Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv inkubační teploty na fenotyp mláděte kachny divoké 2008/2009 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 28.11.2008 01.09.2010 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Funkční diversita společenstev 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 05.10.2010 29.12.2010 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Ekologické souvislosti mezi morfologii a výběrem prostředí u pěvců 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 25.10.2013 12.02.2014 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Estetická hodnota biodiverzity 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 11.04.2016 03.12.2018 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Synchronizace líhnutí vajec u ptáků 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 18.10.2010 29.12.2010 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Faktory ovlivňující inkubační úsilí poláka velkého 2010/2011 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 19.01.2008 01.01.2011 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Role životních strategií v utváření geografického rozšíření obratlovců 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce EKOEVOBI doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 19.01.2008 11.09.2009 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Morfologické adaptace na nektarivorii u ptáků 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 13.10.2011 21.12.2011 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Produktivita prostředí a barevnost jihoafrických ptáků 2010/2011 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 23.04.2008 23.11.2010 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Velikost a stabilita teritorií tropických ptáků 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 18.10.2016 26.10.2016 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Početnost ptáků a dimenzionalita prostředí 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 31.08.2018 03.12.2018 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Variabilita v barvě ptačích vajec 2006/2007 2007/2008 bakalářská práce BBI doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 22.07.2006 16.10.2007 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Význam prostředí v evoluci barevnosti obratlovců 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce BBI doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 23.04.2008 18.03.2009 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Změny tělesné hmotnosti u ptáků v průběhu hnízdění 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 28.10.2009 18.08.2010 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Hnizdní parazitismus poláka velkého - proteomická analýza 2010/2011 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 19.01.2008 23.11.2010 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Migrační rozhraní u evropských ptáků 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 18.10.2016 06.11.2017 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Ekologické vlastnosti jako koreláty prostorové variability početností českých ptáků 2015/2016 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 15.10.2015 19.10.2015 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Struktura ekologického prostoru ptačích společenstev v Africe 2013/2014 disertační práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 19.11.2013 20.11.2013 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Vliv inkubačních podmínek na reprodukční úspěch kachen 2010/2011 disertační práce 4XEKOLP doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 27.10.2010 23.11.2010 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Vztah estetické a biologické hodnoty horských lesů na Šumavě 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.   29.10.2018 Ne Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Trade-off mezi velikostí a počtem vajec ve snůšce na úrovni čeledí ptáků 2008/2009 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 28.11.2008 01.09.2010 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Morfologická variabilita kamerunských strdimilů 2015/2016 2016/2017 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. Mgr. Denisa Bovšková 25.10.2013 19.10.2015 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Conspecific brood parasitism: a case study on the common pochard and the barn swallow 2011/2012 2016/2017 disertační práce 4XEKOLP doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 13.10.2011 13.10.2011 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Geografická distribuce početnosti šplhavců (Piciformes) v národním parku Šumava 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. Bc. Michal Souček 22.11.2018 22.11.2018 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Ekologické vlastnosti obratlovců podél elevačních gradientů 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 12.11.2012 01.02.2013 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Drivers of avian diversity on an altitudinal gradient of Mount Cameroon 2011/2012 2014/2015 disertační práce 4XEKOLP doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 13.10.2011 13.10.2011 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Migrační chování českých pěnic černohlavých (Sylvia atricapilla) 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 29.10.2018 29.10.2018 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Vliv sukcese lesa na strukturu ptačích společenstev 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.   02.10.2018 Ne Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Početnost ptáků v různých stádiích vývoje lesa na Šumavě 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.   29.10.2018 Ne Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Trade-off mezi počtem a velikostí vajec u vejcorodých obratlovců 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce BBI doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 19.01.2008 21.01.2008 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Geografická variabilita ve funkčních znacích ptáků Evropy 2010/2011 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 27.04.2007 23.11.2010 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Vztah mezi lokální početností a regionálním rozšířením: význam ekologické specializace 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 29.09.2014 10.11.2014 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Ekologické specializace ptáků na základě prostorových patrností v koexistenci 2016/2017 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 27.10.2016 27.10.2016 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Metody zjišťování populačních hustot ptáků 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.   31.08.2018 Ne Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Kompromisy v chování u ptáků 2006/2007 2007/2008 bakalářská práce BBI doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 27.04.2007 16.10.2007 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Molekulární přístupy ke studiu reprodukčních strategií ptáků 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce EKOEVOBI doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 19.01.2008 11.09.2009 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Vztah funkční a druhové diversity ptáků Jižní Afriky 2010/2011 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 05.10.2010 26.10.2011 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Využití stabilních isotopů v potravní ekologii ptáků 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 25.10.2013 12.02.2014 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Ekologický prostor: od ekologie k environmentalismu 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.   31.08.2018 Ne Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Populační hustota a zpěvní aktivita u ptáků 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.   31.08.2018 Ne Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Vliv struktury vegetace na početnost ptáků lužního lesa 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 06.11.2017 06.11.2017 Katedra ekologie (31-162) PřF
detail Geografická variabilita ve funkční rozmanitosti ptáků Evropy 2011/2012 disertační práce doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. skrytý 13.10.2011 13.10.2011 Katedra ekologie (31-162) PřF
Výsledky 1-42 z 42 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK