Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Sociogeografické determinanty rizikového užívania návykových látok u českých adolescentov 2011/2012 2018/2019 disertační práce 4XSOCGP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 09.11.2011 09.11.2011 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Sociální determinanty a percepce zdraví vybraných skupin imigrantů 2019/2020 2022/2023 diplomová práce NSOCEP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 27.09.2019 16.12.2019 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail SENIOŘI A BYDLENÍ. Česká Republika po roce 1990. 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce DG prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 22.12.2006 25.05.2007 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza nákladů na zdravotní péči pojištěnců VZP ČR 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 23.10.2014 23.10.2014 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Sociální aspekty pandemie COVID-19 a jejich důsledky 2020/2021 diplomová práce N-SOCEP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 24.09.2020 12.01.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Regionální variabilita úrovně úmrtnosti na příčiny úmrtí ovlinitelné zdravotní péčí 2012/2013 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 04.12.2012 31.01.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vnější příčiny úmrtí v České republice na přelomu 20. a 21. století 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce DG prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 17.01.2007 25.05.2007 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Biomonitoring životního prostředí ČR, 1994 - 2003 (Výskyt toxických látek v mateřském mléce) 2006/2007 2006/2007 diplomová práce UBZ prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 21.11.2006 03.05.2007 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Přístupnost národních parků a chráněných krajinných oblastí pro osoby s pohybovým omezením 2006/2007 2006/2007 diplomová práce NOZP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 02.04.2007 05.04.2007 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním omamných a psychotropních látek: Sociálně epidemiologická analýza 2018/2019 diplomová práce NSOCEP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 20.11.2018 21.12.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Mentální mapy jako prostředek percepce Čechů žijících v Americe 2013/2014 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 26.11.2013 26.11.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Zdravotně-rizikové formy chování, vybrané země Evropy 2006/2007 2007/2008 diplomová práce UNBZ prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 29.08.2007 05.05.2008 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail mHealth pro udržitelný rozvoj 2016/2017 disertační práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 18.10.2016 18.10.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Migrační toky do ČR z hlediska genderu a postavení žen-imigrantek 2006/2007 disertační práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 08.04.2010 08.04.2010 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Zdraví migrantů v Česku - politický a prostorový rámec 2013/2014 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 07.01.2014 07.01.2014 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Epidemiologická analýza sebevražedného chování obyvatel evropských zemí 2019/2020 diplomová práce NSOCEP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 15.11.2018 16.12.2019 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Mentální stárnutí a sociální determinanty - nerovnosti v průběhu života 2023/2024 diplomová práce N-SOCEP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 22.10.2023 30.10.2023 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Duševní zdraví mladých dospělých 2017/2018 disertační práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 09.10.2017 09.10.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Suicidal behaviour of the late-life population in the Nordic and Visegrad countries: A socio-geographical study 2023/2024 disertační práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 05.10.2023 06.10.2023 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vznik deprese a sociální nerovnosti v období po vypuknutí pandemie COVID-19 u populace ve věku 50 let a více 2021/2022 2022/2023 diplomová práce N-SOCEP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 10.10.2021 13.12.2021 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění na základě longitudinální studie SHARE 2015/2016 2017/2018 diplomová práce NSOCEP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 08.10.2015 21.12.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza potřeb a služeb pro seniory: Havlíčkův Brod 2005/2006 2004/2005 diplomová práce UZM prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 31.08.2005 31.08.2005 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Územní variabilita sociální politiky zeměřené na začlenění osob zdravotně znevýhodněných 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 16.11.2012 31.01.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Duševní poruchy a somatická onemocnění v sociodemografických souvislostech 2009/2010 disertační práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 08.04.2010 08.04.2010 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Subjektivní vnímání zdraví v geo-demografických souvislostech 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NSGRRD prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 13.01.2009 18.09.2010 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Sociálně ekonomické a prostorové determinanty výskytu nemocí z povolání v automobilovém průmyslu v Česku 2013/2014 2016/2017 disertační práce 4XSOCGP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 18.11.2013 18.11.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Nelegální migrace na území ČR v období let 2005, 2006 a 2007 (1. pololetí) 2005/2006 2006/2007 bakalářská práce DG prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 21.03.2006 21.03.2006 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza vztahu zdravotně rizikového chování mládeže a sociogeografických determinant 2023/2024 diplomová práce N-SOCEP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 22.10.2023 14.12.2023 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Zhoubné nádory ledvin a životní styl - epidemiologická analýza aktuální situace v Česku 2016/2017 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 07.11.2016 07.11.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Epidemiologická analýza percepce zdraví se zaměřením na příznaky deprese a determinanty deprese 2019/2020 diplomová práce NSOCEP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 23.09.2019 16.12.2019 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Infekční onemocnění a migrace 2015/2016 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 11.03.2016 04.04.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Estimation of Covid-19 mortality and its demographic consequences in the UNFPA Eastern Europe and Central Asia program countries during the first two years of the pandemic 2022/2023 disertační práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 15.10.2022 15.10.2022 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Gender a sociální nerovnosti v oblasti duševního zdraví 2015/2016 2016/2017 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 12.12.2015 21.12.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Epidemiologická analýza sexuálně přenosných infekcí v Česku 2018/2019 2022/2023 disertační práce D-DEM prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 03.10.2018 03.10.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Risk factors affecting endometriosis in women of reproductive age, ALSWH Study 2016/2017 2018/2019 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 05.06.2017 05.06.2017 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Prostorová diferenciace socioekonomických nerovností ve zdraví a úmrtnosti 2010/2011 disertační práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 01.11.2010 05.01.2012 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Regionální variabilita úrovně úmrtnosti na příčiny úmrtí ovlinitelné zdravotní péčí 2014/2015 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 29.06.2015 29.06.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Delikvence - sociodemografické aspekty, srovnání České republiky a Francie 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce DS prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 24.04.2007 24.04.2007 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Determinanty vzniku nemoci oběhové soustavy v české populaci 2007/2008 2014/2015 disertační práce 4XDEM prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 08.04.2010 18.01.2012 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Pocit bezpečí Sociálně-prostorové aspekty 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce DS prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 12.06.2006 13.06.2006 () PřF
detail Existují sociální nerovnosti ve zdraví mezi imigranty z Arménie? 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 30.11.2017 15.01.2018 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Infekční onemocnění a migrace 2012/2013 2014/2015 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 24.01.2013 24.01.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Naděje dožití při narození - regresní modely v kontextu ukazatelů zdravotní péče 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce DG prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 17.01.2008 07.05.2008 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Český Banát - vymírající komunita nebo oblast s perspektivní budoucnosti? 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 18.12.2009 19.05.2010 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Vliv socio-geografických mechanismů na sebehodnocení zdraví a životní spokojenost migrantů a uprchlíků z Ukrajiny 2023/2024 disertační práce D-SGRR prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 09.10.2023 09.10.2023 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Analýza nákladů na zdravotní péči pojištěnců VZP v průběhu posledního roku jejich života 2015/2016 2016/2017 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 03.11.2015 21.12.2015 Katedra demografie a geodemografie (31-360) PřF
detail Regionální rozdíly v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče 2015/2016 diplomová práce NSOCEP prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 17.11.2015 21.12.2015 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Ekonomické aspekty psychiatrické nemocnosti v Česku: trendy, regionální rozdíly a spotřeba zdravotní péče 2012/2013 disertační práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 07.01.2013 07.01.2013 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Sexuálně přenosné infekce v Praze: Sociálně epidemiologická analýza 2016/2017 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 21.11.2016 21.11.2016 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Astma u dětské populace a faktory prostředí ve vybraných městech ČR 2006/2007 2009/2010 diplomová práce prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. skrytý 20.09.2007 25.04.2010 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
Výsledky 1-50 z 56 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK