 2009/2010 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 24.04.2009 29.09.2009 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Komplexy miRNA s cílovou RNA sekvencí 2016/2017 2017/2018 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 03.11.2016 04.11.2016 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Detekce interakcí iontů těžkých kovů s biologicky významnými molekulami pomocí acido-bazických spektrálních závislostí 2001/2002 2002/2003 diplomová práce F prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 10.11.2001 15.11.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Mikrokalorimetrické stanovení termodynamické stability triplexu RNA 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce FMUZV prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 03.10.2007 05.10.2007 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail In situ study of nuclear acids interactions key for gene expression and therapy based on its silencing 2006/2007 2014/2015 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 02.05.2006 01.10.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Optimalizace postupu určování koncentrace oligonukleotidů z UV absorpčních měření 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 02.11.2006 02.11.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Spektrum Ramanova rozptylu HDO 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 29.09.2011 31.10.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail NMR Investigations of Host-Guest Complexes and Their Dynamic Properties 1999/2000 2004/2005 disertační práce F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 01.10.1999 01.10.1999 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Strukturní flexibilita regulačního segmentu DNA 2007/2008 2008/2009 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 10.10.2007 10.10.2007 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium interakcí nukleotidů s modifikovanou internukleo- tidovou vazbou s přirozenými nukleovými kyselinam 1999/2000 diplomová práce F prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 11.11.1999 08.02.2000 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Kompexní charakterizace buněčných suspenzí pomocí elastického rozptylu světla 2004/2005 2005/2006 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 17.12.2004 21.12.2004 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vliv tvorby kissing komplexu mezi smyčkou vlásenky TAR viru HIV-1 a aptamerem na UV absorpční spektra 2013/2014 projekt FOF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 30.07.2014 30.07.2014 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium komplexů řetězců nukleových kyselin významných z hlediska terapeutického použití oligonukleotidů metodami optické spektroskopie 2004/2005 disertační práce F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Určování termodynamických charakteristik komplexů nukleových kyselin na základě analýzy teplotních závislostí UV absorpčních spekter 2000/2001 2001/2002 diplomová práce F prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 15.11.2000 12.01.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vliv výdutě na termodynamickou stabilitu komplexu mikroRNA s cílovou sekvencí 2016/2017 projekt FOF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 10.02.2017 30.03.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Charakterizace vibračních módů složek nukleových kyselin pomocí variabilní proton-deuteriové výměny 2007/2008 2009/2010 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 12.11.2007 12.11.2007 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium struktury a dynamiky biologicky významných komplexů nukleových kyselin 2001/2002 disertační práce F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 01.10.2001 01.10.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Function of Magnesium Ions in the Formation of Biologically-Active Nucleic Acids Structures 2006/2007 2010/2011 disertační práce F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 07.04.2006 01.10.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Zpřesněné stanovení stability duplexů DNA pomocí UV spektroskopie 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 29.09.2011 25.10.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Biosenzory s povrchovými plasmony pro paralelizovanou analýzu biomolekulárních interakcí 2007/2008 disertační práce F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 26.04.2007 09.11.2007 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Změny RNA polynukleotidu v průběhu DSC měření 2011/2012 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.   29.09.2011 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Geometry and stability study of nucleic acids distinctive single-strand motifs 2008/2009 2009/2010 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 03.10.2008 16.10.2008 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Study of nucleic-acid structure and interactions by resonance Raman scattering 2021/2022 2021/2022 rigorózní práce P4F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 05.01.2022 05.01.2022 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Mikrokalrimetrické stanovení změn energie při tvorbě duplexu DNA 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 26.10.0006 26.10.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Viroid ribozyme dynamics 2011/2012 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 10.03.2011 26.09.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium hybridizačních vlastností modifikovaných oligonukleotidů s potenciální terapeutickou aplikací, pomocí spektroskopických metod 2002/2003 2003/2004 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 15.11.2002 15.11.2002 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Molecular mechanism of DNA regulatory segment recognition by MADS box family transcription factors 2009/2010 2013/2014 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 23.04.2009 29.09.2009 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium interakcí biomolekul metodou resonance povrchových plasmonů 2006/2007 2007/2008 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 06.10.2006 20.10.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Termodynamika tvorby komplexů miRNA 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 04.10.2018 10.10.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium interakcí vícemocných kovových kationtů s modelovými molekulami nukleových kyselin metodami optické spektroskopie 2002/2003 2003/2004 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 16.05.2003 30.05.2003 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Study of nucleic-acid structure and interactions by resonance Raman scattering 2011/2012 2021/2022 disertační práce P4F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 30.03.2011 26.09.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Stanovení rychlosti výměny mezi molekulami vody v kapalině a ve vzduchu 2011/2012 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.   29.09.2011 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Spektroskopické studium vlastností nových modifikovaných oligonukleotidů - potenciálních chemoterapeutik 2003/2004 2004/2005 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 10.11.2003 10.11.2003 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Propriétés d´association d´une nouvelle classe d´oligonuclé- otides modifiés, utilisables en stratégie antisens, avec leur polynucléotide naturel complémentaire 1996/1997 2001/2002 disertační práce F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 01.10.1996 01.10.1996 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Monitoring of Biomolecular Interactions for Nucleic Acids Research 2002/2003 2006/2007 disertační práce F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 01.10.2002 01.10.2002 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Spektroskopické studium klíčových biomolekulárních interakcí pro terapeutické aplikace modifikovaných oligonukleotidů 2004/2005 2012/2013 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Spektroskopické studium struktury a interakcí miRNA 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 21.10.2015 11.11.2015 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Mikrokalorimetrické studium termodynamické stability hybridních komplexů nukleových kyselin 2007/2008 2008/2009 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 05.10.2007 11.10.2007 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Počítačové modelování struktury potenciálních chemoterapeutik a jejich komplexů s nukleovými kyselinami 2001/2002 2003/2004 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. skrytý 02.05.2002 02.05.2002 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Výsledky 1-39 z 39 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK