Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv složení střevní mikrobioty na kondici u ptáků 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 03.11.2020 03.11.2020 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Evoluce imunitní odpovědi poháněná rostoucí virulencí patogena 2017/2018 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 29.08.2018 01.11.2018 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Adaptive evolution of Toll-like receptors in birds 2011/2012 2019/2020 disertační práce 4XZOOL doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 11.10.2011 11.10.2011 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Variability of the domestic chicken breeds in selected immunological traits of hen and egg 2014/2015 2017/2018 disertační práce 4XZOOL doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 01.10.2014 01.10.2014 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Efekt složení mikrobioty na rozvoj deprese a poruch chování u živočichů 2021/2022 2021/2022 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 16.07.2021 17.01.2022 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Polymorfismus heterodimerů TLR2/TLR1 a TLR2/TLR6 u inbredních linií myši domácí odvozených z přirozených populací 2010/2011 2012/2013 diplomová práce NIMUN doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 17.12.2010 31.01.2011 Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Evoluční dynamika molekuly CD45 2014/2015 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 11.04.2014 24.10.2016 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Příbuzenské vztahy a genový tok mezi plemeny kura domácího 2014/2015 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 14.10.2014 14.10.2014 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vliv polymorfismu Toll-like receptoru 4 na kondici a ornamentaci u sýkory koňadry 2010/2011 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 29.03.2007 16.04.2010 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Effects of gastrointestinal microbiota on health-related traits and incidence of selected diseases in parrots 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 14.12.2021 17.12.2021 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Evoluce struktur vybraných receptorů vrozené imunity u živočichů 2010/2011 bakalářská práce BBI, BMOBIBO, EKOEVOBI doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 27.02.2010 03.02.2011 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Effect of peripheral immune response on neuroinflammation and learning in cognitively advanced birds 2017/2018 disertační práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. Nithya Kuttiyarthu Veetil, M.Sc. 25.09.2018 09.10.2018 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Host-microbiota, pro-inflammatory immunity and physiological senescence in wild birds 2016/2017 disertační práce D-ZOO doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. Mgr. Martin Těšický 20.10.2016 20.10.2016 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Evoluce hostitelské specificity ptačí chřipky 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 07.06.2017 26.10.2017 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Evoluce diverzity genů inflamazomu u obratlovců 2021/2022 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.   16.07.2021 Ne Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Neuroimmunological changes induced by peripheral bacterial infection evolving towards increasing virulence in a natural avian model 2019/2020 disertační práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 07.10.2019 07.10.2019 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Effect of gastrointestinal inflammation on physiology of neurological regulation in birds 2020/2021 disertační práce D-FYZZ doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 07.10.2020 07.10.2020 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Časová dynamika a evoluce neurologické imunitní odpovědi hýla mexického (Haemorhous mexicanus) po infekci bakteriemi Mycoplasma gallisepticum 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 15.11.2019 15.11.2019 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Efekt těžkých kovů na fyziologický stav ptáků 2018/2019 2020/2021 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 31.10.2018 04.11.2019 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Geographical variability in heavy metal contamination and its effects on health and senescence in birds 2019/2020 disertační práce D-ZOO doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 07.10.2019 07.10.2019 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Metodické aspekty měření buněčné imunity v evolučně ekologických studiích 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce BBI doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 17.12.2007 17.01.2008 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Trans-species polymorphism in selected innate immunity genes in tits (Paridae family) 2014/2015 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 14.10.2014 14.10.2014 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Hematologická variabilita a její souvislost s gastroinstestinální mikrobiotou u papoušků (Psittaciformes) 2017/2018 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 25.10.2017 01.11.2017 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Srovnání mechanismů neuroimunologické regulace u různých skupin obratlovců 2022/2023 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 01.11.2022 03.11.2022 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Evoluční význam polymorfismu receptorů vrozené imunity 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce BMOBIBO doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 28.11.2008 16.08.2010 Katedra buněčné biologie (31-151) PřF
detail Immunological regulation of inflammation in parrots 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 25.10.2017 26.10.2017 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Využití hematologie v zoologických studiích 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 31.10.2010 31.10.2010 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Variabilita alel MHC I a kožní prozánětlivá reaktivita u plemen kura domácího 2013/2014 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 24.10.2013 15.11.2013 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Variabilita zdravotního stavu myší v rámci hybridní zóny Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus 2012/2013 2013/2014 diplomová práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 17.10.2012 17.10.2012 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Hormonální regulace zánětlivé imunitní odpovědi u ptáků 2021/2022 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.   16.07.2021 Ne Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vliv stárnutí na změny v hematologických a imunologických znacích u sýkory koňadry (Parus major) 2016/2017 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 30.09.2016 13.10.2016 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Mezidruhový polymorfismus imunitních genů u volně žijících zvířat 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 19.09.2010 15.11.2013 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Využití molekulárně genetických přístupů při hledání původu domestikovaných druhů zvířat 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 12.04.2012 15.11.2013 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Genetická variabilita modelových pattern recognition receptorů u kura domácího a její souvislost s fylogenetickými vztahy mezi vybranými plemeny 2013/2014 disertační práce 4XZOOL doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 18.11.2013 18.11.2013 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Ukládání cizorodých nedegradovatelných látek v tělech volně žijících ptáků 2021/2022 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 16.07.2021 17.01.2022 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vliv parazitů na hematologické parametry u obratlovců 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 11.11.2013 18.11.2013 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Variation in immune-related genes and their microbiota-associated evolution in parrots 2019/2020 disertační práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 07.10.2019 14.10.2019 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vztah variability vybraných Pattern-recognition receptorů a imunologické reaktivity po stimulaci specifickými ligandy u modelových populací ptáků a savců 2013/2014 disertační práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 10.12.2013 12.12.2013 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Evoluce molekulární interakce hostitele a parazita 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce BBI, EKOEVOBI doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 19.11.2009 05.10.2011 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Zánětem vyvolané změny v expresi kanabinoidních receptorů v ptačím mozku 2018/2019 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 08.11.2018 08.11.2018 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Změna exprese imunitních genů při vzniku zánětu u ptáků 2010/2011 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. skrytý 13.09.2011 23.11.2011 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Antimikrobiální peptidy u ptáků 2021/2022 bakalářská práce doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.   10.09.2015 Ne Katedra zoologie (31-170) PřF
Výsledky 1-42 z 42 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK