Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Seznam prací
  
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Modulace polarizace světelné vlny pomocí fotoelastického modulátoru 2003/2004 projekt FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 10.11.2003 10.11.2003 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Polarizace světla a její ovlivnění optickými prvky 2002/2003 projekt F prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 08.11.2002 08.11.2002 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Příprava polovodičových nanokrystalů a studium jejich optických vlastností 2000/2001 projekt F prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 03.11.2000 01.12.2000 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Laserová spektroskopie s vysokým prostorovým rozlišením 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 24.05.2013 09.10.2013 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vliv žíhání na vlastnosti antiferomagnetických spintronických pamětí 2017/2018 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 02.10.2017 09.10.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium magneticky uspořádaných materiálů pomocí optické spektroskopie 2011/2012 2012/2013 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 30.09.2011 09.11.2011 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Charakterizace optického parametrického oscilátoru 2013/2014 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 11.10.2013 12.11.2013 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ultrarychlá spinová dynamika v systémech se silnou spin-orbitální vazbou 2019/2020 disertační práce 4F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.   20.04.2017 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Použití absorpční spektroskopie pro charakterizaci polovodičových nanokrystalů 2003/2004 projekt F prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 13.11.2003 13.11.2003 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium teplotní závisloti absorpčních spekter polovodičových nanokrystalů 2000/2001 projekt F prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 12.12.2000 18.09.2001 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vzájemná synchronizace laserových a magnetických pulsů 2014/2015 projekt FAF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 20.10.2014 12.11.2014 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Polarizace světla a její ovlivnění optickými prvky 2002/2003 projekt F prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 08.11.2002 08.11.2002 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Dynamika spinové polarizace ve ferromagnetických polovodičích 2007/2008 2008/2009 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 03.10.2007 30.10.2007 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ultrarychlá laserová spektroskopie antiferomagnetů 2013/2014 2017/2018 disertační práce 4F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 08.04.2013 27.09.2013 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Časově rozlišená laserová spektroskopie materiálů využitelných pro spintronické aplikace 2016/2017 disertační práce 4F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 22.04.2016 03.10.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Modulární laserový systém pro širokou spektrální laditelnost 2017/2018 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Stavba laserového skenovacieho magneto-optického mikroskopu 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 28.04.2017 06.11.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičů 2008/2009 2009/2010 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 24.06.2008 30.10.2008 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium časové stability epitaxních materiálů pro spintroniku 2016/2017 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 14.10.2016 04.11.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Základy optické spektroskopie 2009/2010 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 07.10.2009 04.11.2009 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium nových materiálů pro generování druhé harmonické frekvence 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 12.05.2011 09.11.2011 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Dynamika nosičů náboje v CdTe 2004/2005 2005/2006 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 05.11.2004 05.11.2004 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium teplotní závisloti fotoluminiscenčních spekter polovodičových nanokrystalů CdS a CdSe 2000/2001 projekt F prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 03.11.2000 01.12.2000 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium astronomických objektů s proměnnou jasností metodou fotometrie 2012/2013 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. RNDr. David Korda, Ph.D. 20.11.2012 20.11.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Získání 3D obrazu finančně nenáročnými technikami 2015/2016 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 26.04.2016 13.05.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Optická charakterizace nových materiálů pro nelineární optiku 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 21.05.2013 09.10.2013 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium femtosekundového kontinua generovaného ultrakrátkými laserovými pulsy 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 24.09.2008 04.11.2009 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Optická spektroskopie antiferomagnetů 2017/2018 2018/2019 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 12.01.2018 15.01.2018 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Laserová spektroskopie materiálů pro spintroniku 2019/2020 2020/2021 rigorózní práce FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 30.09.2020 30.09.2020 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium teplotní závislosti fotoluminiscenčních spekter polovodičových nanokrystalů CdS a CdSe 2000/2001 projekt F prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 03.11.2000 01.12.2000 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Dynamika spinově polarizovaných nosičů náboje v polovodičích 2004/2005 2009/2010 disertační práce F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Spin Dynamics of Charge Carriers in Semiconductor Nanostructures 2003/2004 2007/2008 disertační práce F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 26.11.2003 26.11.2003 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium mechanické stability heliového chladícího systému 2012/2013 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 10.10.2012 02.11.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vliv magnetického pole na dynamiku spinu v polovodičích 2006/2007 2007/2008 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 26.09.2006 04.10.2006 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Skryté kouzlo polarizace světla 2013/2014 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 11.10.2013 12.11.2013 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Laserová spektroskopie materiálů pro spintroniku 2012/2013 2014/2015 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 18.07.2012 02.11.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Charakterizace bílých světel na bázi LED 2015/2016 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 26.04.2016 13.05.2016 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Prostorově a časově rozlišená laserová spektroskopie 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 05.06.2012 02.11.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Polarizace světla a její ovlivnění optickými prvky 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 02.11.2005 02.11.2005 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium parametrů ultrakrátkých laserových pulsů 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 12.05.2011 09.11.2011 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Měření teplotní závislosti absorpčních spekter tenkých vzorků obsahujících polovodičové nanokrystaly 2004/2005 projekt FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 15.11.2004 01.12.2004 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Použití magnetických polovodičů ve spintronice 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 29.06.2006 27.09.2006 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Laserová spektroskopie antiferomagnetů 2019/2020 disertační práce P4F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 08.04.2019 17.07.2019 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Zvýšení symetrie laserového svazku metodou prostorové filtrace 2012/2013 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 10.10.2012 02.11.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Magneto-optická charakterizace spintronických materiálů 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. Mgr. Vladislav Wohlrath 02.05.2017 06.11.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium spinové dynamiky v hybridních strukturách založených na feromagnetic-kém polovodiči (Ga,Mn)As 2011/2012 2021/2022 disertační práce P4F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 21.04.2011 05.10.2011 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Investigation of spin structure and dynamics in magnetically ordered thin films 2012/2013 2020/2021 disertační práce P4F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 23.04.2012 26.09.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium astronomických objektů s proměnnou jasností metodou fotometrie 2012/2013 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 10.10.2012 20.11.2012 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Měření účinnosti generování druhé a třetí harmonické frekvence 2021/2022 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Jak vidět skrz neprůhledné médium pomocí fotoelastického modulátoru 2017/2018 projekt FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.   27.04.2018 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
Výsledky 1-50 z 79 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK