Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Energetická bilance sněhové pokrývky: Případová studie povodí ostrovské Bystřice 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce BGEKA RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 24.05.2012 24.05.2012 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv vegetace na akumulaci a tání sněhové pokrývky 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce BGEKA RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 01.10.2009 19.11.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Modelování vlivu sněhových zásob na letní minimální průtoky v horských povodích 2015/2016 2016/2017 diplomová práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. Mgr. Ondřej Nedělčev 05.10.2015 09.12.2015 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Variabilita krátkovlnné a dlouhovlnné radiace na plochách s různou strukturou lesa na Šumavě během tání sněhu 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BGEKA RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 21.08.2018 15.11.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny odtoku z tání sněhu vlivem lesních disturbancí 2019/2020 diplomová práce NHYDGEO RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 21.08.2018 26.11.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Prostorové rozložení sněhové pokrývky a jeho vliv na odtokový proces 2010/2011 disertační práce 4XFYZGP RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 18.10.2010 18.10.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Identifikace sněhového sucha a jeho význam pro odtok vody z povodí 2019/2020 bakalářská práce BFGG RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 10.08.2019 25.11.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Budoucí změny v sezónní sněhové pokrývce a její dopady na jarní a letní odtok z horských povodí 2018/2019 disertační práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. Mgr. Ondřej Hotový 03.10.2018 08.10.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Kapalné srážky na sněhovou pokrývku jako rizikový faktor vzniku povodně 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 17.08.2017 19.12.2017 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Početnosť a trendy udalostí dažďa na snehovú pokrývku na vybraných meteorologických staniciach v Českej republike 2015/2016 2016/2017 diplomová práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 22.09.2015 23.12.2015 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Energetická bilance sněhu v lesním prostředí 2015/2016 disertační práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 13.10.2015 13.10.2015 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Výpočet rychlosti tání sněhu v závislosti na meteorologických podmínkách 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BGEKA RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 21.08.2018 08.11.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Variabilita výšky nového sněhu v lokálním měřítku 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 07.10.2016 14.12.2016 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Variabilita výšky sněhu v lokálním měřítku: Hodnocení vlivu topografie a vegetace 2013/2014 2014/2015 diplomová práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 22.11.2013 02.01.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Modelování odtoku pomocí metod SCS CN a Green Ampt v povodí ostrovské Bystřice v Krušných horách 2010/2011 2013/2014 diplomová práce NFGGD RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 01.10.2009 15.11.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Prostorová distribuce sněhu v lokalitě s rozdílnou strukturou lesa na Šumavě 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BGEKA RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 01.11.2018 22.11.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Modelování akumulace a tání sněhu v povodí Bystřice v Krušných horách 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NFGGD RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 19.11.2007 06.08.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Charakteristika srážko-odtokového režimu pramenné oblasti ostrovské Bystřice 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce BGEKA RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 22.10.2010 15.11.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Využití automatického měření výšky sněhu a SWE ke zpřesnění úhrnu zimních srážek 2018/2019 diplomová práce NFGGD RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 21.08.2018 22.11.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Aplikace modelu SRM pro modelování akumulace a tání sněhu v experimentálních povodích Bystřice a Zlatého potoka v Krušných horách 2011/2012 2012/2013 diplomová práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 20.11.2011 21.11.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Modelování vlivu změn struktury krajinného pokryvu na odtok z povodí 2010/2011 diplomová práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 17.06.2011 24.08.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza hustoty sněhu v horských povodích v Krušných horách a na Šumavě 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 22.11.2013 02.01.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Energeticky založený model akumulace a tání sněhu v jehličnatém lese a na otevřené ploše 2013/2014 2014/2015 diplomová práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. Mgr. Ondřej Matějka 22.11.2013 02.01.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv umělého zasněžování na bilanci odtoku v horských povodích 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce BGEKA RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 21.11.2011 28.11.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Modelování odtoku vody ze sněhové pokrývky 2009/2010 disertační práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 01.10.2009 26.02.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Dopady změn klimatu na sněhové zásoby a odtok v jarním období v pramenné oblasti Vydry 2016/2017 2017/2018 diplomová práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 01.11.2016 14.12.2016 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Využití automatického měření výšky sněhu a SWE ke zpřesnění úhrnu zimních srážek 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 17.08.2017 19.12.2017 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Modelování odtokových procesů v experimentálním povodí Bystřice v Krušných horách 2010/2011 2011/2012 diplomová práce NFGGD RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 06.10.2010 15.11.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Modelování odtoku vody ze sněhové pokrývky v lese a na otevřených plochách 2009/2010 2010/2011 diplomová práce NFGGD RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 01.10.2009 24.11.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv fyzicko-geografických faktorů na odtokový proces a metody jeho hodnocení 2012/2013 disertační práce 4XFYZGP RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 15.10.2012 19.10.2012 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Variabilita akumulace a tání sněhu v lokálním měřítku s využitím dat vysokého prostorového rozlišení 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 27.10.2015 30.11.2015 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza změn krajinného pokryvu nástroji GIS a DPZ v povodí horní Chomutovky 2009/2010 2010/2011 bakalářská práce BGEKA RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 19.11.2007 31.01.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Energetická bilance sněhu v lesním prostředí: časová a prostorová variabilita krátkovlnné a dlouhovlnné radiace 2016/2017 2017/2018 diplomová práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 01.11.2016 14.12.2016 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Aplikace degree-day modelu akumulace a tání sněhu v povodí Ptačího potoka 2010/2011 2011/2012 diplomová práce NFGGD RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 06.10.2010 15.11.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Monitoring sněhové pokrývky v povodí Zlatého potoka 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce BGEKA RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 19.11.2007 06.08.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Dlouhodobé změny výšky sněhu a vodní hodnoty sněhu na vybraných horských stanicích v Česku 2019/2020 diplomová práce NFGGD, NHYDGEO RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.   21.08.2018 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Využití stabilních izotopů 18O a 2H ve výzkumu tání sněhu a odtoku ze sněhu 2017/2018 diplomová práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 17.08.2017 20.12.2017 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Modelování intercepce sněhu v lesním prostředí pomocí měření útlumu krátkovlnné radiace 2019/2020 diplomová práce NFGGD RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 10.08.2019 25.11.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Metody modelování odtoku ze sněhové pokrývky: Případová studie pramenné oblasti ostrovské Bystřice 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce BGEKA RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 01.10.2009 24.11.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv zimních sněhových podmínek na minimální průtoky v teplém období roku v horských povodích ČR 2014/2015 2015/2016 diplomová práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 22.09.2014 23.11.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny odtokového režimu v pramenných oblastech toků v Krušných horách 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce BGEKA RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 19.11.2007 31.01.2008 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Dlouhodobé změny výšky sněhu a vodní hodnoty sněhu na vybraných horských stanicích v Česku 2019/2020 bakalářská práce BPOPOVO RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 21.08.2019 29.11.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny krajinného pokryvu v Krušných horách a jejich možný vliv na srážko-odtokový proces 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce BGEKA RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 21.11.2011 30.12.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv prostorové schematizace povodí na přesnost modelu akumulace a tání sněhu 2011/2012 2012/2013 diplomová práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 20.11.2011 21.11.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv vybraných fyzickogeografických faktorů na průběh akumulace a tání sněhové pokrývky 2010/2011 2011/2012 diplomová práce NFGGD RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 06.10.2010 15.11.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv intercepce lesního porostu na akumulaci sněhu ve vybraných horských lokalitách v ČR 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 22.09.2014 19.11.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza řídících faktorů odtokových událostí způsobených deštěm na sněhovou pokrývku 2019/2020 diplomová práce NHYDGEO RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 01.10.2019 25.11.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Výpočet faktorů tání sněhu v jehličnatém lese s různou strukturou a na otevřené ploše v malém horském povodí 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. Mgr. Ondřej Hotový 22.09.2014 30.11.2015 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny podílu pevných a kapalných srážek v chladném půlroce a jejich vliv na jarní odtok z vybraných horských povodí 2015/2016 2017/2018 diplomová práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 05.10.2015 09.12.2015 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv prostorového rozložení sněhu na průběh povodní 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NFGGD RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. skrytý 20.10.2008 06.08.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
Výsledky 1-50 z 54 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK