Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Metody pro charakterizaci samovolného proudění vody ve vrtech 2020/2021 bakalářská práce BGEOL, BGEOTECH, B-HPZ, BPOPOVO, BVOZ, HPZ doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.   25.06.2020 Ne Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Vertikální propustnost vybraných sedimentů 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 16.01.2019 16.01.2019 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Fyzikální procesy způsobující řícení a odnos málo soudržných sedimentů, iniciované prouděním podzemní vody 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 27.01.2010 06.09.2010 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Zdroje dusičnanů v náplavech dolní Jizery: Nenasycená zóna a další možné zdroje 2010/2011 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 16.01.2009 25.01.2011 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Metody stanovení evapotranspirace v mokřadech a spotřeba podzemní vody evapotranspirací mokřadů v povodí Liběchovky a Pšovky 2021/2022 2021/2022 bakalářská práce B-HYDGEO doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. Bc. Karel Pátek 04.10.2021 11.10.2021 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Využití přirozených stopovačů pro studium hydrogeologie pánevních struktur ČR 2004/2005 disertační práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 13.04.2010 - Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Vliv stlačení na rychlost solného zvětrání pískovce 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 20.12.2011 12.03.2012 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Moisture regime in near sub-surface of porous rocks: measurement and visualization 2015/2016 2022/2023 disertační práce D-APLG doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 19.10.2015 19.10.2015 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Určení zdrojů podzemní vody: srovnání údajů z kolísání hladiny ve vrtech, průtoku pramenů a separovaného základního odtoku z vybrané oblasti 2021/2022 bakalářská práce BGEOL, B-GEOTEC, BGEOTECH, B-HPZ, B-HYDGEO, BPOPOVO, BVOZ doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.   07.05.2021 Ne Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Rozdíly mezi naměřeným průtokem a průtokem odvozeným ze záznamu hladiny na vodních tocích 2021/2022 bakalářská práce BGEOL, B-GEOTEC, BGEOTECH, B-HPZ, B-HYDGEO, BPOPOVO, B-VOZ, BVOZ, HPZ doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.   07.05.2021 Ne Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Vlhkost a její transport v připovrchové zóně kvádrového pískovce 2013/2014 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 17.12.2013 17.12.2013 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Problematika stopovacích zkoušek s fluorescentními stopovači se zaměřením na situace, kdy se počítá se zachycením stopovače ve vodárenských objektech 2021/2022 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 11.10.2021 11.10.2021 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Vybraná problematika v hydrogeologii krasu České republiky 2016/2017 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 29.11.2016 29.11.2016 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Charakterizace hydrogeologického masivu na základě archivních vrtných prací a konceptuální model 2011/2012 2013/2014 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 20.12.2011 12.03.2012 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Režim a chemizmus podzemních vod v širším okolí trasy metra A 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 20.12.2011 12.03.2012 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Vznik krasových kanálů a jeskyní v jizerském souvrství na Turnovsku 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 07.10.2011 12.03.2012 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Výzkum nenasycené zóny v severní části Moravského krasu 2010/2011 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 30.11.2010 25.01.2011 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Hydrologie Amatérské jeskyně a ponorných toků se zaměřením na stopovací zkoušky 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 18.06.2009 30.08.2010 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Doplňování podzemní vody v prostředí hardrock se zaměřením na osídlené oblasti 2021/2022 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 11.10.2021 11.10.2021 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Mrazové zvětrávání pískovců: mechanismy a laboratorní experimenty 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 14.06.2016 27.07.2016 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Vývoj hladin a přítoků do lomu Střeleč: interpretace vývoje kanálů v okolí lomu 2010/2011 2013/2014 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 30.11.2010 25.01.2011 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Rozpad sedimentů díky kapilárně stlačenému vzduchu: přehlížený erozní mechanismus 2012/2013 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 18.12.2012 28.01.2013 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Měření průtoku pomocí stopovačů: NaCl a měření konduktivity 2005/2006 2006/2007 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 12.12.2006 12.12.2006 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Vztah mezi propadem průtoku vodních toků v horkých létech a dostupnými parametry povodí 2021/2022 diplomová práce N-HYDGE doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 08.10.2021 11.10.2021 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Srážení solí v přípovrchové zóně pískovce a dalších porézních hornin a simulace transportu a výparu vody 2014/2015 2016/2017 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 01.11.2014 04.12.2014 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Krasové jevy v okolí Turnova 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 27.02.2008 27.02.2008 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Hydrogeologie Moravského krasu se zaměřením na chemické složení vod 2005/2006 2006/2007 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 12.12.2006 12.12.2006 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Srovnání vybraných fluorescenčních barviv za využití fluorimetru. 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BGEOL doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 17.08.2006 17.08.2006 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430) PřF
detail Vybraná problematika hydrogeologie Moravského krasu 2016/2017 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 12.05.2017 12.05.2017 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Hydrogeologie a vliv jímání na hladinu podzemní vody v lužních lesích Litovelského Pomoraví v okolí jímacího území Pňovice 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 03.05.2022 03.05.2022 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Měření vlhkosti pískovce: Laboratorní a terénní techniky 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 18.12.2013 18.12.2013 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Využití průběhu hladiny ve vrtech pro určení míry dotace podzemní vody: určení suchých období v různých oblastech ČR 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce BGEOL doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 25.06.2020 16.11.2020 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Hydrologie a hydrogeologie Bubovického potoka 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 15.10.2020 16.11.2020 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Dotace podzemní vody ve vybraných oblastech kvartérních fluviálních štěrkopísků: srovnání různých přístupů 2021/2022 diplomová práce NAPLIKG doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 06.10.2021 11.10.2021 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Chemické složení vody z nenasycené zóny vybraných pískovcových výchozů 2014/2015 2016/2017 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 04.12.2014 04.12.2014 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Izotopové metody a stopovače pro charaterizování proudění vody v nenasycené zóně pískovce 2020/2021 diplomová práce NAPLIKG, NHYDGEO doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.   25.06.2020 Ne Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Transport rozpuštěných látek v nesaturované zóně krasu: Studium stabilních izotopů a chemizmu 2006/2007 2007/2008 diplomová práce NGEOL doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 24.11.2006 24.11.2006 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Stopovací zkoušky v krasu s přihlédnutím k novějším výzkumům 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. Mgr. Jakub Mareš 28.11.2016 28.11.2016 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Hydrogeologie Javoříčsko-Mladečského krasu se zaměřením na chemické složení vod 2004/2005 2006/2007 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 12.12.2006 12.12.2006 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Vztahy mezi říční vodou a kvartérním náplavem a měření intenzity influkce 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 04.10.2018 30.11.2018 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Propustnost přírodních povrchů hruboskalského pískovce ve skalních městech pro vodní páru a intenzita výparu 2012/2013 2013/2014 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 18.12.2012 28.01.2013 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Kanály vzniklé prouděním podzemní vody v lomu Střeleč: erozní procesy a faktory ovlivňující vznik kanálů 2010/2011 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 30.11.2010 25.01.2011 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Hydraulická vodivost vzorků pískovce 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 18.12.2013 18.12.2013 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Charakter proudění a porozity v pískovcích s vápnitým tmelem ve východní části české křídové pánve 2013/2014 disertační práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 29.09.2014 10.10.2014 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Doplňování podzemní vody ve vesnických/zahrádkářských oblastech v prostředí hardrock 2020/2021 bakalářská práce B-GEOL, BGEOL, B-GEOTEC, BGEOTECH, B-HPZ, B-HYDGEO, BPOPOVO, B-VOZ, BVOZ, HPZ doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.   16.07.2021 Ne Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Silně propustné proudové zóny v povodí Košáteckého potoka až Obrtky: potenciál ke krasovění, modelování proudění podzemní vody a stopovací zkouška 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. Bc. Karel Pátek 14.07.2022 25.10.2022 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Vliv napěťového pole na zvětrávání a erozi pískovcových útvarů 2013/2014 2021/2022 disertační práce D-APLG doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 29.09.2014 06.10.2014 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Metody pro měření intenzity vcezování říční vody v důsledku jímání podzemní vody v okolí řeky 2018/2019 2019/2020 bakalářská práce HPZ doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 08.09.2019 05.11.2019 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Sapping - jeho terénní projevy a studie zaměřené na detailní poznání procesu 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. skrytý 27.01.2010 06.09.2010 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
detail Vliv evapotranspirace z říční nivy na vysychání říčky Brziny a snižování hladiny podzemní vody 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce BPOPOVO doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. Bc. Vlastimil Knődl 25.06.2020 13.11.2020 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450) PřF
Výsledky 1-50 z 93 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK