Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Data mining in social network analysis 2014/2015 2023/2024 disertační práce P4I1 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 22.04.2014 26.09.2014 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Sítě typu ART a jejich aplikace 2001/2002 2002/2003 diplomová práce I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 01.10.2001 13.11.2001 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Umělé neuronové sítě pro rozpoznávání a analýzu časových vzorů 2012/2013 diplomová práce ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 12.12.2012 12.12.2012 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Vrstevnaté neuronové sítě a vizualizace jejich struktury 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce IP doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 27.06.2011 29.06.2011 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Scalable graph neural networks for social network processing 2023/2024 diplomová práce IUI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 26.11.2023 11.12.2023 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Adversarial Patterns in Multilayered Neural Networks 2021/2022 diplomová práce ISDI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 04.01.2022 04.01.2022 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Deep neural networks and their application for image data processing 2014/2015 2015/2016 diplomová práce ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 31.10.2014 31.10.2014 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Vrstevnaté neuronové sítě a jejich aplikace při dobývání znalostí 2005/2006 2005/2006 diplomová práce ISS doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 06.10.2005 06.10.2005 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Efficient implementation of deep neural networks 2019/2020 2019/2020 diplomová práce IUI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 12.11.2019 18.11.2019 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Vrstevnaté neuronové sítě a jejich využití při rozpoznávání vzorů 2008/2009 disertační práce 4I1 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 28.04.2008 10.09.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Extrakce znalostí z dat 2008/2009 2008/2009 diplomová práce ISS doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 28.11.2008 28.11.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Processing of secondary structures in nucleic acids 2006/2007 2008/2009 bakalářská práce doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 05.03.2007 09.03.2007 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Umělé neuronové sítě a jejich použití v oblasti pojistných rizik 2004/2005 2005/2006 diplomová práce I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Text mining in social network analysis 2014/2015 2017/2018 diplomová práce ISS doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 06.04.2015 14.04.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Implementace umělé inteligence v simulátoru strategické hry 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce IP doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 15.11.2007 16.11.2007 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Knowledge Extraction with Deep Belief Networks 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce IPP5 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Bc. Jan Bronec 19.01.2023 24.01.2023 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Samoorganizace a morphing 2008/2009 2008/2009 diplomová práce ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 21.11.2008 21.11.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Deep neural networks and their implementation 2014/2015 2015/2016 diplomová práce ISS doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 21.11.2014 21.11.2014 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Asociativní pravidla, jejich extrakce a využití při vyhledávání 2003/2004 diplomová práce I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 01.10.2003 13.11.2003 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Konvoluční neuronové sítě a jejich implementace 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 18.10.2010 18.10.2010 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Umělé neuronové sítě a zpětnovazebné učení 2006/2007 2007/2008 diplomová práce doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 05.03.2007 09.03.2007 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Deep Belief Networks Used to Generate Meaningful Patterns 2022/2023 diplomová práce IUI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Bc. Juraj Trappl 10.02.2023 29.06.2023 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Vstupní data a jejich význam pro vrstevnaté neuronové sítě 2007/2008 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 26.10.2007 01.11.2007 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Samoorganizace při návrhu a řízení inteligentních systémů 2007/2008 disertační práce I1 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 27.04.2007 09.10.2007 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Artificial Neural Networks and Their Usage For Knowledge Extraction 2007/2008 2014/2015 disertační práce 4I1 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 26.04.2007 12.11.2007 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Artificial neural networks and their application in text analysis 2014/2015 2015/2016 diplomová práce ISS doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 02.04.2015 14.04.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Deep Neural Networks in Image Processing 2018/2019 2019/2020 diplomová práce IUI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 17.04.2019 26.04.2019 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Zpracování signálů pomocí umělých neuronových sítí Mgr. Iveta Mrázová - KSI 1997/1998 diplomová práce I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 13.11.1995 13.11.1995 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Detection of Influential Individuals, Communities, and Link Prediction in Social Networks 2021/2022 2022/2023 bakalářská práce IPP5 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Bc. Matúš König 19.05.2022 26.05.2022 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail DRESS & GO: Deep belief networks and Rule Extraction Supported by Simple Genetic Optimization 2015/2016 2017/2018 diplomová práce IUI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 16.05.2016 22.05.2016 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Komunity a jejich detekce v sociálních sítích 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce IOI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 27.11.2020 04.12.2020 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail RBF-sítě s dynamickou architekturou 2009/2010 2010/2011 diplomová práce ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 08.10.2009 25.11.2009 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Klastry a jejich detekce v sociálních sítích 2008/2009 disertační práce 4I1 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 30.05.2008 10.09.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Učení autonomních agentů 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 31.10.2012 31.10.2012 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Techniques Applicable to the Analysis of Educational Data 2022/2023 diplomová práce IUIPA doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 31.03.2023 04.04.2023 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Samoorganizace a umělé neuronové sítě pro extrakci znalostí 2007/2008 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 27.09.2007 02.10.2007 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Data a jejich klastrování 2008/2009 2009/2010 diplomová práce ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 23.10.2008 23.10.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail GREN-sítě a extrakce znalostí 2001/2002 2002/2003 diplomová práce I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 01.10.2001 13.11.2001 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Detekce historicky nové informace pomocí umělých neuronových sítí s modulární architekturou KSI - Mgr. Iveta Mrázová, CSc. 1997/1998 diplomová práce I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Social Networks: Analysis of Evolution and Sentiment 2021/2022 2022/2023 bakalářská práce IPP5 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Bc. Samuel Fanči 20.05.2022 30.05.2022 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Hierarchical associative memories 2000/2001 2006/2007 disertační práce I2 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 01.10.2000 01.10.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Artificial neural networks and their application for 3D-data processing 2011/2012 2011/2012 diplomová práce ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 12.01.2012 12.01.2012 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Rozhodovací stromy 2004/2005 2008/2009 diplomová práce ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Reprezentace časových a prostorových závislostí ve vrstnatýc neuronových sítích KSI - Mgr. Iveta Mrázová, CSc. 1997/1998 diplomová práce I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Strategie chování: Její návrh, modelování a rozpoznávání 2007/2008 disertační práce I1 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 02.05.2007 12.11.2007 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Zpracování a rozpoznávání obrazové informace neuronovými a klasickými metodami Mgr. Iveta Mrázová - KSI 1997/1998 diplomová práce I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Pattern Recognition Using Neural Networks 1997/1998 2001/2002 diplomová práce I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 13.10.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Umělé neuronové sítě v robotice 2002/2003 disertační práce I2 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 01.10.2002 01.10.2002 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Dynamické Kohonenovy mapy a jejich struktura 2007/2008 2009/2010 diplomová práce ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 21.03.2008 21.03.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail RBF-sítě s dynamickou architekturou 2011/2012 2011/2012 diplomová práce ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. skrytý 08.10.2009 25.11.2009 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
Výsledky 1-50 z 72 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK