Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv převrstvení povodňovým sedimentem na vegetaci aluviálních luk 2005/2006 2005/2006 diplomová práce OZP prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. skrytý 09.05.2006 09.05.2006 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Vegetace krasových závrtů v Banátu po opuštění jejich tradičního zemědělsko-sadařského využívání 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. skrytý 23.09.2011 23.01.2013 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Příčiny retrogradací ve spontánní vegetační sukcesi na postindustriálních stanovištích typu opuštěných odkališť 2020/2021 bakalářská práce prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.   15.11.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Srovnání vybraných vlastností příbuzných rostlin z prostředí disturbance nebo stresu na industriálních deponiích v krajině a z jejich okolí 2017/2018 2019/2020 bakalářská práce prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. skrytý 26.10.2017 13.12.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Jsou deponie průmyslových substrátů stanovišti pro ohrožené či invazní druhy? 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce BOZP prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. skrytý 02.11.2009 27.05.2010 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Fytodiverzita různě starých úhorů ve vztahu ke změnám využívání zemědělské půdy v okolí českých vesnic v rumunském Banátu 2012/2013 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. skrytý 11.12.2012 23.01.2013 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Biotopy vázané na migrační koridor údolí Tiché Orlice 2010/2011 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. skrytý 04.01.2010 11.02.2011 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Funkční parametry biokoridorů konstruovaných ve fragmentované kulturní krajině k podpoře mobility organismů 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. Mgr. Adam Vaškovský 28.10.2018 29.11.2018 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Je role myrmekochorie v primární sukcesi průmyslových deponií podmíněna různými potravními vazbami mravenců: nektária/mšice/semena? (případ vikvovitých rostlin) 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. skrytý 01.09.2014 11.12.2014 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Změny travinných ekosystémů v prostoru železniční stavby Krajinně - ekologická případová studie: Estakáda u Dlouhé Třebové 2006/2007 2006/2007 diplomová práce OZP prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. skrytý 13.09.2007 13.09.2007 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Vztah mravenců k primární vegetační sukcesi na skládkách průmyslových odpadů 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. skrytý 25.11.2010 10.01.2011 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Fytocenologická studie vybraných kritických syntaxonů teplomilné vegetace v České republice 2006/2007 2006/2007 disertační práce XBOT prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. skrytý 04.08.2006 04.08.2006 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vegetace úhorů a její dynamika ve vztahu ke změnám managementu zemědělské půdy v Českém Banátu 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. skrytý 24.10.2011 30.11.2011 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Mravenci jako faktor bioturbace urychlující ekologickou sukcesi při spontánní kolonizaci deponií opuštěných kalojemů (případová studie postindustriálních odpadů) 2020/2021 bakalářská práce prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.   16.11.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
Výsledky 1-14 z 14 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK