Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových nanostrukturách 2014/2015 disertační práce 4F6 doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 24.04.2014 26.09.2014 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium fototmavnutí nanokrystalů CdSSe ve skle při vysoké teplotě 2000/2001 projekt F doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 14.11.2000 01.12.2000 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Měření parametrů spektrálních přístrojů 2002/2003 projekt F doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 22.11.2002 22.11.2002 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vydělování femtosekundových laserových pulzů 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 21.05.2014 29.10.2014 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Časově rozlišená spektroskopie polovodičů se širokým zakázaným pásem 2018/2019 2018/2019 rigorózní práce FOOE doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 04.02.2019 04.02.2019 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium absorpčních a reflexních spekter nanokrystalů CdS a CdSe 2001/2002 projekt F doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 24.10.2001 01.12.2001 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Účinnost generace druhé harmonické frekvence fs pulzů v nelineárních krystalech 2012/2013 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 12.10.2012 12.11.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Měření ultrakrátkých laserových pulzů metodou SPIDER 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.   15.04.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Měření nanosekundových dějů pomocí fotonásobičů 2008/2009 2008/2009 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 11.11.2008 13.11.2008 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Měření délky infračervených femtosekundových laserových pulzů pomocí metody FROG 2015/2016 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 20.04.2016 12.05.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur 2012/2013 2013/2014 diplomová práce FOOE doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 18.10.2012 26.10.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium vlastností ultrakrátkých femtosekundových pulzů 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 27.04.2017 09.10.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nelineární absorpce a ionizace vzduchu 2012/2013 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 12.10.2012 08.11.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Asférická zrcadla a jejich využití 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 19.09.2007 13.11.2007 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Měření ultraslabých světelných signálů 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.   15.04.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Modelování vybraných nelineárních optických jevů 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.   02.05.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur 2004/2005 2009/2010 disertační práce F6 doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium vlastností gaussovských laserových svazků 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 20.06.2006 02.11.2006 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium fototmavnutí skel dopovaných nanokrystaly CdSSe 2001/2002 projekt F doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 24.10.2001 01.12.2001 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Měření délky a průběhu fáze femtosekundových laserových pulzů pomocí metody FROG 2012/2013 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 11.09.2012 03.10.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Modelování optické bistability 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce FAF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 31.05.2012 11.10.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nelineární optické vlastnosti polovodičových nanostruktur 2008/2009 2009/2010 diplomová práce FOOE doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 01.10.2008 14.11.2008 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových nanostrukturách 2009/2010 2012/2013 disertační práce 4F6 doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 29.04.2009 06.10.2009 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Laserová spektroskopie krystalického a nanokrystalického diamantu 2017/2018 2017/2018 rigorózní práce FOOE doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 19.12.2017 19.12.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Generace čtvrté harmonické frekvence 2010/2011 2010/2011 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 13.10.2010 08.12.2010 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur 2015/2016 2015/2016 rigorózní práce FOOE doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 10.05.2016 10.05.2016 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ultrarychlé vysoce nelineární procesy v diamantu 2016/2017 disertační práce 4F6 doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 19.04.2016 03.10.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Časové a spektrální vlastnosti emICCD kamery 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.   02.05.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Charakterizace CCD kamery a vybraná měření 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 20.06.2006 02.11.2006 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Optický parametrický zesilovač (OPA) 2008/2009 2008/2009 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 06.11.2008 13.11.2008 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Časově rozlišená laserová spektroskopie nanomateriálů 2007/2008 2008/2009 diplomová práce FOOE doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 19.09.2007 30.10.2007 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nelineární optické vlastnosti křemíkových nanostruktur 2006/2007 2010/2011 disertační práce F6 doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 26.04.2006 02.11.2006 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium časově rozlišené luminiscence polovodičových nanostruktur 2002/2003 2003/2004 diplomová práce FOOE doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 15.11.2002 15.12.2002 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ultrarychlé procesy v polovodičových nanokrystalech 2005/2006 2006/2007 diplomová práce FOOE doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 21.02.2006 21.02.2006 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Generace druhé harmonické frekvence v UV oblasti 2016/2017 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 14.10.2016 31.10.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium polovodičů metodami časově rozlišené laserové spektroskopie :Luminiscenční spektroskopie nanokrystalického diamantu 2007/2008 2011/2012 disertační práce 4F6 doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 02.05.2007 12.11.2007 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vybrané nelineární jevy s užitím zesilovaných femtosekundových laserových pulsů 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 01.10.2008 25.09.2009 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ultrarychlá laserová spektroskopie nekrystalických forem křemíku 2001/2002 2002/2003 diplomová práce F doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 31.10.2001 20.11.2001 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku 2011/2012 2012/2013 diplomová práce FOOE doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 20.10.2011 27.10.2011 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail "Studium fototmavnutí nanokrystalů CdSSe ve skle při vysoké teplotě" 2000/2001 projekt F doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 14.11.2000 01.12.2000 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Luminiscenční vlastnosti ZnO 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.   08.10.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Časové a spektrální vlastnosti hradlované ICCD kamery 2013/2014 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 20.05.2013 21.10.2013 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vícefotonová absorpce ultrakrátkého laserového pulsu 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 15.05.2013 27.08.2013 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Časově rozlišená spektroskopie polovodičů se širokým zakázaným pásem 2015/2016 2016/2017 diplomová práce FOOE doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 08.10.2015 09.01.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nekolineární metoda sfázování v nelineární optice 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 19.09.2007 30.10.2007 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Optické vlastnosti nanokrystalů křemíku vyvíjených pro křemíkový laser 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 09.11.2005 14.11.2005 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Detekce záření v blízké infračervené oblasti 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 01.10.2008 12.10.2010 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vliv disperze na časově rozlišená měření 2007/2008 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 14.11.2007 18.11.2007 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Měření barevných center v diamantu pomocí streak kamery 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.   15.04.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Generace součtové frekvence v nelineárním krystalu 2012/2013 projekt FOF doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. skrytý 01.11.2012 08.11.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
Výsledky 1-50 z 62 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK