Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Interakce rostlin a půdy ve světle klimatických změn 2023/2024 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   12.10.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Význam biotické a abiotické složky ve zpětnovazebných interakcích (PSF) podporujících invazivnost rostlin 2016/2017 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   03.10.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Inbrední a outbrední deprese v populacích kriticky ohroženého druhu Minuartia smejkalii 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   30.09.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Využití nativních arbuskulárních mykorhizních hub pro obnovu rostlinného společenstva na opuštěných polích 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   11.08.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Relativní význam mravenců a ovcí pro druhovou diversitu lučních společenstev 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   15.03.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Druhové vlastnosti určující typ a intenzitu zpětné vazby mezi rostlinou a půdou 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   09.06.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Význam současného a historického managmentu pro dynamiku druhu Dactylorhiza majalis 2007/2008 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   28.01.2008 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Význam klimatu pro populační dynamiku druhu 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   03.06.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Důsledky heterostilie pro dynamiku populací prvosenek 2021/2022 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   13.10.2021 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Reprodukční bariéry mezi rostlinami různých ploidních úrovní 2015/2016 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   04.03.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vlastnosti rostlin ovlivňující interakce s herbivory 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   12.10.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Faktory určující rozšíření vzácných druhů v CHKO Brdy 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   29.03.2021 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Krajinná dynamika kriticky ohroženého druhu Minuartia smejkalii 2015/2016 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   30.09.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Reakce druhu na aridifikaci s využitím pravé růže z Jericha jako modelu 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   19.09.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Krajinná dynamika kriticky ohroženého druhu Minuartia smejkalii 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   30.09.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv herbivorů a patogenů na dynamiku rostlinných společenstev 2023/2024 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   07.10.2021 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Interakce rostlin a půdy (plant-soil feedback) jako mechanismus vysvětlující diversitu rostliných společenstev 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   18.09.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv klimatu na dynamiku populací silenky bezlodyžné v Tatrách 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   14.10.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv pastvy na vegetaci suchých trávníků v modelovém systému na Kutnohorsku 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   16.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Faktory určující rozšíření vzácných druhů v CHKO Brdy 2020/2021 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   29.03.2021 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Inbrední a outbrední deprese v populacích kriticky ohroženého druhu Minuartia smejkalii 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   30.09.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Genetická diversita populací Dactylorhiza majalis s různým typem historie v Českosaském Švýcarsku 2016/2017 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   20.01.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ekologické a evoluční důsledky polyploidizace 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   18.09.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv nočního umělého osvětlení na rostliny 2021/2022 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   10.06.2022 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Změny vegetace Křivoklátských pleší 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   09.06.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Faktory určující vybraných stepních druhů v Českém krasu (vhodné pro geobiologii) 2014/2015 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   22.04.2014 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv klimatu na dynamiku populací silenky bezlodyžné v Tatrách 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   14.10.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Biologie a genetická diversita druhu pobřežnice jednokvěté (Litorella uniflora) 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   25.10.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv klimatických extrému na dynamiku rostlinných populací 2022/2023 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   24.05.2022 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Populační a krajinná dynamika vybraných vzácných či invazních druhů 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   03.06.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Význam historického hospodaření pro rozšíření křovin v krajině 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   01.10.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Faktory určující vybraných stepních druhů v Českém krasu (vhodné pro geobiologii) 2013/2014 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   22.04.2014 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Dynamika cytotypově smíšených porostů - faktory určující koexistenci různých cytotypů 2014/2015 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   03.06.2015 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role genetických a epigenetických změn v reakci rostlin na změnu klimatu 2023/2024 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   03.06.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Biologie a genetická diversita druhu pobřežnice jednokvěté (Litorella uniflora) 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   25.10.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Reakce druhu na aridifikaci s využitím pravé růže z Jericha jako modelu 2023/2024 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   26.12.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Genetická diversita populací Dactylorhiza majalis s různým typem historie v Českosaském Švýcarsku 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   20.01.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Interakce rostlin a herbivorů-verze pro učitelské studium 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   01.10.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Důsledky heterostilie pro dynamiku populací prvosenek 2021/2022 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   13.10.2021 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Rozšíření cytotypů Aster amellus a jejich fylogenetické vztahy - aneb za astrou daleko na vychod 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   15.03.2017 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ekologie a současný stav populací popelivky sibiřské (Ligularia sibirica) 2023/2024 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   24.10.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Význam biotické a abiotické složky ve zpětnovazebných interakcích podporujících invazivnost rostlin 2020/2021 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   03.10.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Změny v populacích vzácných druhů rostlin na příkladu popelivky sibiřské 2023/2024 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   13.10.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Význam interakcí rostlin a půdy pro fungování rostlinných společenstev 2023/2024 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   12.10.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Rozšíření, ekologie a dynamika populací druhu kociánek dvoudomý 2023/2024 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   10.01.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv pastvy na vegetaci suchých trávníků v modelovém systému na Kutnohorsku 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   16.04.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Interakce rostlin a opylovačů ? verze pro učitelské studium 2013/2014 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   13.11.2013 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Změny vegetace Křivoklátských pleší 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   09.06.2018 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Reakce druhu na aridifikaci s využitím pravé růže z Jericha jako modelu 2023/2024 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   26.12.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Reprodukční bariéry mezi rostlinami různých ploidních úrovní 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.   04.03.2016 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
Výsledky 1-50 z 52 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK