Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Exprese a purifikace N-koncové části filamentózního hemaglutininu z Bordetella Pertussis v E. Coli 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 29.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium detoxikačních a aktivačních reakcí participujících na metabolismu aristolochových kyselin in vivo 2019/2020 disertační práce 4XBIOCH prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 07.10.2019 08.10.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Oxidace ellipticinu cytochromy P450 a její ovlivnění cytochromem b5 2006/2007 rigorózní práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 07.12.2006 07.12.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium biodegradace fenolických látek 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 14.06.2005 14.06.2005 () PřF
detail Studium metabolismu vzdušných polutantů a mutagenů 3-nitrobenzanthronu a 2-nitrobenzanthronu 2006/2007 2006/2007 diplomová práce BIOCH prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 04.04.2007 04.04.2007 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Protinádorová léčiva a jejich mechanismus působení 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 17.10.2007 04.06.2008 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Aristolochové kyseliny jako příčina Balkánské endemické nefropatie 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 19.10.2010 14.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium metabolismu 3-aminobenzanthronu a indukce biotransformačních enzymů 2006/2007 2009/2010 disertační práce 4XBIOCH prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 01.10.2006 01.10.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium mechanismu účinku enzymů metabolisujících přírodní karcinogeny aristolochové kyseliny 2018/2019 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.   15.11.2018 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Molekulární mechanismus karcinogenity aristolochové kyseliny 2009/2010 2012/2013 disertační práce 4XBIOCH prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 13.04.2010 25.08.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Metabolismus inhibitoru tyrosinkinas lenvatinibu jako protinádorového léčiva s cílenými účinky 2016/2017 2017/2018 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 07.11.2016 08.11.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium vlastností protinádorových léčiv ellipticinu, etoposidu a doxorubicinu ve formě nanočástic 2014/2015 2015/2016 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 15.10.2014 15.10.2014 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium funkce homologu (pro)reninoveho receptoru v organismu Caenorhabditis elegans 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 23.11.2010 14.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium exprese jaderného receptoru nhr-97 v Caenorhabditis elegans 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 23.11.2010 14.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv potencionálního karcinogenu 3-nitrobenzanthronu na expresi enzymů biotransformující xenobiotika 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce KATA prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 01.06.2005 01.06.2005 () PřF
detail Mechanismus působení protinádorového léčiva ellipticinu v cílových tkáních jeho účinku 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 18.10.2007 14.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Chemoenzymová synthesa antivirálních profarmak 2013/2014 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. Mgr. Michal Tupec 01.10.2013 10.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Enkapsulace doxorubicinu a ellipticinu do apoferritinových nanočástic 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 07.11.2016 15.11.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium biotransformace xenobiotik enzymovými systémy 2012/2013 disertační práce 4XBIOCH prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 05.11.2012 17.09.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Metabolismus inhibitorů tyrosinkinas, protinádorových léčiv nové generace 2017/2018 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.   07.11.2015 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium enzymů metabolizujících protinádorová léčiva a jejich exprese jako nástroj cílené terapie 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 17.10.2007 04.06.2008 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Antioxidační aktivita nových derivatů silybinu 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 17.10.2007 29.01.2008 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Hvězdicovité polymerní nosiče léčiv pro cílenou dopravu a pH-řízené uvolňování léčiva 2010/2011 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 26.10.2010 14.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium metabolismu kancerogenního 2-nitroanisolu 2006/2007 2006/2007 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 19.01.2007 19.01.2007 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv inhibitoru histondeacetylas valproátu na aktivity a expresi cytochromů P450 a peroxidas oxidujících ellipticin 2008/2009 2009/2010 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 20.10.2008 29.04.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Inhibitory tyrosinkinas jako protinádorová léčiva nové generace 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 30.10.2012 10.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium metabolismu inhibitorů tyrosinkinas, protinádorových léčiv nové generace 2014/2015 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. Mgr. Vlastimil Hromek 27.10.2014 07.11.2014 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Indukce a detekce senescence in vitro 2015/2016 2016/2017 bakalářská práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 29.10.2015 13.01.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Role lidské mitochondriální proteázy YME1L v biogenezi systému oxidační fosforylace 2010/2011 2010/2011 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 21.10.2009 14.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Nové analogy lidského insulinu s kovalentně stabilizovanými cyklickými strukturami v C-konci B-řetězce 2010/2011 2010/2011 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 10.11.2009 14.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Biodegradace 17alfa-ethinylestradiolu enzymy ligninolytických hub 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 20.10.2010 14.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv cytochromu b5 na oxidaci protinádorového léčiva ellipticinu cytochromem P450 3A4 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 14.10.2008 09.06.2009 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Rostlinné alkaloidy a jejich vliv na enzymy metabolisující xenobiotika 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 25.10.2010 14.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Oxidace ellipticinu cytochromy P450 a její ovlivnění cytochromem b5 2004/2005 2004/2005 diplomová práce BIOCH prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 20.08.2005 20.08.2005 () PřF
detail Enzymy metabolizjící léčiva 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 21.10.2010 14.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Modulace metabolické aktivace ellipticinu složkami monooxygenasového systému 2006/2007 2009/2010 disertační práce 4XBIOCH prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 01.10.2006 01.10.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Přenos nabitých a nenabitých částic přes modelové biologické membrány 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 25.10.2010 14.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail The role of Hippo Signalling pathway in tumor cell metabolism 2011/2012 2012/2013 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 27.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Funkce biotransformačních enzymů ve vývoji nefropathií vyvolaných aristolochovou kyselinou 2012/2013 2015/2016 disertační práce 4XBIOCH prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 05.11.2012 17.09.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Dopad izolovaného deficitu F1FO-ATP syntázy na ostatní komplexy oxidační fosforylace v kožních fibroblastech v závislosti na podmínkách kultivace 2012/2013 2013/2014 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 30.10.2012 11.12.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Cytoplazmatické enzymové systémy kvasinky Candida tropicalis zodpovědné za hydroxylaci fenolu 2004/2005 2004/2005 diplomová práce BIOCH prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 31.08.2005 31.08.2005 () PřF
detail Studium potenciace farmakologickeho ucinku ellipticinu 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 11.09.2009 03.06.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Nanočásticové formy protinádorových léčiv a mechanismy ovlivňující jejich protinádorovou účinnost 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 15.11.2018 11.12.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Cílený účinek protinádorových léčiv jako prostředek zvýšení jejich selektivity 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 12.10.2005 12.10.2005 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Metabolismus inhibitorů tyrosinkinas, protinádorových léčiv nové generace 2019/2020 bakalářská práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 15.11.2019 21.11.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Využití chemoenzymových metod pro preparativní separaci diastereoisomerů silybinu 2008/2009 2009/2010 diplomová práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 21.10.2008 29.04.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium účinku kancerogenu močového měchýře o-anisidinu na expresi biotransformačních enzymů 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce KATA prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 24.05.2005 24.05.2005 () PřF
detail Studium neurotoxicity a neuroprotektivity látek peptidového charakteru na buněčných kulturách myších kortikálních buněk 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 08.09.2005 08.09.2005 () PřF
detail Metabolism of and DNA Adduct Formation by Carcinogenic o-Anisidine and its Metabolite N-(2-Methoxyphenyl) hydroxylamine 2006/2007 2009/2010 disertační práce 4XBIOCH prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 01.10.2006 01.10.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Stanovení polymorfismů genů nukleotidové excisní DNA reparace a jejich vztah k parametrům genotoxicity u osob exponovaných těžkým kovům 2004/2005 2004/2005 diplomová práce BIOCH prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. skrytý 24.09.2005 24.09.2005 () PřF
Výsledky 1-50 z 155 1 2 3 4 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK