Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Změny v časování klíčení způsobené interakcemi se sousedními semeny vzhledem k vlastnostem druhů. 2015/2016 2016/2017 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 03.11.2015 15.12.2015 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Stavba kořenových systémů v závislosti na prostředí 2023/2024 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 01.11.2023 10.01.2024 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Plasticita kořenových systémů jednoletých rostlin ve vztahu k podmínkám prostředí 2014/2015 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 10.11.2014 11.11.2014 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Fenotypové změny rostlinných kořenů závislé na nepřímém působení interagujících jedinců 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 25.11.2008 29.11.2008 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Prostorové uspořádání kořenového systému vzhledem k heterogenitám půdy 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 09.10.2017 31.10.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ekologie pajasanu žláznatého (Ailanthus altissima) v Česku 2023/2024 2023/2024 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 27.06.2023 10.01.2024 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Stavba kořenových systémů v závislosti na prostředí 2023/2024 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D.   01.11.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Prirodzená obnova smrečín vo Vysokých Tatrách po veľkoplošnej disturbancii 2010/2011 2011/2012 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 30.11.2010 19.01.2011 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vývoj kořenového systému v raných fázích rostlinné ontogeneze 2010/2011 2012/2013 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 30.11.2010 19.01.2011 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Kompetice semen a semenáčů a její vliv na časování klíčení 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 10.11.2014 11.11.2014 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Root foraging in heterogeneous soils: mycorrhizae and temporal dynamics 2017/2018 disertační práce D-BOTA Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 09.10.2017 14.10.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Přirozená obnova lesa za intenzivní pastvy 2013/2014 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 01.11.2013 19.11.2013 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Celotělové (systémové) a lokalizované odpovědi rostliny na přítomnost kompetitorů 2022/2023 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D.   04.11.2022 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Srovnání kořenových systémů primárních kořenů a adventivních kořenů 2023/2024 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D.   01.11.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Srovnání kořenových systémů primárních kořenů a adventivních kořenů 2023/2024 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D.   01.11.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Klonální integrace Agrostis stolonifera v živinově heterogenním prostředí 2012/2013 2013/2014 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 22.11.2012 22.11.2012 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Plant strategies in belowground competition – insight through game theory 2013/2014 2014/2015 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. Mgr. Jan Smyčka, Ph.D. 14.11.2013 19.11.2013 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Dynamika růstu klonálních rostlin 2023/2024 2023/2024 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 27.10.2023 10.01.2024 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Dynamika růstu a rozpadu těl klonálních rostlin 2023/2024 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D.   01.11.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Rostlinná kompetice v raných fázích ontogeneze 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 11.01.2010 30.01.2010 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vztah fyziologické integrace klonálních rostlin a heterogenity prostředí 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 27.10.2011 30.11.2011 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vztah délky trvání klonálního spojení rostlin a parametrů prostředí 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 21.11.2012 21.11.2012 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Populační ekologie pajasanu žlaznatého v Česku. 2022/2023 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D.   27.06.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ekologické determinanty klonálního růstu rostlin 2014/2015 2015/2016 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 10.11.2014 11.11.2014 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role a mechanismy vzájemné identifikace aktérů v kompetici rostlin 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 15.11.2020 01.12.2020 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Úloha integrity rostlinného těla při rozrůzňování kompetičního tlaku 2010/2011 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 30.11.2010 19.01.2011 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Populační ekologie pajasanu žlaznatého v Česku. 2023/2024 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D.   27.06.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Kompetícia semenáčov smreka s bylinnými druhmi 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce BOZP Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 30.11.2009 30.01.2010 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv pastvy na semenáče dřevin. 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 19.11.2012 21.11.2012 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ekologická role sekundárních metabolitů druhů z čeledi Asteraceae 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 10.11.2014 11.11.2014 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Plant perception of soil heterogeneity in the field 2018/2019 2020/2021 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 28.11.2018 01.12.2018 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Celotělové (systémové) a lokalizované odpovědi rostliny na přítomnost kompetitorů 2022/2023 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D.   04.11.2022 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Interakce rostlin v živinově proměnném prostředí 2020/2021 2021/2022 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 12.11.2020 01.12.2020 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Dynamika obsahu sekundárních metabolitů v rostlinách během vegetační sezóny (Artemisia sp.) 2015/2016 2017/2018 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 03.11.2015 15.12.2015 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Role alelopatie v utváření rostlinných společenstev 2020/2021 2022/2023 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 15.11.2020 15.11.2020 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Celotělové (systémové) a lokalizované odpovědi rostliny na přítomnost kompetitorů 2022/2023 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D. skrytý 04.11.2022 19.01.2023 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ekologie pajasanu žlaznatého (Ailanthus altissima) v Česku. 2022/2023 bakalářská práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D.   27.06.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Dynamika růstu a rozpadu těl klonálních rostlin 2023/2024 diplomová práce Mgr. Martin Weiser, Ph.D.   01.11.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
Výsledky 1-38 z 38 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK