Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Populační vývoj zemí jižní Evropy v druhé polovině 20. století 2006/2007 2007/2008 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 23.11.2006 02.03.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Struktura venkovských domácností na Moravě ( ve Střílkách, Chvalnově a Zástřizlech) ve druhé polovině 19. století 2004/2005 2004/2005 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 20.09.2005 20.09.2005 () PřF
detail Proměny plodnosti v nejnižších věkových skupinách matek z pohledu demografie 2010/2011 2011/2012 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 07.12.2010 14.01.2011 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj obyvatelstva na panství Škvorec na přelomu 18. a 19. století 2011/2012 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 26.10.2011 05.01.2012 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Procesy vzniku a zániku rodiny ve vybraných evropských zemích na přelomu 20. a 21. století 2010/2011 2012/2013 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 29.11.2010 14.01.2011 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Obyvatelstvo a náboženské vyznání - možnosti studia v podmínkách České republiky 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 05.11.2012 23.01.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Sňatky rozvedených snoubenců v České republice po roce 1992 2011/2012 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 30.11.2011 05.01.2012 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj obyvatelstva v politickém okrese Kutná Hora v letech 1880–1910 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 13.06.2017 19.06.2017 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Struktura obyvatelstva Čáslavi na přelomu 19. a 20. století 2006/2007 2007/2008 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 30.05.2007 25.08.2008 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Sňatky rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce DG doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 08.11.2010 14.01.2011 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Úmrtnost v Předlitavsku v letech 1881–1911 2013/2014 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 18.12.2013 18.12.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj obyvatelstva v politickém okrese Kutná Hora v letech 1880–1910 2015/2016 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 30.11.2015 07.01.2016 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Matkou v pozdním věku: proměny pozdního mateřství od vzniku Československa po současnost 2012/2013 2017/2018 disertační práce 4XDEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 24.10.2012 15.11.2012 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Změny reprodukčního chování obyvatelstva na počátku demografické revoluce (na příkladu Staňkova) 2012/2013 disertační práce 4XDEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 07.11.2012 15.11.2012 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Slučitelnost práce a rodiny: placená péče o dítě jako podmínka a zároveň možnost participace žen na trhu práce 2006/2007 2006/2007 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 16.11.2006 02.03.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Skladba obyvatelstva, rodin a domácností na příkladu středočeské obce Roztoky u Křivoklátu na konci 19. a počátku 20. století 2006/2007 2007/2008 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 25.10.2006 02.03.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Demografická a sociální struktura obyvatelstva na Berounsku v polovině 17. století 2008/2009 2008/2009 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 25.10.2006 06.08.2009 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj obyvatelstva v politickém okrese Kolín v období 1880 – 1910 2010/2011 2011/2012 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 06.12.2010 14.01.2011 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Pozdní mateřství z demografického pohledu (na příkladu České a Slovenské republiky) 2010/2011 2011/2012 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 01.12.2010 14.01.2011 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Regionální rozdíly ve sňatečnosti obyvatelstva středních Čech (generace 1771-1850) 2005/2006 2005/2006 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 12.09.2006 12.09.2006 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Populační klima a rodinná politika v České republice po roce 1989 v evropském kontextu 2006/2007 2005/2006 disertační práce XDEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 30.11.2006 30.11.2006 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Regionální diferenciace plodnosti dle legitimity v České republice v letech 1993–2012 2014/2015 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 27.11.2014 03.12.2014 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj obyvatelstva vybrané oblasti v českých zemí v 19. století 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 21.11.2016 17.01.2017 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Obyvatelstvo Hlavního města Prahy na počátku 21. století 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 27.11.2014 01.12.2014 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Změny v úrovni a skladbě úmrtnosti dětí na území České republiky od roku 1920 2009/2010 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 25.10.2006 18.04.2012 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Opakované sňatky v českých zemích v dlouhodobé perspektivě 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce XDEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 23.10.2006 02.03.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vybrané aspekty populačního vývoje Německa po roce 1950 2006/2007 2006/2007 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 19.12.2006 02.03.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Úmrtnost kojenců a malých dětí v Praze v 2. polovině 19. století 2008/2009 2008/2009 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 25.10.2006 02.03.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Změny v úrovni a skladbě úmrtnosti mládeže (ve věku 15-39 let) v ČR od roku 1960 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce DS doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 02.11.2007 17.09.2009 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Homogamie a heterogamie manželských svazků z pohledu demografie 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 02.11.2007 03.05.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Spatial Dynamics of the Population in the Czech Republic, 1989 - 2007 2004/2005 2009/2010 disertační práce XDEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj vzdělanostní skladby obyvatelstva v Moravskoslezském kraji v letech 1970 - 2001 2004/2005 2003/2004 bakalářská práce DE doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 20.09.2004 20.09.2004 () PřF
detail Struktura rodin a domácností ve Žlebech na přelomu 19. a 20. století 2004/2005 2004/2005 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 22.09.2005 22.09.2005 () PřF
detail Populační vývoj Dánska ve 20. století 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce DG doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 11.09.2005 11.09.2005 () PřF
detail Úmrtnost v českých zemích v letech 1920-1937 s důrazem na vybrané infekční choroby 2012/2013 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 28.03.2013 28.03.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Proměna skladby rodin a domácností na přelomu 19. a 20. století ve vybrané oblasti českých zemí 2012/2013 2014/2015 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 02.11.2007 23.01.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Demografický vývoj obyvatelstva na území města Litoměřic v letech 1700–1799 2014/2015 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 27.11.2014 12.12.2014 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Změny skladby obyvatelstva, rodin a domácností na přelomu 19. a 20. století ve vybrané oblasti českých zemí 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 30.11.2015 09.03.2016 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj obyvatelstva na území protektorátu Čechy a Morava v letech 1938 až 1944 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 27.11.2014 12.12.2014 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vztah úrovně plodnosti vzhledem k úrovni dětské úmrtnosti s využitím ekonomických modelů 2006/2007 2006/2007 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 15.12.2006 27.08.2007 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Vývoj úrovně sňatečnosti ve vybraných mimoevropských zemích v 2. polovině 20. století 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 13.01.2010 03.05.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Chrudimský kraj v polovině 17. století - demografická a sociální struktura 2003/2004 2010/2011 disertační práce XDEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 02.03.2010 14.01.2011 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Děti narozené mimo manželství na přelomu 18. a 19. století na panství Škvorec 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce DS doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 08.11.2010 14.01.2011 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Struktura rodin a domácností na Smíchově v letech 1910 a 1921 2005/2006 2005/2006 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 04.05.2006 04.05.2006 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Regionální rozdíly v úrovni úmrtnosti v Čechách v roce 1881 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 17.10.2012 23.01.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Dějiny obyvatelstva panství Škvorec od druhé poloviny 17. století /do počátku 20. století. Propojení možností historické demografie /a historické sociologie při studiu obyvatelstva. 2013/2014 disertační práce 4XDEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 06.10.2013 18.11.2013 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Populační vývoj Portugalska se zaměřením na druhou polovinu dvacátého století a současnostP 2005/2006 bakalářská práce DS doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 29.08.2006 29.08.2006 () PřF
detail Populační vývoj v Kutné Hoře v 18. století 2008/2009 2007/2008 disertační práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 29.09.2000 29.09.2000 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Sňatečnost ve vybraných evropských zemích v závěru 20. století 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 29.09.2009 22.04.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Proměny struktury obyvatelstva ve věku 15-59 let podle rodinného stavu v České republice po roce 1930 2010/2011 2011/2012 diplomová práce DEM doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. skrytý 08.01.2009 03.05.2010 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
Výsledky 1-50 z 56 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK