Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Stanovení Se ve vybraných potravinových doplňcích pomocí elektrochemického generování H2Se a AAS 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce BKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 18.10.2011 18.10.2011 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Studium vlastností UV-fotochemického generování těkavých sloučenin antimonu 2018/2019 diplomová práce NANALD RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 30.10.2018 30.10.2018 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Prekoncentrace arsenu pro jeho ultrastopové stanovení metodami atomové spektrometrie 2018/2019 diplomová práce NANALD, NKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D.   01.04.2016 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Luminiscenční stanovení celkového obsahu antioxidantů ve vybraných potravinových doplňcích 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce BCHPV RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 02.10.2007 07.09.2009 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Speciační analýza arsenu, selenu a rtuti spojením HPLC s atomovou fluorescenční spektrometrií 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 01.11.2006 05.06.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení As2O3 v homeopatických přípravcích Arsenicum Album metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce BCHPV RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 04.11.2009 28.04.2010 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Využití chemického generování studené páry Hg pro speciační analýzu vybraných sloučenin rtuti pomocí HPLC a AAS 2012/2013 2013/2014 diplomová práce NKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 27.11.2012 27.11.2012 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Extrakce vybraných sloučenin rtuti z reálných vzorků pro speciační analýzu pomocí RP-HPLC-UV-CVG-QTAAS 2012/2013 2014/2015 diplomová práce NKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 27.11.2012 27.11.2012 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení As(III) a As(V) v extraktech městského prachu metodou AAS s generováním hydridů 2007/2008 bakalářská práce BKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 02.10.2007 - Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Spektrofotometrické stanovení obsahu antioxidantů ve vybraných doplňcích stravy 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce BKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 05.10.2007 01.09.2008 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Interference olověných materiálů při elektrochemickém generování hydridů arsenu v metodě AAS 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 01.06.2006 01.06.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail HPLC stanovení gallové kyseliny jako možného produktu enzymatické reakce šikimové kyseliny, NADP+ a šikimátdehydrogenasy. 2015/2016 2016/2017 diplomová práce NANALD RNDr. Václav Červený, Ph.D. Mgr. Jana Smolejová 25.11.2015 25.11.2015 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail POROVNÁNÍ RŮZNÝCH PŘÍSTUPŮ KE STANOVENÍ ANTIMONU POMOCÍ ATOMOVÉ FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETRIE 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce BKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 27.11.2016 28.11.2016 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Derivatizace mikro-vzorků přírodních polymerů podobného složení pro FTIR spektrometrickou analýzu 2018/2019 diplomová práce NANALD, NKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D.   24.09.2018 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení sloučenin rtuti pomocí atomové fluorescenční spektrometrie 2018/2019 bakalářská práce BCHEM, BCHPV, BCHZP, BKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D.   06.04.2018 Ne Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail UV-fotochemické generování těkavých forem selenu pro potřeby stanovení QFAAS 2010/2011 diplomová práce NANALD, NCHZPD, NKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 29.09.2010 30.11.2010 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Omezení transportních ztrát při stanovení kadmia technikou elektrochemického generování těkavých sloučenin 2010/2011 2010/2011 diplomová práce NKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 29.09.2010 29.09.2010 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Studium interferencí při stanovení selenu pomocí UV-fotochemického generování jeho těkavých specií v prostředí kyseliny mravenčí s AAS detekcí 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce BKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 26.09.2012 19.03.2013 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail UV-fotochemické generování selenovodíku pro potřeby ultrastopové analýzy metodou QFAAS 2010/2011 bakalářská práce BCHPV, BCHZP, BKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 29.09.2010 30.11.2010 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Využití UV-fotochemického generování těkavých sloučenin pro stanovení Se ve vybraných potravinových doplňcích 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce BCHPV, BCHZP, BKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 20.10.2011 07.12.2011 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Speciační analýza vybraných sloučenin rtuti kombinovanou technikou HPLC-EcMCVG-QFAAS 2010/2011 2011/2012 diplomová práce NANALD, NCHZPD, NKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 11.06.2010 30.11.2010 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Speciační analýza vybraných sloučenin rtuti pomocí HPLC, UV-fotochemického generování studené páry rtuti a její detekce AAS 2011/2012 2012/2013 diplomová práce RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 07.12.2011 07.12.2011 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Studium interferencí při stanovení arsenu pomocí UV-fotochemického generování jeho těkavých specií s AAS detekcí 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce BKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 21.05.2014 26.01.2015 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení arsenu pomocí UV-fotochemického generování jeho těkavých specií v prostředí kyseliny mravenčí s AAS detekcí 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce BKATA RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 10.06.2013 03.12.2013 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Speciační analýza arsenu a rtuti pomocí postkolonového generování těkavých sloučenin pro potřeby atomových spektrometrických metod 2013/2014 2017/2018 disertační práce 4XANAL RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 08.10.2013 19.11.2013 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení nových farmaceuticky významných látek pomocí moderních separačních a spektrometrických technik 2017/2018 disertační práce 4XANAL RNDr. Václav Červený, Ph.D. skrytý 06.10.2017 12.10.2017 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
Výsledky 1-26 z 26 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK