Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Raman microspectroscopy of living cells and biological tissues 2013/2014 2018/2019 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 20.03.2013 27.09.2013 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Spektroskopická analýza karotenoidů v živých organismech 2021/2022 diplomová práce FBCHPE doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 30.11.2021 03.01.2022 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ramanova spektroskopie biomolekul a organel živých buněk 2014/2015 projekt FOF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 30.06.2014 03.07.2014 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail In-situ identifikace chemického složení vnitrobuněčných krystalických inkluzí mikroskopických řas pomocí konfokální Ramanovy mikroskopie 2021/2022 disertační práce P4F4 doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 23.03.2020 20.09.2021 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Kationické metaloporfyriny jako strukturní, sekvenční a konformační sondy nukleových kyselin 2004/2005 disertační práce F4 doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium molekulárních komplexů nukleosidů, nukleotidů a krátkých oligonukleotidů s kationickými metaloporfyriny 2003/2004 2003/2004 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 14.05.2004 14.05.2004 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Komplexy nukleových kyselin s kationickými porfyriny pro efektivní transport terapeutických oligonukleotidů do buněk 2005/2006 disertační práce F4 doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 03.05.2005 01.10.2005 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Polyfosfáty v jednobuněčných řasách: sledování jejich hromadění a vnitrobuněční lokalizace pomocí Ramanovy mikroskopie 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 05.10.2015 06.10.2015 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Biologically important non-canonical structures of nucleic acids in complexes with cationic porphyrins 2005/2006 2012/2013 disertační práce 4F4 doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 03.05.2005 01.10.2005 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ramanova mikroskopie purinových krystalů v mikroorganizmech: složení, tvorba, vlastnosti a funkce 2024/2025 disertační práce P4F4, P4F4A doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.   22.03.2024 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Konformační přechody a stabilita kvadruplexů nukleových kyselin 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 24.10.2018 25.10.2018 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Structural and Physico-Chemical Properties of Nucleotide and Other Bioactive Compounds in Interaction with Proteins 1998/1999 2003/2004 disertační práce F4 doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 01.10.1998 01.10.1998 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium mikrokrystalických inkluzí v jednobuněčných řasách pomocí Ramanovy mikroskopie 2016/2017 2018/2019 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 02.03.2017 02.03.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Testování přesnosti statistických metod používaných při zpracování spektroskopickýkch dat zatížených artefakty 2001/2002 projekt F doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 14.11.2001 01.12.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Kationické porfyriny jako transportní agens pro antisense oligonukleotidy 2004/2005 2005/2006 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 15.11.2004 15.11.2004 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium struktury guaninových kvadruplexů pomocí neresonanční Ramanovy spektroskopie 2010/2011 2012/2013 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 04.10.2007 11.11.2010 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Konstrukce a testování mikrofluidního zařízení pro Ramanovou mikroskopii 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 30.09.2009 16.10.2009 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ramanova mikrospektroskopie na mikrofluidních zařízeních 2010/2011 2011/2012 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 01.10.2010 08.11.2010 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Vliv těžké vody na chemické složení mikroskopických řas. Studium pomocí Ramanovy mikroskopie 2017/2018 projekt FOF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 02.03.2017 10.11.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Strukturní polymorfizmus kvadruplexů nukleových kyselin 2013/2014 disertační práce P4F4 doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 11.03.2013 27.09.2013 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Identifikace složení směsných krystalů celestinu a barytu v mikroorganizmech pomocí Ramanovy mikroskopie 2023/2024 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.   18.10.2021 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Microcrystalline inclusions of biogenic guanine in algae: presence, properties and functions 2020/2021 disertační práce P4F4A doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 23.03.2020 08.09.2020 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Ramanova mikrospektroskopie a mapování jednotlivých buněk 2011/2012 2012/2013 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 03.10.2011 10.11.2011 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium komplexů kationických porfyrinů s nukleovými kyselinami pomocí spektroskopie povrchem zesíleného resonančního Ramanova rozptylu 2006/2007 2007/2008 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 06.10.2006 09.11.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Kationické metaloporfyriny jako sekvenční, strukturní a konformační sondy nukleových kyselin 2000/2001 2001/2002 diplomová práce F doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 13.11.2000 12.01.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Intenzitní normalizace Ramanových spekter pomocí různých vnitřních standardů 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 04.10.2007 09.11.2010 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium biogenních krystalů síranových a fosfátových komplexů s kovy alkalických zemin vyskytujících se v mikroorganismech pomocí Ramanovy spektroskopie 2021/2022 diplomová práce FBCHPE doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 30.11.2021 22.04.2022 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Termochromizmus kationických porfyrinů:studium vzájemné spo jitosti mezi protonačním stavem a termálně indukovanými konf Vedoucí DP:RNDr.Peter Mojzeš,CSc.,FÚUK/10.11.95 1996/1997 diplomová práce F doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 10.11.1995 10.11.1995 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium strukturních a fyzikálně-chemických vlastností vybraných acyklických analogů nukleotidů 1999/2000 diplomová práce F doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 12.11.1999 08.02.2000 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium vlastností pigmentů mikrořasy Chromera velia pomocí Ramanovy mikroskopie 2023/2024 bakalářská práce FP doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. Timon Vološin 17.10.2023 18.10.2023 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Stud.struktur.a fyzikálně-chemických vlast.nových a cyklick. anal.nukleot.-potenc.terminátorů virové DNA transkripce Vedoucí DP:RNDr.Peter Mojzeš,CSc.,FÚUK/7.11.96 1997/1998 diplomová práce F doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 07.11.1996 07.11.1996 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium tvorby a struktury molekulárních komplexů nukleosidů a nukleotidů s kationickými metaloporfyriny pomocí absorpční spektroskopie 2001/2002 projekt F doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 14.11.2001 01.12.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium isotopicky značených látek v živých buňkách pomocí Ramanovy mikroskopie 2020/2021 2020/2021 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. skrytý 23.03.2020 21.09.2020 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Výsledky 1-33 z 33 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK