Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Typologie zvukových krajin 2019/2020 2020/2021 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 23.10.2019 03.12.2019 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci Tiché Orlice 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce BOZP RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 30.04.2009 20.08.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Obsahová analýza školních vzdělávacích programů waldorfských základních škol se zaměřením na zeměpis 2018/2019 závěrečná práce CŽV RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 04.12.2018 04.12.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Možnosti využití prvků waldorfské a montessori pedagogiky ve výuce zeměpisu na běžných školách 2022/2023 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 18.09.2023 18.01.2024 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza učebnic z hlediska interpretace globálních témat 2014/2015 2015/2016 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 09.10.2014 15.12.2014 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Zatížení území povodí Ploučnice geograficky nepůvodními druhy rostlin 2010/2011 2010/2011 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 23.11.2010 24.01.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci Berounky 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 12.10.2015 13.01.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Faktory ovlivňující výběr geografie jako studijního oboru 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 09.10.2017 09.01.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Environmentální dopady těžby vltavínů 2022/2023 diplomová práce N-KRAS RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 31.01.2023 31.01.2023 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Klimatické extrémy ve výuce zeměpisu 2016/2017 2017/2018 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. Mgr. Barbora Nováková 14.07.2017 14.07.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Lesní pedagogika a její význam pro geografické vzdělávání 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 12.11.2018 20.12.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Kartografické znázornění biodiverzity s využitím pro účely geografického vzdělávání 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce UBBZ RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 20.12.2007 02.04.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Environmentální výchova jako součást geografického vzdělávání 2011/2012 2018/2019 disertační práce 4XOTAZG RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 09.11.2011 09.11.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Učitel zeměpisu jako zdroj motivace ke studiu geografie 2019/2020 2019/2020 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 06.05.2020 06.05.2020 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Návrh geografické exkurze v okolí Medníku 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce UBBZ RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 20.12.2007 20.12.2007 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Světelné znečištění v okolí hvězdárny Ondřejov 2014/2015 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 08.12.2014 08.12.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Zánik přirozených stanovišť - aplikace do geografického vzdělávání 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 16.12.2010 20.01.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza historických učebnic zeměpisu z hlediska přístupu k environmentální etice 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. Mgr. Adam Weiner 09.10.2017 16.12.2019 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Faktory ovlivňující výběr místa k bydlení 2018/2019 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 09.10.2017 20.12.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Místopisné pojmy na různých stupních škol 2009/2010 2012/2013 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 08.02.2010 27.01.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vyhodnocení kvality úloh zeměpisného testu 2016/2017 2016/2017 závěrečná práce CŽV RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 19.12.2016 13.01.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Příprava budoucích učitelů 1. stupně na výuku zeměpisných témat ve vlastivědě 2018/2019 2018/2019 závěrečná práce CŽV RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 28.03.2019 11.07.2019 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Návrh výukového programu k tématu biodiverzita a jeho ověření 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce UBBZ RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 20.12.2007 20.12.2007 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Didaktický potenciál her při výuce geografie v rámci základního a středoškolského vzdělávání 2020/2021 2022/2023 závěrečná práce CŽV RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 30.11.2020 13.01.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Možnosti integrace výuky zeměpisu a výtvarné výchovy 2008/2009 2010/2011 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 19.08.2009 22.04.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Zhodnocení potenciálu krajiny středního Polabí pro terénní výuku geografie 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 11.01.2024 11.01.2024 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Možnosti osvětové činnosti v problematice biologických invazí u studentů SŠ 2008/2009 2010/2011 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 23.01.2009 27.07.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci Kamenice 2012/2013 2020/2021 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 12.11.2012 21.02.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza učebnic z hlediska interpretace globálních témat 2016/2017 2016/2017 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 05.12.2016 14.12.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Využití zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy ve výuce zeměpisu na střední škole 2010/2011 2011/2012 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 03.12.2010 20.01.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Mezinárodní projekt Climate Detectives a zhodnocení jeho potenciálu v českém školním prostředí 2019/2020 2022/2023 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. Mgr. Ivana Jakouběová 25.11.2019 12.12.2019 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Zhodnocení potenciálu krajiny Krkonoš pro terénní výuku geografie 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 12.01.2024 12.01.2024 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vztah k místu u žáků ZŠ - případová studie z Čáslavi 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 07.11.2008 21.05.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Světelné znečištění v okolí Vlašimi 2021/2022 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 13.12.2021 13.12.2021 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Energetické využití biomasy - kontroverzní environmentální téma 2012/2013 2014/2015 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 15.01.2013 19.01.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Sníh jako téma v geografickém vzdělávání 2020/2021 2023/2024 závěrečná práce CŽV RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 15.10.2020 13.01.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Prostorové externality v dopravě na příkladu Prahy 2011/2012 2012/2013 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 20.01.2012 27.01.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Srovnání geografického a environmentálního vzdělávání v ČR a ve Skandinávii 2010/2011 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 16.12.2010 20.01.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Polární oblasti jako téma v geografickém a environmentálním vzdělávání 2023/2024 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.   29.11.2023 Ne Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Prostorová každodennost obyvatel vybraného regionu ve vybraném historickém období 2023/2024 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 27.09.2023 - Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Změny v rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci Berounky 2016/2017 2018/2019 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. Mgr. Nela Randová 10.11.2016 13.01.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Environmentální gramotnost u studentů gymnázií 2009/2010 2010/2011 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 26.11.2009 27.07.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Soubor textů k problematice globálních klimatických změn pro účely geografického vzdělávání 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 07.11.2008 07.11.2008 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Sledování výskytu invazních neofytů v břehové vegetaci vodních toků v povodí Teplé 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce BGEKA RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 05.04.2007 03.04.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Učitel zeměpisu jako zdroj motivace ke studiu geografie 2018/2019 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 17.10.2018 20.12.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Hodnocení zeměpisných učebnic z hlediska ekologické etiky 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 19.08.2009 12.11.2009 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Klimatické změny ve výuce zeměpisu 2009/2010 2010/2011 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 20.05.2010 27.07.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Sledování výskytu neofytů v povodí Smutné 2010/2011 2012/2013 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 06.01.2011 24.01.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Permakulturní zemědělství v geografických souvislostech 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 18.11.2019 16.12.2019 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Problematická témata z hlediska návaznosti zeměpisného učiva 2014/2015 diplomová práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. skrytý 19.02.2015 03.03.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
Výsledky 1-50 z 119 1 2 3 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK