Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Formování regionálního inovačního systému Zlínského kraje 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NSGRR doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 31.01.2008 24.08.2009 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza klastrů v Česku 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 19.12.2011 31.01.2012 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Geografie znalostních toků ve znalostně intenzivních obchodních službách a kreativních odvětvích: případová studie odvětví designu 2012/2013 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 30.01.2013 30.01.2013 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Vývojová dynamika zapojení českých firem do GPN: regionální a sektorová analýza 2017/2018 disertační práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 18.10.2017 18.10.2017 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Regionální diferenciace úrovně lidského kapitálu a jeho význam pro regionální rozvoj v ČR 2005/2006 2005/2006 diplomová práce RGEOGR doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 21.03.2006 21.03.2006 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Pražské brownfields: příležitost či hrozba pro rozvoj metropole? 2004/2005 2008/2009 disertační práce XSOCGP doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 22.09.2004 22.09.2004 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza klastrů ze sektoru služeb 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. Mgr. Václav Lukeš 18.12.2014 18.12.2014 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Aplikace vybraných konceptů finanční geografie v Česku 2013/2014 disertační práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 02.12.2013 02.12.2013 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Regionální analýza zaměstnanosti v Česku od 90. let se zaměřením na terciérní sektor 2004/2005 2005/2006 diplomová práce SGEOGR doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 13.10.2005 13.10.2005 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Hlavní aktéři ekonomické transformace na Českolipsku 2006/2007 2006/2007 diplomová práce NSGRR doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 21.03.2006 21.03.2006 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Transfer technologií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2011/2012 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 31.01.2012 15.02.2012 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza měnící se hierarchie evropských center 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.   09.10.2018 Ne Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Aktivita lokálních a regionálních aktérů na příkladě žádostí o finanční podporu ze Společného regionálního operačního programu 2006/2007 2006/2007 diplomová práce SGEOGR doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 03.05.2007 03.05.2007 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech 2013/2014 2018/2019 disertační práce 4XSOCGP doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 02.12.2013 02.12.2013 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Existuje souvislost mezi hierarchií ústředí nadnárodních korporací, ústředí bank a vědecko-výzkumných institucí? 2012/2013 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 04.02.2013 04.02.2013 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Měnící se finanční geografie Evropy: klíčoví aktéři a hlavní mechanizmy 2016/2017 disertační práce 4XSOCGP doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 21.10.2016 22.10.2016 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Intenzita a charakter vazeb výzkumné a tržní sféry s ohledem na pozici firem v globálních produkčních sítích 2011/2012 disertační práce 4XSOCGP doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 09.11.2011 09.11.2011 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Dopady přímých zahraničních investic na hostitelskou ekonomiku - Případová studie společnosti TRCZ 2010/2011 2011/2012 diplomová práce NRPG doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 20.12.2010 20.12.2010 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Vliv univerzity na regionální rozvoj 2006/2007 2006/2007 diplomová práce RGEOGR doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 10.08.2007 10.08.2007 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Územní soudržnost v diskurzu evropské regionální politiky - Obecný rámec a česká specifika 2011/2012 2018/2019 disertační práce 4XSOCGP doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 09.11.2011 09.11.2011 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Vývoj kompozice ekonomické základny z perspektivy evoluční ekonomické geografie 2011/2012 disertační práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 09.11.2011 09.11.2011 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Tendence regionálního vývoje v průběhu hospodářského cyklu 2005/2006 2005/2006 diplomová práce RGEOGR doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 26.09.2006 26.09.2006 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Dynamika 200 největších firem na území ČR v letech 2006-2009 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 20.01.2011 20.01.2011 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Regionálnì rozvoj a inspirace z jiných disciplin: Moţnosti aplikace konceptů evolučnì biologie na vybraná témata regionálnìho rozvoje 2002/2003 2009/2010 disertační práce XSOCG doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 25.09.2002 25.09.2002 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza změn postavení finančních center v hierarchii finančních center Evropy mezi lety 2005 - 2012 2013/2014 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 31.07.2014 31.07.2014 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Implikace institucionálních teorií regionálního rozvoje pro formování regionálních inovačních systémů v České republice 2005/2006 2008/2009 disertační práce 4XSOCGP doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 03.10.2005 03.10.2005 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Programy následné péče o zahraniční investory v Česku v kontextu regionálního rozvoje 2005/2006 2005/2006 diplomová práce RGEOGR doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 21.03.2006 21.03.2006 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Aktivita subjektů regionálního rozvoje na příkladu Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NSGRR doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 21.03.2006 12.03.2009 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Hodnocení účinnosti projektů financovaných z ESF zaměřených na osoby znevýhodněné na trhu práce 2014/2015 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 23.09.2015 07.10.2015 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza regionální distribuce investic rizikového a rozvojového kapitálu 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NSGRRD doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 20.01.2009 20.01.2009 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Inovační procesy v organizacích veřejné správy v Česku: aplikace konceptu znalostních základen 2012/2013 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 04.02.2013 04.02.2013 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Efektivita investic do cyklistické infrastruktury pro regionální rozvoj. Případová studie Orlicko-Třebovsko 2011/2012 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 15.10.2010 07.06.2012 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Regionální analýza aktiv podílových fondů v České republice 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 29.02.2012 29.02.2012 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Fiskální politika jako klíčový mechanismus regionálního rozvoje: příklad regionální dimenze sektorových a horizontálních politik ČR 2005/2006 2008/2009 disertační práce 4XSOCGP doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 03.10.2005 03.10.2005 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Ukrainian firms in global production networks: regional and sectoral analysis 2019/2020 disertační práce 4XSOCGP doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 08.10.2019 09.10.2019 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza ekonomické struktury ve vybraných regionech 2014/2015 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 18.12.2014 18.12.2014 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Regionální dopady fiskálního přerozdělování v ČR 2010/2011 disertační práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 01.12.2010 01.12.2010 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Rozvojový potenciál aglomerace Zlín - Otrokovice 2006/2007 2006/2007 diplomová práce RGEOGR doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 18.09.2007 18.09.2007 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Formování rozvojových os a oblastí v České Republice 2007/2008 2007/2008 diplomová práce NSGRR doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 23.01.2008 23.01.2008 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Kreativní odvětví ve starém průmyslovém regionu 2009/2010 2010/2011 diplomová práce NSGRRD doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 20.04.2010 10.08.2011 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Role měkkých faktorů v regeneraci starých průmyslových regionů: komparace Ostravska, Porúří a Sárska 2009/2010 2013/2014 disertační práce XSOCGP doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 22.04.2010 18.01.2012 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Malé inovativní regiony: význam interdisciplinární a intersektorální mobility a potřeby/možnosti jejího ovlivnění 2011/2012 disertační práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 09.11.2011 09.11.2011 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Dopady evropského společenství na oblast Šumavy 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 20.01.2011 20.01.2011 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza regionální dimenze dotačních titulů do environmentální sféry v programovém období 2004-2006 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NSGRRD doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 25.06.2009 10.08.2010 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza městského marketingu ve vybraných městech Moravskoslezského kraje 2013/2014 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 20.06.2014 20.06.2014 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Postavení českého elektronického průmyslu v globálních produkčních sítích 2010/2011 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 20.12.2010 20.01.2011 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Znalostní infrastruktura Plzeňského kraje a vliv Západočeské univerzity na tvorbu a difusi znalostí 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NSGRRD doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 23.01.2008 24.08.2009 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Klastry: módní pojem nebo skutečný zdroj konkurenceschopnosti? Případová studie v Česku 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NSGRRD doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 15.02.2008 30.06.2009 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Image krajských měst v Česku a jejich percepce vysokoškolskými studenty z moravských krajských měst 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NSGRR doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 17.04.2008 12.08.2009 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
detail Vývoj regionálních ekonomik a hospodářský cyklus - teroie a empirický důkaz 2009/2010 disertační práce doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. skrytý 29.04.2010 29.04.2010 Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340) PřF
Výsledky 1-50 z 71 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK