Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Studium složení a organizace enzymového systému cytochromu P450 technikou kovalentního síťování 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 16.09.2010 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium adheze Pseudomonas aeruginosa na buňky plicního epitelu 2011/2012 2012/2013 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium adherence bakterií na plicní epitel nemocných Cystickou fibrosou 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.10.2013 04.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium onemocnění cystická fibrosa na myším experimentálním modelu 2017/2018 2018/2019 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.11.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakce lektin-protilátka pomocí povrchové plasmonové rezonance 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 19.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce vybraných flavonoidů s N-acetyltransferasami 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 27.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium profylaktického účinku glykoklastrů na modelu bakteriální adherence 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakce cytochromů P450 s potravními karcinogeny 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 13.10.2010 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Příprava neuroaktivních steroidů pro studium NMDA receptorů 2010/2011 2010/2011 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 12.11.2009 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Development, characterization and use of anti-orphan cytochrome P450 antibodies 2013/2014 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.10.2013 04.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv dihydromyricetinu a myricetinu na vybrané biotransformační enzymy 2014/2015 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2014 07.01.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce střevní mikroflóry s vybranými flavonoidy 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Stimulace proliferace β-buněk pankreatu pomocí syntetické mRNA 2017/2018 2018/2019 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 19.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj protilátek k prevenci bakteriální infekce u pacientů s cystickou fibrosou 2015/2016 2016/2017 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 25.09.2015 13.01.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv potravních doplňků na enzymy metabolizující léčiva a karcinogeny 2012/2013 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 30.10.2012 26.11.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium onemocnění cystická fibrosa na myším experimentálním modelu 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium inkorporace modifikovaných aminokyselin do cytochromu b5 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2009 24.08.2010 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Slepičí protilátky jako nástroj imunodetekce cytochromů P450 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 16.09.2010 18.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce patogennich kvasinek rodu Candida s bakterii Pseudomonas aeruginosa 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 11.10.2010 18.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj terapeutického prostředku pro pasivní imunizaci nemocných cystickou fibrosou 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 16.09.2010 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium indukce intestinálních konjugačních enzymů doplňky stravy 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 28.11.2012 03.12.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Optimalizace exprese fotoaktivovatelných cytochromů P450 jako nano-sond pro studium membránové topologie enzymů metabolismu léčiv a aktivace karcinogenů 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 26.11.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj experimentálního modelu pro testování žloutkových protilátek jako prostředku profylaxe bakteriálních infekcí 2014/2015 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 13.10.2014 07.01.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium molekulární organizace systému cytochromu P450 pomocí fotoaktivovatelných proteinů 2013/2014 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.10.2013 06.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Využití protilátek k charakterizaci chromatinových modifikací u Saccharomyces cerevisiae 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 31.10.2014 07.01.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium vlivu IgY na interakce bakterií a plicních buněk v podmínkách ex vivo 2014/2015 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. RNDr. Lucie Vinklářová 06.10.2014 07.01.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Úloha transportérů draselných iontů v programované buněčné smrti kvasinek 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2015 13.01.2016 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Protilátky proti bakteriálním lektinům jako prostředek prevence plicních infekcí pacientů s cystickou fibrosou 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BMEDCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Úloha střevní mikroflóry v metabolismu léčiv a karcinogenů 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 19.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj antibakteriálních protilátek pro pacienty s cystickou fibrosou 2017/2018 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 24.11.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vývoj antibakteriálních protilátek pro pacienty s cystickou fibrosou 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Interakce bakteriálních lektinů s epitelem lidských plic 2019/2020 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 15.10.2019 15.12.2019 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv vybraných flavonoidů na biotransformační enzymy 2019/2020 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium vybraných chemopreventivních sloučenin jako induktorů cytochromů P450 2006/2007 2007/2008 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 09.10.2006 22.12.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium modulace aktivity NADPH: cytochrom P450 oxidoreduktasy flavonoidními sloučeninami 2006/2007 2007/2008 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 28.01.2008 20.05.2008 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Doplňky stravy jako modulátory aktivace potravních karcinogenů, 2. fáze biotransformace 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakcí heterobifunkční fotoafinitní sondy se systémem cytochromu P450 3A6 2005/2006 2005/2006 diplomová práce BIOCH prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 16.09.2006 16.09.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Vliv dihydromyricetinu na metabolismus ethanolu 2017/2018 2018/2019 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 19.10.2017 04.12.2017 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium organizace a interakcí složek systému cytochromu P450 2015/2016 disertační práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. Mgr. Jan Dědič 15.10.2015 15.10.2015 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Preparation and characterisation of antibodies against cytochrome P450 1A1 2014/2015 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 10.02.2015 - Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Potravní doplňky jako modulátory biotransformace xenobiotik 2018/2019 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. Kateřina Kodytková 15.10.2018 27.11.2018 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Imunoglobulinová profylaxe bakteriálních infekcí u pacientů s Cystickou fibrosou 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 03.10.2013 04.12.2013 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium onemocnění cystická fibrosa na myším experimentálním modelu 2019/2020 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.   15.10.2019 Ne Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Příprava slepičích protilátek proti vybraným antigenním strukturám Pseudomonas aeruginosa 2006/2007 2007/2008 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 09.10.2006 22.12.2006 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Aktivace karcinogenů v zažívacím traktu 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 06.10.2009 17.01.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakcí flavonoidních látek se systémy cytochromu P450 účastnícími se aktivace karcinogenů 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 07.06.2005 07.06.2005 () PřF
detail THE INFLUENCE OF CHEMOPREVENTIVE COMPOUNDS ON FOOD CARCINOGEN ACTIVATION 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BBIO prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 14.10.2005 14.10.2005 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium vzájemných interakcí patogennich kvasinek rodu Candida a bakterie Pseudomonas aeruginosa v průběhu kokultivací 2011/2012 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium vlivu inhalačního podání IgY a Fab fragmentů z pohledu iniciace zánětu plic 2011/2012 2012/2013 diplomová práce NBIOD prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 26.10.2011 06.12.2011 Katedra biochemie (31-250) PřF
detail Studium interakcí doplňků stravy s enzymy biotransformace xenobiotik 2012/2013 2013/2014 diplomová práce prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. skrytý 30.10.2012 03.12.2012 Katedra biochemie (31-250) PřF
Výsledky 51-100 z 110 předchozí 1 2 3 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK